Justera telefonen på skrivbordet

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Ändra visningsvinkel för din telefon (7800-serien)

  

Om du vill ta bort reflekterande ljus på skärmen kan du ändra telefonens vinkel.   

   
        
1    Koppla ur telefonen från nätverket.   
2    Placera telefonen så att knappsatsen är vänd mot skrivbordet.   
3    Ta tag i en sida av fotstället med ena handen och placera den andra handen på telefonen.   
4    Håll ned telefonen och dra upp den på fotstället.   
5    Vänd upp fotstället.   
6    Tryck tillbaka fotstället in i telefonen tills stället låser fast sig på plats.   
7    Placera telefonen upprätt och koppla in den i nätverket.   

Ändra visningsvinkel för din telefon (8800-serien)

   

Om du vill ta bort reflekterande ljus på skärmen kan du ändra telefonens vinkel. På Cisco IP-telefon 8845 och 8865 kan du ändra vinkeln för att förbättra kamerabildsvyn.

           
     
1    Håll fast luren på sin plats med ena handen.
2    Justera basstället med den andra handen för att ändra vinkeln.   
3    (Valfritt)Justera knappexpansionsmodulens basställ och se till att telefonen och knappexpansionsmodulen står stabilt.   
4    (Valfritt)Tryck på Egen bild för att kontrollera kameravinkeln.   

Justera telefonlurshållaren

   

Om telefonen är monterad på väggen, eller om luren glider ur klykan för lätt, måste du eventuellt justera telefonlurshållaren så att luren inte glider ur klykan.   

    
    
      
1    Ta bort telefonluren från klykan och dra bort plastfliken från telefonlurshållaren.    
2    Vänd fliken 180 grader.    
3    Håll fliken mellan två fingrar med hörnskårorna mot dig.    
4    Justera fliken med skåran i klykan och tryck ned fliken jämnt i skåran. Flikens överdel utgör nu en förlängning.    
5    Häng tillbaka telefonluren i hållaren.    

Lås fast telefonen med ett kabellås (8800-serien)

  

Du kan låsa fast telefonen med ett kabellås för bärbara datorer som är upp till 20 mm brett.   

   
       
1    Ta den öglade änden av kabellåset och vira den runt föremålet som du vill låsa din telefon till.    
2    För låset genom kabeländen med öglan.   
3    Lås upp kabellåset.   
4    Tryck på och håll ned låsknappen för att rikta in låskuggarna.   
5    För in kabeln i låsfacket på telefonen och släpp upp låsknappen.   
6    Lås kabellåset.
 

Attachments

  Outcomes