Administrer WebEx-optagelser

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

 

Oversigt over WebEx Administration af mødeoptagelser


Efter dit møde er slut, modtager du en e-mail-underretning om, at din optagelse er tilgængelig. Find dine optagelser ved at gå til Mit WebEx > Mine filer > Mine optagelser.

Du kan gøre følgende:
 • Modificér optagelsesinformation og afspilning

   

 • Gør optagelsen tilgængelig for andre via e-mail eller fra WebEx-webstedet.

   

 • (Kun Event Center) Send en e-mail for at dele en optagelse med sælgere

   


Bemærk


 • Optagelser opbevares på netværket, indtil de slettes. Hvis optagelseslageret overstiger den tildelte hukommelse for dette websted, er du måske ikke i stand til at optage flere møder, indtil nogle optagelser slettes, eller indtil mere opbevaringsplads tilføjes.

   

 • Hvis optagelsen foretages fra den integrerede eller alenestående WebEx Recorder, kan du uploade optagelsesfilen med en .wrf-forlængelse fra din lokale computer.

   

 • Angiv webadressen, eller URL-adressen, hvor optagelsen befinder sig på en offentligt tilgængelig webserver, såsom din organisations websted.

   

 • Derudover kan du uploade og opbevare filer, som er i Windows Media Audio/Video (WMV) format, såsom ARF-filer, som du konverterede til WMV-format med WebEx Network Recording Player (til ARF-filer). Til Event Center og Training Center kan du også uploade og opbevare filer i Shockwave Flash Object (SWF)-format

   

      

Modificér optagelsesinformation og afspilning

 

Du kan modificere optagelsesnavnet, såsom navnet og beskrivelsen, og indstille afspilningsmuligheder for din optagelse. 

  
         
1   Find dine optagelser ved at gå til Mit WebEx > Mine filer > Mine optagelser for at modificere optagelsesinformation og afspilning.
2   Vælg emnenavnet for den ønskede optagelse.
3   Vælg Modificer.
4   Indtast et nyt navn for optagelsen i boksen Emne.
5   Indtast en beskrivelse af optagelsen i boksen Beskrivelse.
6   Angiv afspilningskontrol-valgmuligheder under Afspilningskontrol:
 • Under Panel Display-valgmuligheder vælges den af de følgende paneler, som du ønsker at inkludere i afspilningen:
  • Chat

    

  • SpørgsmålQ&Svar

    

  • Video

    

  • Meningsmåling

    

  • Noter

    

  • Filoverførsel

    

  • Deltagere

    

  • Indholdsfortegnelse

    

 • Under Recording Playback Range vælges en af de følgende valgmuligheder:
  • Fuld afspilning: Afspiller optagelsen i hele dens længde. Denne valgmulighed er valgt som standard.

    

  • Delvis afspilning: Afspiller kun en del af optagelsen og tillader dig at angive forskellige start- og sluttidspunkter for optagelsen. Det område for delvis afspilning, som du angiver, modificerer ikke den aktuelle optagelse, som er gemt på serveren.

    

 • Hvis du ønsker at inkludere alle Network Recording Player-kontrolknapper såsom stop, pause, genoptag, spol frem og tilbage, så vælges Inkludér NBR-afspillers kontrolknapper. Denne valgmulighed er valgt som standard. Hvis du ønsker at forhindre brugere i at springe dele af optagelsen over, kan du deaktivere denne valgmulighed, så kontrol af netværkets optagelsesfunktion udelades fra afspilningen.
7   (Valgfri) For at angive en adgangskode, som andre skal indtaste for at afspille optagelsen, skal den indtastes i kasserne Indstil adgangskode og Bekræft adgangskode, hvis de er tilgængelige i dit servicecenter.
8   (Valgfri) Redigér ekstra valgmuligheder, som er tilgængelige for dit servicecenter.
9   Vælg Gem.

Gør en optagelse tilgængelig fra WebEx-webstedet

   
1   Find dine optagelser ved at gå til Mit WebEx > Mine filer > Mine optagelser.
2   Gør ét af følgende:
 • Vælg navnet Mødeemne, og kopiér Streaming-optagelseslinket på siden Optagelsesinformation, Download optagelseslink eller Direkte optagelseslink, hvis det findes, ind i en e-mail.
 • Send en e-mail for at dele optagelsen.
 • (Kun Event Center) Send en e-mail til sælgere for at dele optagelsen.
 • Vælg Mere > Modificér-kommandoknappen i samme række som optagelsesnavnet for at åbne siden Redigér optagelse, og gør så ét af følgende:
  • Indstil Type til Oplistet for at opliste en event-optagelse på siden Event-optagelser.

    

  • Indstil Type til Oplistet for alle (offentlig) eller Kun oplistet for autoriserede brugere (internt) for at opliste en undervisningssessionsoptagelse på siden Optagede sessioner.

    

3   Vælg Gem.

Send en e-mail for at dele en optagelse

 

Du kan dele din optagelse via e-mail til én eller flere personer. 

  
     
1   Find dine optagelser ved at gå til Mit WebEx > Mine filer > Mine optagelser.
2   Åbn vinduet Del mine optagelser:
 • Vælg e-mailikonet for optagelsen, som du ønsker at dele med andre.
 • Vælg det linkede navn på optagelsen, du ønsker at dele.
 • På siden Optagelsesoplysninger vælger du Send e-mail.
3   Vælg modtagere for din e-mail:
 • Vælg Vælg modtagere for at vælge kontakter fra din kontaktliste.
 • Indtast e-mailadresser i listen Send til, separeret med kommaer.
4   (Valgfrit) Indtast en meddelelse i meddelelsesfeltet.
5   Vælg Send. Din e-mailmeddelelse er sendt til de valgte modtagere og indeholder oplysninger om optagelsen og et link til at afspille den.

Send en Event-optagelse til sælgere (kun Event Center)

 

Kun i Event Center kan du sende en e-mail for at dele en optagelse med sælgere.

  

Du kan sende en e-mail til op til tre forhandlere og bruge kilde-id'er til at spore, hvilke kilder mødedeltagerne ser optagelsen fra.

  
    
1   Log ind på dit Event Center-websted.
2   Fra venstre navigationsbjælke vælger du Mine begivenhedsoptagelser.
3   Åbn vinduet Send optagelse til forhandler:
 • På siden Min event-optagelser vælger du knappen Mere ved siden af optagelsen, som du ønsker at dele, for at vise yderligere valgmuligheder.
 • Fra menuen Mere vælger du Send til forhandler.
 • Vælg navnet på optagelsen, du ønsker at dele. Vælg Send til forhandler på siden Optagelsesoplysninger.
4   Angiv op til tre forhandlere for din e-mail, og vælg så Send. Din e-mailmeddelelse er sendt til de valgte sælgere og indeholder oplysninger om optagelsen og et link til at afspille den.

 


Attachments

  Outcomes