Overzicht van WebEx-integratie met Microsoft Outlook voor Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

 

WebEx-integratie met Microsoft Outlook voor Windows


WebEx-integratie met Outlook voor Windows biedt u een handige manier om WebEx-vergaderingen, WebEx-vergaderingen in een persoonlijke ruimte of persoonlijke WebEx-conferenties te plannen of te starten via Microsoft Outlook. U kunt ook de opdracht Nu vergaderen gebruiken om een directe vergadering te starten.

WebEx-integratie met Outlook maakt deel uit van WebEx-productiviteitstools. Uw sitebeheerder heeft mogelijk WebEx-productiviteitstools voor u geïnstalleerd. Zo niet, dan kunt u WebEx-productiviteitstools downloaden via uw WebEx-site.

Zodra WebEx-productiviteitstools is geïnstalleerd, verschijnen de WebEx-integratieopties in Microsoft Outlook. Met deze opties kunt u snel en eenvoudig een WebEx-vergadering plannen.

Wanneer u een vergadering plant, kunt u deelnemers uitnodigen door gebruik te maken van uw adreslijsten in Outlook. Genodigden hoeven niet de WebEx-integratie met Outlook te gebruiken om deel te nemen aan de vergadering en hebben geen WebEx-account nodig, tenzij de vergadering alleen beperkt is tot WebEx-gebruikers op uw site.

Opties op de werkbalk van de WebEx-integratie met Outlook

Nadat WebEx-productiviteitstools is geïnstalleerd, wordt de werkbalk van WebEx-integratie weergegeven in het venster van Microsoft Outlook.

In het volgende overzicht worden knoppen op de werkbalk van de WebEx-integratie beschreven.

 • Nu vergaderen: start een directe vergadering of persoonlijke ruimte. Dit is een vergadering die u op elk moment kunt starten, zonder deze van tevoren te plannen. Directe vergaderingen worden standaard in uw Persoonlijke ruimte uitgevoerd. Als u uw persoonlijke ruimte niet wilt gebruiken voor directe vergaderingen, schakelt u de optie Persoonlijke ruimte gebruiken voor al mijn directe vergaderingen uit in het gedeelte Instellingen voor 'Nu vergaderen' in uw Voorkeuren.

   

 • Menu Vergadering plannen: wanneer u het menu Vergadering plannen vanaf de WebEx-werkbalk in Outlook selecteert, krijgt u de volgende opties:

   

  • Een WebEx-vergadering plannen: selecteer deze optie om een WebEx-vergadering te plannen.

    

  • Vergadering in persoonlijke ruimte plannen: selecteer deze optie om een vergadering in uw persoonlijke ruimte te plannen.

    

  • Voorkeuren: hiermee opent u het dialoogvenster Voorkeuren voor WebEx-productiviteitstools

    

  • Info: hiermee kunt u het versienummer en de licentie- en patentgegevens van de WebEx-integratie met Outlook weergeven.

    

  • Meer: selecteer het menu Meer om toegang te krijgen tot de volgende items:

    

   • Vergaderingssjablonen: hiermee kunt u de sjablonen weergeven die door u of uw sitebeheerder op uw WebEx-site zijn opgeslagen. De sjablonen bevatten vergaderinstellingen. U kunt een sjabloon selecteren die aan uw wensen voldoet. De vergaderingssjablonen zijn alleen beschikbaar wanneer de instellingen voor het beheer van de site hosts toestaan om sjablonen voor Outlook te gebruiken.

     

   • Planningsrechten instellen: hiermee opent u de pagina Mijn WebEx > Planningsopties op uw WebEx-site waarop u een gedelegeerde kunt toewijzen die namens u vergaderingen kan plannen en bewerken.

     

   • Persoonlijke conferentie starten: selecteer deze optie om een persoonlijke conferentie te starten.

     

   • Mijn vergaderingen: hiermee opent u het deelvenster WebEx-productiviteitstools waarin u uw geplande WebEx-vergaderingen kunt bekijken.

     

   • Ga naar WebEx-site: hiermee opent u uw WebEx-site.

     

   • Help: hiermee kunt u instructies opzoeken voor het gebruik van de WebEx-integratie met Outlook.

     

   • Controleren op updates: hiermee controleert u of u de nieuwste versie van Productiviteitstools gebruikt en of er een bijgewerkte versie beschikbaar is om te downloaden.

     

Deelvenster WebEx-productiviteitstools

Afhankelijk van uw instellingen is het deelvenster WebEx-productiviteitstools mogelijk al geopend op uw bureaublad. Als het nog niet is geopend, kunt u het openen door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Selecteer het pictogram WebEx-productiviteitstools op de Windows-taakbalk.

   

 • Selecteer WebEx-productiviteitstools in het Windows-menu Start.

   

 • Selecteer WebEx-productiviteitstools op het Windows-bureaublad.

   


Opmerking


Afhankelijk van uw site-instellingen zijn het deelvenster Productiviteitstools of bepaalde opties binnen Productiviteitstools mogelijk niet beschikbaar.


Via het deelvenster WebEx-productiviteitstools hebt u toegang tot het volgende:

 • Instellingen: selecteer het pictogram Instellingen om een menu te openen dat de volgende functies bevat:

   

  • Voorkeuren: hiermee opent u het dialoogvenster Voorkeuren voor WebEx-productiviteitstools.

    

  • Help: hiermee opent u de website met het Helpcentrum.

    

  • Info: hiermee kunt u het versienummer en licentie- en patentgegevens weergeven.

    

  • Controleren op updates: hiermee controleert u of u de nieuwste versie van Productiviteitstools gebruikt en of er een bijgewerkte versie beschikbaar is om te downloaden.

    

  • Probleemrapport verzenden: hiermee wordt een e-mailbericht opgesteld dat u naar de ondersteuning kunt verzenden om een probleem te melden.

    

  • Afsluiten: hiermee sluit u WebEx-productiviteitstools af.

    

 • Zoeken naar een vergadering: selecteer het pictogram Zoeken om een zoekvenster te openen waarin u een naam, e-mailadres, vergaderingsnummer, trefwoord of vergaderingstitel kunt invoeren om naar een vergadering te zoeken.

   

 • Een vergadering plannen: selecteer het pictogram Plannen om het venster Microsoft Outlook-vergadering te openen en een WebEx-vergadering, een vergadering in een persoonlijke ruimte of een persoonlijke conferentie te plannen.

   

 • Een vergadering starten: selecteer Vergadering starten om een directe vergadering te starten. Directe vergaderingen worden standaard in uw Persoonlijke ruimte uitgevoerd. Als u uw persoonlijke ruimte niet wilt gebruiken voor directe vergaderingen, schakelt u de optie Persoonlijke ruimte gebruiken voor al mijn directe vergaderingen uit in het gedeelte Instellingen voor ';Nu vergaderen'; in uw Voorkeuren

   

 • Uw lijst Mijn vergaderingen weergeven: selecteer Meer om uw aankomende vergaderingen voor die dag weer te geven. Vanuit de lijst Mijn vergaderingen kunt u het volgende doen:
  • U kunt Start of Deelnemen selecteren om uw vergadering te starten of eraan deel te nemen wanneer het hier tijd voor is.

    

  • Gebruik de tekens < en > om naar de vorige of volgende dag te gaan.

    

  • Selecteer het pictogram Agenda om een andere dag te kiezen die u wilt weergeven.

    

  • Selecteer Lijst met vergaderingen vernieuwen om de lijst met vergaderingen te vernieuwen.

    


  Opmerking


  Vergaderingen in een persoonlijke ruimte en vergaderingen die op andere WebEx-sites zijn gemaakt, worden niet in de lijst Mijn vergaderingen weergegeven.


 


Attachments

  Outcomes