Telefonens fasta programvara

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
  • View in full screen mode
 

Telefonens fasta programvara och uppgraderingar

Din telefon har en fast programvara installerad, som är specifik för samtalskontrollsystemet som din telefon använder.

Ibland uppgraderar administratören telefonens fasta programvara åt dig. Den uppgraderingen inträffar när du inte använder telefonen eftersom telefonen återställs för att använda den nya fasta programvaran.

Skjut upp en telefonuppgradering

När en ny fast programvara är tillgänglig visas fönstret Redo att uppgradera på telefonen, och en timer börjar en nedräkning på 15 sekunder. Om du inte gör något fortsätter uppgradering.

Du kan skjuta upp uppgraderingen av din fasta programvara i en timme i upp till elva timmar. Uppgraderingen skjuts också upp om du ringer eller tar emot ett telefonsamtal.

Välj Fördröj för att skjuta upp en telefonuppgradering.

Visa förloppet för uppgraderingen av telefonens fasta programvara

   

Under en uppgradering av telefonens fasta programvara kan du se uppgraderings förlopp.   

    

      
Steg 1    Tryck på Program.   
Steg 2    Välj Telefoninformation > Visa detaljer.    
Steg 3    Tryck på Avsluta för att gå tillbaka till programskärmen.    

 

Attachments

    Outcomes