Ring videosamtal från din Cisco IP-telefon 8845 och 8865

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 9, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Ringa ett videosamtal

   

Med Cisco IP-telefon 8845 och 8865 kan du ringa videosamtal förutsatt att personen du ringer till också har en videotelefon. Ringen utanför kameran styr avtryckaren.

                 
    
1    Vrid ringen runt kameran medsols för att öppna avtryckaren.
2    (Valfritt)Tryck på Egen bild och flytta kameran uppåt och nedåt för att få en bättre vinkel.
3    Ring samtalet.

Stoppa din video

  

När du är i ett videosamtal kan du stoppa kameran från att sända video.   Ringen utanför kameran styr avtryckaren. När du stänger avtryckaren kommer personen du pratar med inte att se dig längre, men personen kan fortfarande höra dig.

      
   
1    Vrid avtryckarringen motsols för att stänga kamerans avtryckare och sluta dela videon.   
2    Vrid slutarringen medsols för att öppna videokamerans slutare och dela din video igen.    

Växla mellan telefon- och videovisning

   

Om du behöver se din telefons skrivbord när du är i ett videosamtal kan du enkelt växla mellan videon och skrivbordet. När du döljer videon blir den suddig och flyttas till bakgrunden.

    
   
1    Tryck på Dölj video för att dölja videon.    
2    Tryck på Visa video för att visa videon.    

Ändra placering av bild-i-bild

   

När du är i ett videosamtal kan du visa din inkommande och utgående video på samma gång, vilket kallas Picture-in-Picture (PiP). Vanligtvis visas den inkommande videon i helskärm, och en liten ruta visar videon från din kamera.

När PiP är aktiverat kan du flytta den lilla rutan till en annan del av skärmen. Du kan även ändra vyn så att din kameras video visas i helskärm och den lilla rutan visar den inkommande videon.

      
    
1    Tryck på PiP för att aktivera PiP (bild-i-bild).   
2    Tryck på PiP igen för att flytta bild-i-bild-fönstret moturs på telefonskärmen.   

När fönstret återgår till den standardinställda lägre högra platsen stängs PiP automatiskt av.

3    (Valfritt)Tryck på Växla för att växla mellan helskärmsvy och bild-i-bild-vy.    

Videosamtal och säkerhet

Administratören kan se till att dina videosamtal är skyddade från manipulering av personer utanför företaget. Om du ser att ikonen Säkert visas under ett videosamtal innebär det att administratören har vidtagit steg för att skydda din sekretess.

 

Attachments

  Outcomes