Recente gesprekken op uw telefoon weergeven

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Lijsten met recente gesprekken

   

In de lijsten met recente gesprekken worden de 150 nieuwste persoonlijke gesprekken en groepsgesprekken weergegeven.

        

Gesprekken in de lijst Recent worden gegroepeerd als deze naar en van hetzelfde nummer en opeenvolgend zijn. Gemiste gesprekken van hetzelfde nummer worden ook gegroepeerd.   

    

Uw recente gesprekken weergeven

Controleer wie u recent heeft gebeld.

    
1    Druk op Toepassingen .        
2    Blader naar Recent en selecteer deze optie.    
3    Selecteer een lijn om deze weer te geven.    

Terugbellen naar een recent gesprek

U kunt eenvoudig iemand bellen die u heeft gebeld.

       
1    Druk op Toepassingen .    
2    Selecteer Recent.    
3    (Optioneel) Als er meerdere lijnen zijn, selecteert u Alle lijnen of de gewenste lijn.    
4    Selecteer het gespreksrecord dat u wilt bellen.    
5    (Optioneel) Druk op KiezBew om het gespreksrecord te bewerken.    
6    Druk op Bellen.    

De lijst met recente gesprekken wissen

U kunt de laatste 150 gesprekken verwijderen van uw telefoon door Recente gesprekken te wissen. Hiermee verwijdert u alle gesprekken van uw telefoon.

      
1    Druk op Toepassingen .        
2    Selecteer Recent.    
3    (Optioneel) Selecteer Alle lijnen of de gewenste lijn.    
4    Druk op Wissen.    
5    Druk op Verwij.    

Een gespreksrecord verwijderen

U kunt Recente gesprekken bewerken door een enkel gesprek uit uw geschiedenis te verwijderen. Hiermee zorgt u dat de belangrijke contactinformatie bewaard blijft omdat Recente gesprekken alleen de laatste 150 gesprekken bewaart.

        
1    Druk op Toepassingen .        
2    Selecteer Recent.    
3    (Optioneel) Selecteer Alle lijnen of de gewenste lijn.   
4    Markeer het individuele record of de gespreksgroep die u wilt verwijderen.    
5    Druk op Verwij.    
6    Druk ter bevestiging nogmaals op Verwijderen.    
7    Druk op Terug .    
 

Attachments

  Outcomes