Gesprekken in de wachtstand plaatsen op uw telefoon

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Een gesprek in de wacht zetten

U kunt een actief gesprek in de wacht zetten en het gesprek in de wacht hervatten als u daar klaar voor bent. Als u een videogesprek in de wacht zet, wordt er geen video uitgezonden totdat u het gesprek hervat.   


   
Stap 1    Druk op Wacht .        
Stap 2    Als u een gesprek in de wacht wilt voortzetten, drukt u nogmaals op Wacht.    

Schakelen tussen actieve gesprekken en gesprekken in de wachtstand

U kunt eenvoudig schakelen tussen actieve gesprekken en gesprekken in de wacht.

Druk op Wisselen om te wisselen naar het gesprek in de wacht.    

Een gesprek beantwoorden dat te lang in de wacht staat

   

Wanneer u een gesprek te lang in de wacht laat staan, wordt u met de volgende aanwijzingen op de hoogte gesteld:

    
 • Eén keer overgaan, wordt herhaald met bepaalde intervallen     

       

 • Knipperende oranje lijntoets     

       

 • Knipperende berichtindicator op de hoorn     

       

 • Visuele melding op het telefoonscherm     

       

    
Druk op de knipperende oranje lijntoets of druk op Beantwoorden om het gesprek in de wachtstand te hervatten.    
 

Attachments

  Outcomes