Sök efter uppdatering till WebEx produktivitetsverktyg för Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode

  

Om du kan ta emot uppdateringar av WebEx produktivitetsverktyg kan du kontrollera om en uppdatering finns tillgänglig.

1   På panelen produktivitetsverktyg väljer du ikonen Inställningar.
2   Välj Sök efter uppdateringar. Systemet söker efter nya tillgängliga uppdateringar. Om det inte finns någon uppdatering visas ett meddelande om att den senaste versionen är installerad. Om en ny uppdatering finns tillgänglig kan du välja att installera den direkt.
Observera      

Du kan också välja kommandot Sök efter uppdateringar i WebEx-menyn Schemalägg möte > Mer i Microsoft Outlook för Windows.

 


 

Attachments

    Outcomes