Ring ett konferenssamtal på din telefon

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Trevägskonferenssamtal

Samarbete är en viktig del av alla jobb. I stället för att schemalägga formella möten genom att skicka ut inbjudningar och boka konferensrum, kan du ringa konferenssamtal via din skrivbordstelefon när som helst. Du kan upprätta konferenssamtal med högst tre personer, du själv inräknad.

När du upprättar ett konferenssamtal ser du två separata Cisco Spark-rum för varje enskilt samtal. Om du vill samarbeta i ett rum lägger du till den andra personen i ett av rummen.

Kontrollera vilken telefon du har

Vilka särskilda telefonfunktioner som finns och hur de används beror på vilken telefonmodell du har. Du kan enkelt kontrollera vilken telefonmodell du har, och på så sätt se till att du följer rätt steg.

    
1    Tryck på Program.
2    Välj Telefoninformation.    
3    Kontrollera modellinformationen överst i fönstret.

Lägg till ytterligare en person i ett samtal (7811)

   
1    Från ett aktivt samtal trycker du på Konferens.
2    Lägg till den andra personen genom att göra något av följande:
 • Tryck på Samtal, välj ett parkerat samtal och tryck på Ja.
 • Ange ett telefonnummer och tryck på Konferens

Lägg till ytterligare en person i ett samtal (7821, 7841, 7861)

   
1    Från ett aktivt samtal trycker du på Konferens.
2    Lägg till den andra personen genom att göra något av följande:
 • Välj ett parkerat samtal och tryck på Ja.
 • Ange ett telefonnummer och tryck på Konferens.

Lägg till ytterligare en person i ett samtal (8800)

När du lägger till en person i ett samtal ska du vänta i ett par sekunder mellan deltagarna du lägger till.

    
1    Från ett aktivt samtal trycker du på Konferens.   
2    Lägg till den andra personen genom att göra något av följande:
 • Tryck på Aktiva samtal och välj ett parkerat samtal.
 • Ange telefonnumret och tryck på Ring.
3    Tryck på Konferens.    
 

Attachments

  Outcomes