Overzicht van WebEx- en TelePresence-integratie met Outlook

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode

 

Integratie van WebEx en TelePresence met Outlook


WebEx-productiviteitstools met TelePresence is een suite van hulpprogramma's waarmee u snel vergaderingen vanuit verschillende toepassingen op uw computer kunt plannen, starten en eraan kunt deelnemen. Nadat u Productiviteitstools hebt geïnstalleerd, beschikt u over het deelvenster WebEx-productiviteitstools en de integraties met Microsoft Outlook, Microsoft Office, webbrowsers en chattoepassingen

Deze invoegtoepassing in Outlook biedt u een handige manier om een WebEx- en TelePresence-vergadering te plannen waaraan personen kunnen deelnemen via WebEx Meeting Center of een TelePresence-systeem. Nadat u een WebEx- en TelePresence-vergadering in Outlook hebt gepland, ontvangen genodigden een e-mailuitnodiging met de koppeling om deel te nemen aan de WebEx-vergadering en met informatie om deel te nemen aan de TelePresence-vergadering.

Met de integratie kunt u ook vergaderingen met alleen WebEx of met alleen TelePresence plannen.

Wanneer u een vergadering plant, kunt u personen uitnodigen en TelePresence-ruimten of -systemen reserveren en deelnemers voor video-inbellen toevoegen vanuit Outlook. Deelnemers die u uitnodigt voor een vergadering hoeven geen WebEx-productiviteitstools of Integratie met Outlook te gebruiken om deel te kunnen nemen aan de vergadering.


Opmerking


U kunt de WebEx- en TelePresence-integratie alleen gebruiken als dit is ingeschakeld voor zowel uw WebEx-site als uw account.


Als uw sitebeheerder zowel WebEx- en TelePresence-vergaderingen als Meeting Center-videoconferenties voor u heeft ingeschakeld, kunt u WebEx-productiviteitstools alleen gebruiken om Meeting Center-videoconferenties te plannen. U kunt dan geen WebEx- en TelePresence-vergaderingen plannen.

Met de integratie hebt u ook snel toegang tot het volgende vanuit Outlook:

 •    

  Uw WebEx-accountinstellingen

     

 •    

  Uw pagina Voorkeuren op uw WebEx-site, waar u een andere host toestemming kunt geven om namens u te plannen.

     

 •    

  De knop Nu vergaderen, waarmee u een directe vergadering voor alleen WebEx of een vergadering in een persoonlijke ruimte voor alleen WebEx kunt starten zonder dat u deze van tevoren hoeft te plannen.

      

  Ter beveiliging van uw vergaderingen gebruikt de integratie 128-bits SSL-codering (Secure Sockets Layer) voor alle gegevens die worden verzonden en ontvangen via uw WebEx-site.

     


Opmerking


  
 • Als u met de WebEx- en TelePresence-integratie werkt, kunt u vergaderingen in uw persoonlijke ruimte houden, maar kunnen gebruikers alleen via WebEx deelnemen. Vergaderingen in persoonlijke ruimten bieden momenteel geen ondersteuning voor gebruikers die deelnemen via TelePresence-systemen.

   

 • Raadpleeg de Gebruikershandleiding van WebEx-integratie met Outlook voor Windows voor informatie over de WebEx-integratie met Outlook voor gebruikers die geen TelePresence-gebruikers zijn.

   

   

Wat is een hybride CMR-vergadering met WebEx en TelePresence?

Dankzij de hybride integratie van WebEx-productiviteitstools met TelePresence-samenwerkingsvergaderruimten (CMR) kunnen Cisco WebEx Meeting Center en Cisco TelePresence samenwerken in een gedeelde vergadering.  

   

Tijdens een hybride CMR-vergadering kunt u live videobeelden zien van de WebEx- en de TelePresence-deelnemers.  

   

De deelnemerslijst in de WebEx-vergadering toont de TelePresence-deelnemers in een overkoepelend label, 'TelePresence-systemen'. De deelnemerslijst op het TelePresence-systeem toont de individuele WebEx-deelnemers.  

   

Als een TelePresence-deelnemer de VGA- of HDMI-kabel op een laptop aansluit en zijn of haar scherm deelt, kunnen alle deelnemers, inclusief de WebEx-deelnemers, de gedeelde inhoud bekijken. Als een WebEx-presentator het delen start, kunnen alle deelnemers, inclusief de TelePresence-deelnemers de gedeelde inhoud bekijken.  

   

U kunt video, audio, gedeelde schermen, chat en enquêtes voor hybride CMR-vergaderingen opnemen. Als u op Opnemen drukt, zoals u normaal gezien in uw WebEx-vergadering zou doen, verschijnen uw opnamen in uw lijst Mijn bestanden > Mijn opgenomen vergaderingen in het gedeelte Mijn WebEx. Hybride CMR-vergaderingen worden opgenomen in MP4-indeling. Video wordt opgenomen met een resolutie van 360 p.  

Opties op de werkbalk van de WebEx-integratie met Outlook

Nadat WebEx-productiviteitstools is geïnstalleerd, wordt de werkbalk van WebEx-integratie weergegeven in het venster van Microsoft Outlook.

In het volgende overzicht worden knoppen op de werkbalk van de WebEx-integratie beschreven.

 • Nu vergaderen: start een directe vergadering of persoonlijke ruimte. Dit is een vergadering die u op elk moment kunt starten, zonder deze van tevoren te plannen. Directe vergaderingen worden standaard in uw Persoonlijke ruimte uitgevoerd. Als u uw persoonlijke ruimte niet wilt gebruiken voor directe vergaderingen, schakelt u de optie Persoonlijke ruimte gebruiken voor al mijn directe vergaderingen uit in het gedeelte Instellingen voor 'Nu vergaderen' in uw Voorkeuren.

   

 • Menu Vergadering plannen: wanneer u het menu Vergadering plannen vanaf de WebEx-werkbalk in Outlook selecteert, krijgt u de volgende opties:

   

  • WebEx- en TelePresence-vergadering plannen: selecteer deze optie om een WebEx- en TelePresence-vergadering, een vergadering met alleen WebEx of een vergadering met alleen TelePresence te plannen.

    

  • Vergadering in persoonlijke ruimte plannen: selecteer deze optie om een vergadering in uw persoonlijke ruimte te plannen.

    

  • Voorkeuren: hiermee opent u het dialoogvenster Voorkeuren voor WebEx-productiviteitstools

    

  • Info: hiermee kunt u het versienummer en de licentie- en patentgegevens van de WebEx-integratie met Outlook weergeven.

    

  • Meer: selecteer het menu Meer om toegang te krijgen tot de volgende items:

    

   • Vergaderingssjablonen: hiermee kunt u de sjablonen weergeven die door u of uw sitebeheerder op uw WebEx-site zijn opgeslagen. De sjablonen bevatten vergaderinstellingen. U kunt een sjabloon selecteren die aan uw wensen voldoet. De vergaderingssjablonen zijn alleen beschikbaar wanneer de instellingen voor het beheer van de site hosts toestaan om sjablonen voor Outlook te gebruiken.

     

   • Planningsrechten instellen: hiermee opent u de pagina Mijn WebEx > Planningsopties op uw WebEx-site waarop u een gedelegeerde kunt toewijzen die namens u vergaderingen kan plannen en bewerken.

     

   • Persoonlijke conferentie starten: selecteer deze optie om een persoonlijke conferentie te starten.

     

   • Mijn vergaderingen: hiermee opent u het deelvenster WebEx-productiviteitstools waarin u uw geplande WebEx-vergaderingen kunt bekijken.

     

   • Ga naar WebEx-site: hiermee opent u uw WebEx-site.

     

   • Help: hiermee kunt u instructies opzoeken voor het gebruik van de WebEx-integratie met Outlook.

     

   • Controleren op updates: hiermee controleert u of u de nieuwste versie van Productiviteitstools gebruikt en of er een bijgewerkte versie beschikbaar is om te downloaden.

     

Deelvenster WebEx-productiviteitstools

Afhankelijk van uw instellingen is het deelvenster WebEx-productiviteitstools mogelijk al geopend op uw bureaublad. Als het nog niet is geopend, kunt u het openen door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Selecteer het pictogram WebEx-productiviteitstools op de Windows-taakbalk.

   

 • Selecteer WebEx-productiviteitstools in het Windows-menu Start.

   

 • Selecteer WebEx-productiviteitstools op het Windows-bureaublad.

   


Opmerking


Afhankelijk van uw site-instellingen zijn het deelvenster Productiviteitstools of bepaalde opties binnen Productiviteitstools mogelijk niet beschikbaar.


Via het deelvenster WebEx-productiviteitstools hebt u toegang tot het volgende:

 • Instellingen: selecteer het pictogram Instellingen om een menu te openen dat de volgende functies bevat:

   

  • Voorkeuren: hiermee opent u het dialoogvenster Voorkeuren voor WebEx-productiviteitstools.

    

  • Help: hiermee opent u de website met het Helpcentrum.

    

  • Info: hiermee kunt u het versienummer en licentie- en patentgegevens weergeven.

    

  • Controleren op updates: hiermee controleert u of u de nieuwste versie van Productiviteitstools gebruikt en of er een bijgewerkte versie beschikbaar is om te downloaden.

    

  • Probleemrapport verzenden: hiermee wordt een e-mailbericht opgesteld dat u naar de ondersteuning kunt verzenden om een probleem te melden.

    

  • Afsluiten: hiermee sluit u WebEx-productiviteitstools af.

    

 • Zoeken naar een vergadering: selecteer het pictogram Zoeken om een zoekvenster te openen waarin u een naam, e-mailadres, vergaderingsnummer, trefwoord of vergaderingstitel kunt invoeren om naar een vergadering te zoeken.

   

 • Een vergadering plannen: selecteer het pictogram Plannen om het venster Microsoft Outlook-vergadering te openen en een WebEx-vergadering, een vergadering in een persoonlijke ruimte of een persoonlijke conferentie te plannen.

   

 • Een vergadering starten: selecteer Vergadering starten om een directe vergadering te starten. Directe vergaderingen worden standaard in uw Persoonlijke ruimte uitgevoerd. Als u uw persoonlijke ruimte niet wilt gebruiken voor directe vergaderingen, schakelt u de optie Persoonlijke ruimte gebruiken voor al mijn directe vergaderingen uit in het gedeelte Instellingen voor ';Nu vergaderen'; in uw Voorkeuren

   

 • Uw lijst Mijn vergaderingen weergeven: selecteer Meer om uw aankomende vergaderingen voor die dag weer te geven. Vanuit de lijst Mijn vergaderingen kunt u het volgende doen:
  • U kunt Start of Deelnemen selecteren om uw vergadering te starten of eraan deel te nemen wanneer het hier tijd voor is.

    

  • Gebruik de tekens < en > om naar de vorige of volgende dag te gaan.

    

  • Selecteer het pictogram Agenda om een andere dag te kiezen die u wilt weergeven.

    

  • Selecteer Lijst met vergaderingen vernieuwen om de lijst met vergaderingen te vernieuwen.

    


  Opmerking


  Vergaderingen in een persoonlijke ruimte en vergaderingen die op andere WebEx-sites zijn gemaakt, worden niet in de lijst Mijn vergaderingen weergegeven.


 


Attachments

  Outcomes