Konfigurera din röstbrevlåda

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Tillgängliga röstbrevlådefunktioner

Beroende på vad du gör kan du använda din telefon eller Mitt Cisco Spark för att hantera dina röstmeddelanden och röstbrevlådeinställningar.

Via telefonen kan du:
 • Spela in en personlig hälsningsfras eller ditt namn, och när som helst ändra dessa.

   

 • Lyssna på, spara och ta bort dina röstmeddelanden.

   

 • Återställa borttagna meddelanden (som är upp till 15 dagar gamla) eller ta bort gamla meddelanden permanent.

   

 • Återställa PIN-koden till röstbrevlådan.

   

Via Mitt Cisco Spark kan du:
 • Återställa PIN-koden till röstbrevlådan.

   

 • Hämta information om extern åtkomst till din röstbrevlåda.

   

Du kan få dina röstmeddelanden som .wav-filer till din e-postbrevlåda – denna funktion är endast tillgänglig om din administratör har aktiverat alternativet åt dig.

Regler för PIN-kod till röstbrevlåda

Din PIN-kod till röstbrevlådan måste uppfylla följande krav:
 • Måste innehålla minst sex tecken. Får endast innehålla siffror!

   

 • Får inte vara densamma som någon av dina senaste fem PIN-koder.

   

 • Får inte motsvara en numerisk version av ditt för- eller efternamn.

   

 • Får inte innehålla ditt anknytningsnummer.

   

 • Får inte innehålla enskilda eller grupper av upprepade siffror (t.ex. 228883, 121212 eller 408408).

   

 • Får inte vara en numerisk direktsekvens (t.ex. 012345 eller 987654).

   

 • Får inte innehålla siffror som slås i en rak linje på knappsatsen.

   

Aktivera ditt röstbrevlådekonto

När du får din telefon behöver du utföra ett antal steg för att din röstbrevlåda ska fungera.

Innan du börjar

Bekanta dig med reglerna för hur du ställer in PIN-koden till din röstbrevlåda.


      
Steg 1    I Mitt Cisco Spark, under Min profil, väljer du Återställ PIN-kod till röstbrevlåda och skapar sedan en ny PIN-kod.
Steg 2    Tryck på Meddelanden på telefonen.
Steg 3    Ange den skapade PIN-koden och tryck #.
Steg 4    Spela in ditt namn och tryck #.
Steg 5    (Valfritt) Spela in din personliga hälsningsfras och tryck #. Du har nu slutfört registreringen för röstbrevlådan.

Ändra din personliga hälsningsfras

Du kan när som helst ändra hälsningsfrasen för röstbrevlådan. Om du exempelvis inte kommer att befinna dig på kontoret kan du berätta det i din hälsningsfras. Detta informerar personer som ringer om orsaken till din frånvaro och att du kommer att återkomma till dem vid ett senare tillfälle.


       
Steg 1    Tryck på Meddelanden på telefonen.
Steg 2    Ange din PIN-kod.
Steg 3    Tryck 4 för att öppna alternativen för Konfigurering.
Steg 4    Tryck 1 för att lyssna på din nuvarande hälsningsfras.
Steg 5    Tryck 1 för att spela in en ny hälsningsfras och tryck # när inspelningen är färdig.
Steg 6    Om du är nöjd med den nya hälsningsfrasen trycker du * för att avsluta.

Ändra ditt inspelade namn

Du kan när som helst ändra ditt inspelade namn. Om du exempelvis hellre använder ett smeknamn än ditt formella namn kan du ändra ditt inspelade namn.


       
Steg 1    Tryck på Meddelanden på telefonen.
Steg 2    Ange din PIN-kod och tryck #.
Steg 3    Tryck 4 för att öppna alternativen för Konfigurering.
Steg 4    Tryck 3 för att öppna menyn Inställningar.
Steg 5    Tryck 2 för att spela in ditt namn på nytt och tryck # när inspelningen är färdig.
Steg 6    Om du är nöjd med det nya inspelade namnet trycker du * för att avsluta.

Återställa PIN-koden till röstbrevlådan

Du behöver en PIN-kod till röstbrevlådan för att få åtkomst till dina röstmeddelanden. Om du inte ställde in en PIN-kod till röstbrevlådan när du fick telefonen kan du konfigurera PIN-koden när som helst därefter. Kom ihåg att du måste återställa din PIN-kod när någon av följande situationer inträffar:
 • Om du anger fel PIN-kod tre gånger inom 30 minuter spärras ditt konto i 30 minuter. Du kan låsa upp kontot igen genom att återställa din PIN-kod.

   

 • Din PIN-kod upphör att gälla efter 180 dagar. Du får en varning om detta 15 dagar innan utgångsdatumet.

   

Innan du börjar

Du ges inte någon standard-PIN-kod. Du måste skapa en PIN-kod genom att använda återställningsalternativet som visas ovan.

Bekanta dig med reglerna för hur du ställer in PIN-koden till din röstbrevlåda.

I Mitt Cisco Spark, under Min profil, väljer du Återställ PIN-kod till röstbrevlåda.
 

Attachments

  Outcomes