Lägg till ytterligare knappar till telefonen

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Cisco IP-telefon 8800, knappexpansionsmodul

   

Med knappexpansionsmodulen till Cisco IP-telefon 8800 kan du lägga till extra linjeförekomster eller programmerbara knappar till din telefon. De programmerbara knapparna kan konfigureras som telefonlinjeknappar, kortnummerknappar eller telefonfunktionsknappar.   

     
          
Tabell 1, stöd för knappexpansionsmoduler
      

Cisco IP-telefonmodell      

      
      

Antal knappexpansionsmoduler som stöds      

      
      

8851 och 8851NR      

      
      

Två knappexpansionsmoduler med 72 knappar

               
      

8861 och 8865      

      
      

Tre knappexpansionsmoduler med 108 knappar

               
    

När flera knappexpansionsmoduler ansluts till telefonen numreras de efter i vilken ordning de ansluts till telefonen. Till exempel:   

    
 •      

  Knappexpansionsmodul 1 är enheten närmast telefonen.     

       

 •      

  Knappexpansionsmodul 2 är den mittersta enheten.     

       

 •      

  Knappexpansionsmodul 3 är enheten längst bort från telefonen.     

       

        
Bild 1. Cisco IP-telefon 8861 med tre Cisco IP-telefon 8800 knappexpansionsmoduler

    

Var försiktig


    

Skårorna på sidan av telefonen är endast avsedda för att ansluta en knappexpansionsmodul. Om du infogar andra objekt skadas telefonen permanent.

    
    

När du använder expansionsmoduler bör du höra med din administratör om strömkraven.

Cisco IP-telefon 8800, knappexpansionsmodulens knappar och maskinvara

Följande tabell beskriver knappexpansionsmodulens funktioner.

         
               

LCD-skärm – visar telefonnummer, kortnummer (eller namn eller annan textetikett), telefontjänst eller telefonfunktion som är tilldelad till varje knapp.

        

Ikonerna som visar linjestatus liknar (både i utseende och funktion) ikonerna på telefonen som knappexpansionsmodulen är ansluten till.

       
       

1

       
               

Knappar med lampor – 18 knappar. Om knappens funktion är en linjefunktion så motsvarar den knappen en linje (densamma som på telefonen). Lampan under varje knapp indikerar status för motsvarande linje enligt följande:

        
 •          

  Lampa släckt – linjen är tillgänglig eller ett samtal ringer på en inaktiv sida.

           

 •          

  Fast grönt – linjen används av dig, du har parkerat ett samtal, eller ett samtal håller på att överföras.

           

 •          

  Fast rött – linjen används av någon annan eller någon annan har parkerat ett samtal på en delad linje.

           

 •          

  Fast orange – linjen ringer.

           

       
       

2

       
       

Skiftknappar – 2 knappar. Varje knapp motsvarar en sida med 18 knappar. Knappen som motsvarar sida 1 är märkt 1 och knappen som motsvarar sida 2 är märkt 2. Lampan i varje knapp indikerar status för sidan enligt följande:

        
 •          

  Fast grönt – sidan visas.

           

 •          

  Lampa släckt – sidan visas inte.

           

 •          

  Fast orange – sidan visas inte, men innehåller ett eller flera aviseringssamtal.

           

 •          

  Fast rött – sidan visas och innehåller ett eller flera aviseringssamtal.

           

       

Knappexpansionsmodulen visar knappar i ett läge med två kolumner.

Läge med två kolumner
     

I läget med två kolumner är varje knapp som sitter till vänster och till höger om skärmen tilldelade olika telefonnummer, kortnummer (eller namn eller annan textetikett), telefontjänst eller telefonfunktion. I den här konfigurationen visar knappexpansionsmodulen upp till 18 poster på sida 1 och upp till 18 poster på sida 2.

            
Bild 2. Knappexpansionsmodul med två kolumner

     

Anslut en enskild knappexpansionsmodul till en Cisco IP-telefon

           
1    Koppla bort Ethernet-kabeln från telefonen.
2    Avlägsna i förekommande fall basstället från telefonen.
3    Leta upp tillbehörsanslutningsluckorna på sidan av telefonen.

Se diagrammet för att se var dessa sitter.

4    Öppna de två tillbehörsanslutningsluckorna enligt diagrambilden.
Var försiktig      

Skårorna är endast utformade för den bakre kopplingen. Om andra föremål förs in skadas telefonen permanent.

5    Positionera telefonen så att dess framsida riktas uppåt.
6    Anslut ena änden av knappexpansionsmodulens bakre koppling till tillbehörskopplingen på Cisco IP-telefonen.
 1. Rikta in den bakre kopplingen med tillbehörskopplingens portar.
  OBS!      

  Installera kopplingen i riktningen som visas i följande diagram.

 2. Tryck in den bakre kopplingen ordentligt i telefonen.
 

I diagrammet visas den bakre kopplingen.

I diagrammet visas installation av den bakre kopplingen.

7    Anslut den andra änden av den bakre kopplingen till knappexpansionsmodulen enligt diagrambilden.
 1. Rikta in den bakre kopplingen med knappexpansionsmodulens tillbehörsportar.
 2. Tryck in knappexpansionsmodulen ordentligt i den bakre kopplingen.
 
8    Använd en skruvmejsel för att dra åt skruvarna på telefonen.

Detta ser till att telefonen och knappexpansionsmodulen inte kopplas bort från varandra. I diagrammet visas var skruvhålen sitter på telefonen och på en knappexpansionsmodul.

OBS!      

Se till att skruvarna är helt införda i telefonen samt att de är åtdragna.

9    (Valfritt)Installera basställena på telefonen och på knappexpansionsmodulen, och justera sedan båda basställena så att dessa sitter jämna på arbetsytan.
10    Anslut Ethernet-kabeln till telefonen.

Anslut två eller tre knappexpansionsmoduler till en Cisco IP-telefon

             
1    Koppla bort Ethernet-kabeln från telefonen.
2    Avlägsna i förekommande fall basstället från telefonen.
3    Leta upp tillbehörsanslutningsluckorna på sidan av telefonen.

Se diagrammet för att se var dessa sitter.

4    Öppna de två tillbehörsanslutningsluckorna enligt diagrambilden.
Var försiktig      

Skårorna är endast utformade för den bakre kopplingen. Om andra föremål förs in skadas telefonen permanent.

5    Positionera telefonen så att dess framsida riktas uppåt.
6    Anslut ena änden av knappexpansionsmodulens bakre koppling till tillbehörskopplingen på Cisco IP-telefonen.
 1. Rikta in den bakre kopplingen med tillbehörskopplingens portar.
  OBS!      

  Installera kopplingen i riktningen som visas i följande diagram.

 2. Tryck in den bakre kopplingen ordentligt i telefonen.
 

I diagrammet visas den bakre kopplingen.

I diagrammet visas installation av den bakre kopplingen.

7    Anslut den andra änden av den bakre kopplingen till knappexpansionsmodulen enligt diagrambilden.
 1. Rikta in den bakre kopplingen med knappexpansionsmodulens tillbehörsportar.
 2. Tryck in knappexpansionsmodulen ordentligt i den bakre kopplingen.
 

Den första knappexpansionsmodulen är nu ansluten till Cisco IP-telefonen.

8    Använd ytterligare en bakre koppling till en knappexpansionsmodul om du vill ansluta en andra knappexpansionsmodul till den första modulen.
9    Använd en tredje bakre koppling till en knappexpansionsmodul om du vill ansluta en tredje knappexpansionsmodul till den andra (mittersta) modulen. I figuren visas Cisco IP-telefon med tre anslutna knappexpansionsmoduler.
10    Använd en skruvmejsel för att dra åt skruvarna på telefonen och skruvarna på varje knappexpansionsmodul.

Detta ser till att telefonen och knappexpansionsmodulerna inte kopplas bort från varandra. I diagrammet visas var skruvhålen sitter.

OBS!      

Se till att skruvarna är helt införda i telefonen samt att de är åtdragna.

11    (Valfritt)Installera basställen på telefonen och på knappexpansionsmodulerna, och justera sedan alla basställen så att dessa sitter jämna på arbetsytan.
12    Anslut Ethernet-kabeln till telefonen.

Hantera dina knappexpansionsmoduler

 

När du har installerat och konfigurerat en knappexpansionsmodul till telefonen läggs enheten automatiskt till i Mitt Cisco Spark. Från denna sida kan du utföra flera olika åtgärder:

  
 •  

  Visa en enhets status.

    

 •  

  Byta namn på en enhet.

    

 •  

  Ändra tidszonen på en enhet.

    

 •  

  Inaktivera en enhet.

    

  
   
1    I Mitt Cisco Spark väljer du Samtalsinställningar.
2    Välj ellipsikonen (...) och utför önskade åtgärder.

Ringa ett samtal med knappexpansionsmodulen

   
1    Tryck på linjeknappen på knappexpansionsmodulen.   
2    Slå ett telefonnummer.   

Ändra skärmens ljusstyrka på en knappexpansionsmodul

     
1    Tryck på Program på telefonen.    
2    Välj Inställningar > Ljusstyrka > Ljusstyrka – knappexpansionsmodul X. X står för knappexpansionsmodulens nummer.    
3    Tryck till höger på styrplattan för att öka ljusstyrkan. Tryck till vänster på styrplattan för att minska ljusstyrkan.    
4    Tryck på Spara.    
 

Attachments

  Outcomes