Telefonnavigering, programstyrda knappar, knappar och skärm

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Telefonknappar och -skärmar

Din kontorstelefon har fler funktioner än din hem- eller mobiltelefon. Du kommer åt dessa funktioner via de olika vanliga knapparna och de programstyrda knapparna. Följande artiklar innehåller en översikt av de grundläggande maskinvarufunktionerna på din telefon:

Läs artiklarna för att få information om hur du navigerar och interagerar med telefonens knappar, de programstyrda knapparna och användargränssnittet.

Navigering

   

Bläddra i menyer med navigeringshjulets yttre ring. Välj menyalternativ med navigeringshjulets inre Välj-knapp.   

          

Varje alternativ i en meny har ett indexnummer. Du kan ange indexnumret med knappsatsen för att välja menyalternativet.  

   

Programstyrda knappar, linjeknappar och funktionsknappar

   

Du kan använda funktionerna på telefonen på flera olika sätt:   

    
 •      

  De programstyrda knapparna, som sitter under skärmen, ger dig tillträde till funktionen som visas på skärmen ovanför den programstyrda knappen. De programstyrda knapparna ändras beroende på vad du gör för tillfället. Den programstyrda knappen Mer ... visar att det finns fler tillgängliga funktioner.     

       

 •      

  Med funktions- och linjeknapparna på båda sidor av skärmen kommer du åt telefonfunktioner och telefonlinjer.     

        

  •       

   Funktionsknappar – Används för att visa samtal på en linje eller för att komma åt funktioner såsom Kortnummer.      

         

  •       

   Linjeknappar – Används för att svara på ett samtal eller hämta ett parkerat samtal. När de inte används för ett aktivt samtal används de för att starta telefonfunktioner som till exempel att visa missade samtal.      

         

        
    

Funktions- och linjeknapparna har olika ljus för olika status:   

    
 •      

  Grönt, fast sken – Aktivt samtal eller tvåvägssamtal på snabbtelefonen     

       

 •      

  Grönt, blinkande – Samtal satt under förfrågan     

       

 •      

  Orange, fast sken – Sekretess aktiverat, enkelsamtal på snabbtelefonen, Stör ej aktiverat eller inloggad i svarsgrupp     

       

 •      

  Orange, blinkande – Inkommande eller återställt samtal     

       

 •      

  Rött, fast sken – Fjärrlinje används (delad linje eller linjestatus)     

       

 •      

  Rött, blinkande – Fjärrlinje parkerad     

       

        

Administratören kan ställa in vissa funktioner som programstyrda knappar eller som funktionsknappar. Du kan även komma åt vissa funktioner med programstyrda knappar eller motsvarande fast knapp.   

    

Funktioner på telefonskärmen

   

Telefonskärmen visar information om telefonen, t.ex. telefonnummer, aktivt samtal och linjestatus, programstyrda knappar, kortnummer, uppringda samtal och listor med telefonmenyer. På skärmen finns följande tre delar: rubrikraden, mittendelen och sidfotraden.   

   
Bild 1. Skärmen på Cisco IP-telefon 7800

       
Bild 2. Skärmen på Cisco IP-telefon 8800

 
         

1

Högst upp på skärmen finns den övre raden. Den övre raden visar telefonnumret, aktuellt datum och tid samt ett antal ikoner. Ikonerna visas när vissa funktioner är aktiva.   

2

Mitt på telefonskärmen visas information associerad med telefonens linje- och funktionsknappar.    

3

Den nedersta raden på skärmen innehåller etiketter för programstyrda knappar. Varje etikett anger den åtgärd som motsvarande programstyrda knapp under skärmen utför.   

            
 

Attachments

  Outcomes