Rapportera alla telefonproblem

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Du kan använda Ciscos samarbetsverktyg för problemrapportering (PRT) för att samla in och skicka telefonloggar, samt för att rapportera problem till administratören. Om du får ett meddelande om att PRT-överföringen misslyckades sparas problemrapporten i telefonen och du bör kontakta administratören.  


          
Steg 1    Tryck på Program.   
Steg 2    Välj något av följande:
  • Cisco IP-telefon 7800-serien – välj Telefoninformation > Rapportera.
  • Cisco IP-telefon 8800-serien – välj Telefoninformation > Rapportera problem.    
Steg 3    Ange datumet då problemet inträffade i fältet Datum för problem. Som standard visas dagens datum i det här fältet.   
Steg 4    Ange tidpunkten då problemet inträffade i fältet Tid för problem Som standard visas aktuell tid i det här fältet.    
Steg 5    Välj Problembeskrivning.    
Steg 6    Välj en beskrivning i listan som visas.    
Steg 7    Tryck på Skicka.    

 


Attachments

    Outcomes