Videogesprekken voeren via uw Cisco IP-telefoon 8845 en 8865

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 9, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Een videogesprek plaatsen

   

De Cisco IP-telefoons 8845 en 8865 ondersteunen videogesprekken als de persoon met wie u belt ook een videotelefoon heeft. Met de ring op de buitenkant van de camera kan de sluiter worden bediend.

                 
    
1    Draai de ring rond de camera rechtsom om de sluiter te openen.
2    (Optioneel) Druk op Zelfweergave en verplaats de camera naar boven en naar beneden om het perspectief te verbeteren.
3    Plaats het gesprek.

Uw video stoppen

  

Tijdens een videogesprek kunt u het verzenden van video door de camera stoppen.   Met de ring op de buitenkant van de camera kan de sluiter worden bediend. Wanneer u de sluiter sluit, ziet de persoon met wie u in gesprek bent u niet langer, maar deze persoon kan u nog altijd horen.

      
   
1    Draai de sluiter linksom om de sluiter te sluiten en het delen van uw video te stoppen.   
2    Draai de sluiter rechtsom om de sluiter van de videocamera te openen en uw video opnieuw te delen.    

Schakelen tussen telefoon- en videoweergave

   

Als u het bureaublad van uw telefoon wilt bekijken terwijl u bezig bent met een videogesprek, kunt u eenvoudig schakelen tussen de video en het bureaublad. Als u de video verbergt, wordt deze wazig en naar de achtergrond verplaatst.

    
   
1    Druk op Video verbergen om de video te verbergen.    
2    Druk op Video weergeven om de video weer te geven.    

Picture-in-pictureposities aanpassen

   

Tijdens een videogesprek kunt u tegelijkertijd uw binnenkomende en uitgaande video weergeven. Dit staat bekend als beeld-in-beeld (PiP, Picture-in-Picture). De binnenkomende video wordt normaal gesproken op het volledige scherm weergeven en de video van uw camera wordt in een klein kader op het scherm weergegeven.

Wanneer PiP is ingeschakeld, kunt u het kader naar een ander kwadrant van het scherm verplaatsen. U kunt ook de weergave wijzigen zodat uw cameravideo wordt weergegeven op het volledige scherm en de binnenkomende video wordt weergegeven in het kader.

      
    
1    Druk op PiP om PiP in te schakelen.   
2    Druk nogmaals op PiP om het PiP-venster linksom op uw telefoonscherm te draaien.   

Wanneer het venster terugkeert naar de standaardpositie in de rechteronderhoek, wordt PiP automatisch uitgeschakeld.

3    (Optioneel) Druk op Wisselen om te schakelen tussen weergave op volledig scherm en de PiP-weergave.    

Videogesprekken en beveiliging

Uw beheerder kan maatregelen treffen om uw videogesprekken te beveiligen tegen manipulatie door mensen van buiten uw bedrijf. Als het pictogram Veilig tijdens een videogesprek wordt weergegeven, heeft uw beheerder maatregelen getroffen om uw privacy te bewaken.

 

Attachments

  Outcomes