Hantera mobila kontakter på skrivbordstelefonen (8800-serien)

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
  • View in full screen mode
 

Visa mobiltelefonens kontakter på skrivbordstelefonen

  

Använd skrivbordstelefonen för att visa kontaktlistan på din mobiltelefon. Det är ett smidigt sätt att visa en kontakt utan att öppna din mobiltelefon.

   
Innan du börjar

Innan du kan använda din mobilenhet med din skrivbordstelefon ska du använda Bluetooth för att parkoppla de två telefonerna. Välj alternativet att dela mobilens kontakter.

     
1    På skrivbordstelefonen trycker du på Kontakter.
2    Välj din mobiltelefon i listan.

Spara kontakter från din mobila enhet på din skrivbordstelefon

   

Du kan spara kontaktlistan från din mobilenhet till din skrivbordstelefon. Denna mobila kontaktlista finns kvar på din skrivbordstelefon, även om du frånkopplar eller häver parkopplingen till din mobila enhet.

    
Innan du börjar   

Din mobiltelefon är parkopplad med skrivbordstelefonen.   

    
      
1    Tryck på Kontakter.     
2    Välj din mobiltelefon.    
3    Markera Spara.    

Ta bort kontakter i den mobila enhetens kontaktlista

   

Du kan ta bort din mobilkontaktlista från din skrivbordstelefon. Kontaktlistan på din mobiltelefon håller sig intakt.

    
Innan du börjar   

Din mobiltelefon är parkopplad med skrivbordstelefonen.   

    
      
1    Tryck på Kontakter.
2    Välj din mobiltelefon.
3    Markera Ta bort.

Visa mobiltelefonens samtalshistorik på skrivbordstelefonen

  

Du kan se mobiltelefonens samtalshistorik på din skrivbordstelefon.  

   
Innan du börjar

Innan du kan se mobilens samtalshistorik på din skrivbordstelefon ska du använda Bluetooth för att parkoppla mobiltelefonen till din skrivbordstelefon. Välj alternativet att dela din mobils samtalshistorik till din skrivbordstelefon.

Tryck på Nytt samtal på skrivbordstelefonen.   
 

Attachments

    Outcomes