Anpassa din telefon (8800-serien)

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
  • View in full screen mode
 

Ändra bakgrunden

   

Din administratör kan tillåta dig att ändra bakgrundsbild på telefonen till en av bakgrundsbilderna som är tillgängliga på telefonen.

    
       
1    Tryck på Program.        
2    Välj Inställningar > Bakgrund.    
3    Välj ett av bakgrundsalternativen och utför något av följande:    
  • Tryck på Förhandsgranska för att visa bakgrunden på telefonskärmen.     
  • Tryck på Ange för att använda bakgrunden på telefonen.     
  • Tryck på Ta bort för att ta bort bakgrunden från listan.     
4    Tryck på Avsluta.    

Ändra telefonens namn

   

Du kan ändra namnet på telefonen från standardnamnet. Din mobilenhet visar det här namnet när du parkopplar din mobilenhet med din skrivbordstelefon.

    
        
1    Tryck på Program.        
2    Välj Inställningar > Telefonnamn.    
3    Använd knappsatsen för att ange ett namn.    
4    Tryck på Tillämpa.    
5    Tryck på Avsluta.    
 

Attachments

    Outcomes