Delade linjer på din telefon

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Du kan dela telefonnummer med en eller flera av dina medarbetare. Om du till exempel arbetar som sekreterare kanske du måste filtrera samtalen för den person du arbetar för.

När du delar ett telefonnummer kan telefonlinjen användas på samma sätt som andra linjer, men du bör vara medveten om några speciella egenskaper som gäller delade linjer:

  • Det delade telefonnumret syns på alla telefoner som delar numret.

  • Om en medarbetare besvarar samtalet lyser knappen för den delade linjen och sessionsknappen rött på din telefon.

  • Om du parkerar ett samtal lyser din linjeknapp grönt och sessionsknappen blinkar grönt. Samtidigt lyser medarbetarens linjeknapp rött och sessionsknappen blinkar rött.
Attachments

    Outcomes