Parkoppla en mobil enhet med skrivbordstelefonen (8800-serien)

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Intelligenta närhetstjänster för mobiltelefoner

   

Du kan dela dina mobilkontakter och samtalshistorik till skrivbordstelefon. Du kan även visa den mobila enhetens signalstyrka och batterinivå på skrivbordstelefonen.   

        

Parkoppla en mobil enhet med skrivbordstelefonen

   

När du har parkopplat mobilenheten till din skrivbordstelefon ansluts telefonen till mobilenheten när enheten är inom anslutningens räckvidd. Den frånkopplas från mobilenheten när enheten är utanför räckvidden.   

    

Om du både har Bluetooth-headset och en mobilenhet anslutna kan du inte använda Bluetooth-headsetet för att svara på ljudet från mobilenheten.   

    

När den mobila enheten och skrivbordstelefon är ihopkopplade kan du spara kontakter och samtalshistorik från din mobila enhet på skrivbordstelefonen.   

    
Innan du börjar  

Se till att din mobilenhet har Bluetooth aktiverat och att det går att känna igen. Kontrollera dokumentationen som medföljde din mobilenhet om du behöver hjälp.

   
       
1    Tryck på Program på skrivbordstelefonen.        
2    Välj Bluetooth > Lägg till Bluetooth-enhet.    
3    Välj den mobila enheten i listan över de enheter som kan parkopplas.    
4    Verifiera lösenkoden på den mobila enheten.    
5    Verifiera lösenkoden på skrivbordstelefonen.    
6    (Valfritt)Välj att göra mobiltelefonens kontakter och samtalshistorik tillgängliga på skrivbordstelefonen.    

Växla anslutna mobila enheter

   

Om du har fler än en kopplad mobil enhet inom räckvidden från Cisco IP-telefonen kan du välja till vilken mobil enhet du vill ansluta.   

    
    
1    Tryck på Program.        
2    Välj Bluetooth.    
3    Välj en mobil enhet i listan över tillgängliga enheter.    

Ta bort en mobil enhet

  

Du kan ta bort en mobil enhet för att undvika att den automatiskt ansluter till Bluetooth.  

   
     
1    Tryck på Program.        
2    Välj Bluetooth.    
3    Välj den mobila enheten i listan över tillgängliga enheter.    
4    Tryck på Ta bort.    

Visa parkopplade Bluetooth-enheter

  

En parkopplad mobil enhet visas som Bluetooth i listan över parkopplade enheter. Du ser att den här enheten listas tills du häver parkopplingen från skrivbordstelefonen.

   
   
1    Tryck på Program.        
2    Välj Bluetooth.    
 

Attachments

  Outcomes