Parkera samtal på telefonen

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Parkera ett samtal

Du kan sätta ett aktivt samtal i vänteläge och sedan återuppta samtalet när du är redo. När ett videosamtal parkeras blockeras videoöverföringen tills du återupptar samtalet.   


   
Steg 1    Tryck på Förfrågan .        
Steg 2    Om du vill återuppta ett parkerat samtal trycker du på Parkera igen.    

Växla mellan aktiva och parkerade samtal

Du kan enkelt växla mellan aktiva och parkerade samtal.

Tryck på Växla för att växla till det parkerade samtalet.    

Besvara ett samtal som har varit parkerat för länge

   

När du har lämnat ett samtal i vänteläge för länge kommer du få följande aviseringar:

    
 • en ringsignal som upprepas med jämna intervall     

       

 • blinkande gul linjeknapp     

       

 • blinkande meddelandeindikator på luren     

       

 • visuellt meddelande på telefonskärmen.     

       

    
Tryck på den blinkande orangea linjeknappen eller på Svara om du vill återuppta det parkerade samtalet.    
 

Attachments

  Outcomes