Telefoonfirmware

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
  • View in full screen mode
 

Telefoonfirmware en -upgrades

Uw telefoon wordt geleverd met geïnstalleerde firmware, die specifiek is voor het gespreksbeheersysteem dat uw telefoon gebruikt.

De telefoonfirmware wordt af en toe door uw beheerder geüpgraded. Deze upgrade vindt plaats wanneer u uw telefoon niet gebruikt, omdat de telefoon opnieuw wordt ingesteld om de nieuwe firmware te gebruiken.

Een telefoonupgrade uitstellen

Wanneer er nieuwe firmware beschikbaar is, wordt het venster Gereed voor upgraden weergegeven op uw telefoon en begint een timer met het aftellen van 15 seconden. Als u niets doet, wordt de upgrade uitgevoerd.

U kunt tot 11 keer de firmware-upgrade uitstellen met 1 uur. De upgrade wordt ook uitgesteld wanneer u aan het bellen bent of wanneer u een telefoongesprek ontvangt.

Druk op Uitstellen om een telefoonupgrade uit te stellen.

De voortgang van een telefoonfirmware-upgrade weergeven

   

Tijdens een upgrade van de telefoonfirmware kunt u de voortgang van de upgrade weergeven.   

    

      
Stap 1    Druk op Toepassingen .   
Stap 2    Selecteer Telefoongegevens > Details weergeven.    
Stap 3    Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Toepassingen.    

 

Attachments

    Outcomes