Videofönstrets layoutalternativ för WebEx-möten

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
Om du använder ett videosystem för att delta eller hålla ett WebEx-möte finns det flera videolayoutalternativ att välja mellan. Standardvideolayouten är Active Presence (aktiv närvaro).
 • Enkel: Endast den aktiva talaren visas i ett fönster.

 • Aktiv närvaro: Den aktiva talaren visas i ett fönster med upp till 9 mötesdeltagare i miniatyrer som visas ovanför den aktiva talarens fönster.

 • Framträdande: Den aktiva talaren visas i ett fönster med upp till 9 mötesdeltagare i miniatyrer som visas under den aktiva talarens fönster.

 • Lika med: Upp till 16 videodeltagare visas i lika stora fönster.

 • 1 + N: Aktiv talare, största video och högst tolv videodeltagare visas. Denna layout anpassar sig dynamiskt efter mötets storlek genom att visa fler användare i takt med att de ansluter sig.

För att välja din layout när du har börjat delta i mötet ska du göra något av följande, beroende på typen av videosystem:
 • För tonval (DTMF), även kallat knappval, trycker du på knappsatsens 2 eller 8 för att växla mellan layoutalternativen.
 • För videosystem med FECC (Far-end Camera Control):
  1. Tryck på den ljusblåa skärmen på pekkontrollen.

  2. Välj Kamera.

  3. Använd pilarna upp eller ned för att växla mellan layoutalternativen.
Attachments

  Outcomes