Mobiele contactpersonen beheren op uw bureautelefoon (8800-reeks)

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
  • View in full screen mode
 

Uw mobiele contactpersonen bekijken op uw bureautelefoon

  

Gebruik uw bureautelefoon om de lijst met contactpersonen op uw mobiele telefoon weer te geven. Dit is een handige manier om een contactpersoon weer te geven zonder dat u uw mobiele telefoon erbij hoeft te pakken.

   
Voordat u begint

Voordat u uw mobiele apparaat met uw bureautelefoon kunt gebruiken, moet u Bluetooth gebruiken om de twee telefoons te koppelen. Selecteer de optie om de mobiele contactpersonen te delen.

     
1    Druk op de bureautelefoon op Contactpersonen .
2    Selecteer uw mobiele telefoon in de lijst.

Contactpersonen van uw mobiele apparaat opslaan op uw bureautelefoon

   

U kunt de lijst met contactpersonen van uw mobiele telefoon opslaan op uw bureautelefoon. Deze lijst met contactpersonen van uw mobiele telefoon blijft behouden op uw bureautelefoon, ook als u de verbinding met uw mobiele apparaat verbreekt of als u het apparaat ontkoppelt.

    
Voordat u begint   

Uw mobiele telefoon is aan uw bureautelefoon gekoppeld.   

    
      
1    Druk op Contactpersonen .     
2    Selecteer uw mobiele telefoon.    
3    Schakel Opslaan in.    

Contactpersonen uit de lijst met contactpersonen van uw mobiele apparaat verwijderen

   

U kunt uw lijst met mobiele contactpersonen verwijderen van uw bureautelefoon. De lijst met contactpersonen op uw mobiele telefoon blijft onaangetast.

    
Voordat u begint   

Uw mobiele telefoon is aan uw bureautelefoon gekoppeld.   

    
      
1    Druk op Contactpersonen .
2    Selecteer uw mobiele telefoon.
3    Schakel Verwijderen in.

Uw mobiele gespreksgeschiedenis bekijken op uw bureautelefoon

  

U kunt de mobiele gespreksgeschiedenis bekijken op uw bureautelefoon.  

   
Voordat u begint

Voordat u de gespreksgeschiedenis van uw mobiele telefoon op uw bureautelefoon kunt bekijken, moet u Bluetooth gebruiken om de mobiele telefoon te koppelen aan uw bureautelefoon. Selecteer de optie om uw mobiele gespreksgescheidenis te delen met uw bureautelefoon.

Druk op uw bureautelefoon op Nieuw gesprek.   
 

Attachments

    Outcomes