Visa senaste samtal på telefonen

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Listor med de senaste samtalen

   

I listorna med de senaste samtalen kan du se de 150 senaste individuella samtalen och samtalsgrupperna.

        

Samtal i listan Senaste grupperas om de är till och från samma nummer och är i följd. Missade samtal från samma nummer grupperas också.   

    

Visa dina senaste samtal

Se vilka som har ringt dig nyligen.

    
1    Tryck på Program .        
2    Bläddra och välj Senaste.    
3    Välj den linje som du vill se.    

Ringa upp ett samtal i listan med de senaste samtalen

Du kan enkelt ringa någon som har ringt dig.

       
1    Tryck på Program.    
2    Välj Senaste.    
3    (Valfritt) Om det finns flera linjer kan du välja Alla linjer eller välja den önskade linjen.    
4    Välj den samtalspost som du vill ringa.    
5    (Valfritt)Tryck på Redigera ring om du vill redigera samtalsposten.    
6    Tryck på Ring.    

Radera listan med de senaste samtalen

Du kan radera de senaste 150 samtalen på telefonen genom att rensa Senaste. Då raderas alla samtal på din telefon.

      
1    Tryck på Program.        
2    Välj Senaste.    
3    (Valfritt)Välj Alla linjer eller den önskade linjen.    
4    Tryck på Rensa.    
5    Tryck på Ta bort.    

Ta bort en samtalspost

Du kan redigera Senaste genom att ta bort ett samtal från historiken. Det hjälper dig att spara viktig kontaktinformation eftersom Senaste endast innehåller de första 150 samtal.

        
1    Tryck på Program.        
2    Välj Senaste.    
3    (Valfritt)Välj Alla linjer eller den önskade linjen.   
4    Markera det enskilda registret eller samtalsgruppen som du vill radera.    
5    Tryck på Ta bort.    
6    Tryck på Ta bort igen för att bekräfta.    
7    Tryck på Tillbaka .    
 

Attachments

  Outcomes