Productveiligheid en beveiliging voor uw telefoon

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Informatie over veiligheid en prestaties

Stroomstoring

Als uw contact wil opnemen met nooddiensten, moet uw telefoon worden voorzien van stroom. Als er een onderbreking in de stroomvoorziening optreedt, zijn nooddiensten pas weer bereikbaar wanneer de stroomvoorziening is hersteld. Bij een stroomstoring of stroomuitval moet u de apparatuur wellicht opnieuw instellen of configureren voordat u nooddiensten kunt bellen.  

Externe apparaten

We bevelen u aan externe apparaten van goede kwaliteit te gebruiken, die zijn afgeschermd tegen ongewenste radiofrequentie- en audiofrequentiesignalen. Externe apparaten zijn bijvoorbeeld headsets, kabels en connectors.  

Niettemin kan, bijvoorbeeld als gevolg van de nabijheid van andere apparaten zoals mobiele telefoons en radio's met zender en ontvanger, een bepaalde mate van ruis hoorbaar zijn. In deze gevallen raden we u aan een of meer van de volgende stappen te ondernemen:   
 •     

  Plaats het externe apparaat uit de buurt van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.   

      

 •     

  Leid de kabels van het externe apparaat weg van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.    

      

 •     

  Gebruik afgeschermde kabels voor het externe apparaat of gebruik kabels met een betere afscherming en connector.    

      

 •     

  Maak de kabel van het externe apparaat korter.    

      

 •     

  Plaats ferrieten of vergelijkbare oplossingen op de kabels van het externe apparaat.    

      

    

Cisco kan geen garantie bieden voor de prestaties van externe apparaten, kabels en connectors.   

   

Attentie


    

In landen van de Europese Unie dient u alleen externe luidsprekers, microfoons en headsets te gebruiken die volledig voldoen aan de EMC-richtlijn [89/336/EEG].    

    
    

Prestaties van de draadloze Bluetooth-headset (8800-reeks)

  

Cisco IP-telefoons ondersteunen Bluetooth-technologie van klasse 2 als de headsets Bluetooth ondersteunen. Bluetooth maakt draadloze verbindingen met lage bandbreedte mogelijk binnen een bereik van 10 meter. De beste prestaties hebt u in het bereik van 1 tot 2 meter. U kunt maximaal vijf headsets aansluiten, maar alleen de laatst aangesloten headset wordt gebruikt als de standaard.  

   

Omdat er storingsproblemen kunnen optreden, raden we u aan 802.11b/g-apparaten, Bluetooth-apparaten, magnetrons en grote metalen objecten weg te halen bij de draadloze headset.  

   

De draadloze Bluetooth-headset hoeft zich niet binnen het directe blikveld van de telefoon te bevinden. Bepaalde barrières, zoals muren of deuren, en storing van andere elektronische apparaten kunnen echter invloed hebben op de verbinding.  

   

Opmerking


   

De Cisco IP-telefoons 7811, 7821, 7841 en 7861 ondersteunen Bluetooth niet.   

   
   

Manieren om uw telefoon van stroom te voorzien

U kunt uw telefoon op een van de volgende twee manieren van stroom voorzien:

 • Gebruik de stroomkabel die bij uw telefoon wordt geleverd.

   

 • Als uw netwerk Power over Ethernet (PoE) ondersteunt, kunt u uw telefoon op het netwerk aansluiten. Sluit een Ethernet-kabel aan op de Ethernet-telefoonpoort en op het netwerk.

   

Neem contact op met uw beheerder als u niet zeker weet of uw netwerk PoE ondersteunt.

Telefoongedrag tijdens netwerkophoping

  

Alle factoren die de netwerkprestaties verslechteren, kunnen invloed hebben op de spraak- en videokwaliteit van de Cisco IP-telefoon. In sommige gevallen kan een gesprek zelfs wegvallen. Bronnen van netwerkverslechtering zijn onder andere de volgende activiteiten:  

   
 •     

  Beheertaken, zoals een interne poortscan of een beveiligingsscan    

      

 •     

  Aanvallen die zich voordoen op uw netwerk, zoals een Denial of Service-aanval    

      

       

FCC-nalevingsverklaring

De Federal Communications Commission vereist nalevingsverklaringen voor het volgende:

Verklaring van FCC-onderdeel 15.21

Wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn toegestaan door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de toestemming voor de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

FCC-verklaring voor blootstelling aan RF-straling

Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten betreffende blootstelling aan straling, zoals bepaald voor een niet gecontroleerde omgeving. Eindgebruikers dienen de specifieke gebruiksaanwijzingen op te volgen om overeenstemming met de richtlijnen voor blootstelling aan RF te garanderen. Deze zender moet ten minste 20 cm van de gebruiker af staan en mag niet worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders en mag niet bij dergelijke apparaten worden geplaatst.  

Verklaring FCC-ontvangers en Class B Digital

Dit product is getest en voldoet aan de specificaties voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan de apparatuur schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparatuur in een bepaalde installatie storingsvrij zal functioneren.  

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of tv, wat is vast te stellen door de apparatuur uit en weer aan te zetten, dan kan de gebruiker proberen om de interferentie op een van de volgende manieren te verhelpen:  

 •    

  Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats deze   

     

 •    

  Vergroot de afstand tussen de apparatuur of apparaten   

     

 •    

  Sluit de apparatuur aan op een andere wandcontactdoos dan de ontvanger   

     

 •    

  Raadpleeg een leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur   

     

Overzicht beveiliging Cisco-producten

Dit product bevat cryptografische functies en is onderhevig aan de wetgeving in de Verenigde Staten en andere landen met betrekking tot import, export, overdracht en gebruik. Levering van cryptografische producten van Cisco betekent niet dat derden bevoegd zijn codering te importeren, te exporteren of te gebruiken. Importeurs, exporteurs, distributeurs en gebruikers zijn verantwoordelijk voor naleving van eerder genoemde wetgeving. Door dit product te gebruiken, gaat u akkoord met de wetten en bepalingen die hierop van toepassing zijn. Als u hieraan niet kunt voldoen, dient u dit product onmiddellijk te retourneren.  

Meer informatie over exportvoorschriften van de Verenigde Staten vindt u op http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.  

Belangrijke online-informatie

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

     

De Licentieovereenkomst voor eindgebruikers vindt u hier: http://www.cisco.com/go/eula  

   

Informatie met betrekking tot veiligheid en regelgeving

     

Informatie met betrekking tot veiligheid en regelgeving vindt u hier: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/guide/iphrcsi3.html  

   
 

Attachments

  Outcomes