De video-instellingen op uw Cisco IP-telefoon 8845 en 8865 wijzigen

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

De helderheid van de video aanpassen

Als de verlichting in uw kantoor het lastig maakt om de video te zien, kunt u de helderheid aanpassen.


     
Stap 1    Druk op Toepassingen .        
Stap 2    Selecteer Instellingen > Video > Belichting.    
Stap 3    Druk op het Navigatiecluster aan de linkerzijde om de helderheid te vergroten of aan de rechterzijde om de helderheid te verlagen.    
Stap 4    Druk op Opslaan.    

De videobandbreedte aanpassen

   

Tijdens een videogesprek kan uw video plotseling stoppen of vertraging vertonen ten opzicht van de audio. De vertraging wordt vaak veroorzaakt door een druk netwerk.

Uw telefoon selecteert automatisch de bandbreedte-instelling waarmee de vereisten van het audio- en videonetwerk in balans worden gebracht. Als er vaak vertraging van de video optreedt, kunt u een vaste bandbreedte selecteren. We raden aan om bij de laagste instelling te beginnen en de instelling alleen te verhogen wanneer de videovertraging aanhoudt.

        

     
Stap 1    Druk op Toepassingen .        
Stap 2    Selecteer Instellingen > Video > Bandbreedte.    
Stap 3    Selecteer een bandbreedte-instelling.    
Stap 4    Druk op Opslaan om de bandbreedte op te slaan.    

Videogesprekken op uw computer weergeven

   

U kunt het videogedeelte van een gesprek op uw computer weergeven in plaats van op het telefoonscherm. Het audiogedeelte van het gesprek blijft op uw telefoon.   

        
Voordat u begint   

Sluit de computer met een Ethernet-kabel aan op de pc-poort van uw telefoon en meld u aan bij Cisco Jabber voor Windows of Cisco Jabber voor Mac. De telefoon moet zijn aangesloten op de eerste netwerkinterfacekaart (NIC1) van de computer.   

    

U hebt de nieuwste versie van Cisco Media Services Interface (MSI) en één van de volgende producten nodig:

 • Cisco Jabber voor Windows 9.7(5) of later

   

 • Cisco Jabber voor Mac 10.8.1 of later

   

Neem contact op met de beheerder als u niet beschikt over de nieuwste versie van Cisco Jabber of MSI. Zie de volgende artikelen voor een lijst met hardware- en softwarevereisten:


    
Stap 1    Druk op Toepassingen .        
Stap 2    Selecteer Instellingen > Video.    
Stap 3    Selecteer Video via computer om de video op uw computer te starten of te stoppen.    

 

Attachments

  Outcomes