Forbind til et WebEx-videomøde ved hjælp af pilotnumre

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 21, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
  

   

Du skal indtaste en videoadresse for at forbinde til et møde fra et videosystem eller applikation. Dog kan nogle enheder ikke indtaste en fuld videoadresse, såsom 123456789@example.webex.com eller joesmith@example.webex.com. For at løse begrænsningen kan din administrator opsætte et pilotnummer for hele din organisation - et enkelt, numerisk tal, der erstatter de fulde videoadresser.

Hvis du har en VCS- eller Expressway-baseret opsætning, påkaldes licensens omkørselsfunktion ikke. Din administrator skal sørge for, at der er tilstrækkelige licenser til alle brugere på dit websted.

   

Bemærk


Al den information, som du har brug for til at starte eller deltage i et WebEx-møde, kan findes i mødets e-mailinvitation, på mødets informationsside eller på din Personligt lokale-side.


    

      
1    Start dit videosystem eller applikation.    
2    Indtast pilotnummeret.    
3    Indtast mødenummeret, når du bliver bedt om det.    
4    Indtast den numeriske mødeadgangskode, hvis du bliver bedt om det.          
Bemærk            

Den numeriske mødeadgangskode er kun nødvendig for almindelige planlagte WebEx-møder, ikke Personligt lokale-møder.     

      
     
5    Når du bliver bedt om det, så gør følgende:
 1.       

  Hvis du er værten, indtastes værtsnøglen eller værtens PIN-kode, efterfulgt af pundtegnet # for at starte mødet.      

                    

 2.       

  Hvis du ikke er værten, indtastes pundtegnet # for at deltage i mødet.      

              

 


Attachments

  Outcomes