Administrer WebEx-optagelser

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Oversigt over WebEx Administration af mødeoptagelser

Efter dit møde er slut, modtager du en e-mail-underretning om, at din optagelse er tilgængelig. Find optagelsen ved at gå til Mit WebEx > Mine filer > Mine optagelser.

Du kan gøre følgende:

  
 •  

  Modificer optagelsesoplysninger og afspilning.

    

 •  

  Gør optagelsen tilgængelig for andre via e-mail eller fra WebEx-webstedet.

    


Bemærk


 • Optagelser opbevares på netværket, indtil de slettes. Hvis optagelseshukommelsen overstiger den tildelte optagelseshukommelse for webstedet, vil du muligvis ikke være i stand til at optage flere møder, indtil:

    

  •  

   Nogle optagelser slettes.

     

  •  

   Mere hukommelsesplads tilføjes.

     

 • Hvis optagelsen foretages fra den integrerede eller alenestående WebEx Recorder, kan du uploade optagelsesfilen med en .wrf-forlængelse fra din lokale computer.

   

 • Angiv webadressen, eller URL-adressen, hvor optagelsen befinder sig på en offentligt tilgængelig webserver såsom din organisations websted.

   

 • Du kan også overføre og opbevare optagelsesfiler, som er i Windows Media Video (WMV)-format. Dette omfatter filer såsom Advanced Recording-filer (ARF), som du konverterede til WMV-format med WebEx-netværkets optagelsesfunktion (til ARF-filer). Til Training Center og Event Center kan du også overføre og opbevare filer i Shockwave Flash Object (SWF)-format.

   

       

Modificér optagelsesoplysninger og afspilning

  

Du kan give optagelsen et mere meningsfuldt navn.

    

Hvis optagelsen starter flere minutter, før taleren faktisk begynder at tale, kan du få afspilning til at starte ved 5-minutters mærket.

   
          
1    Find dine optagelser ved at gå til Mit WebEx > Mine filer > Mine optagelser for at modificere optagelsesoplysninger og afspilning.
2    Vælg emnenavnet på optagelsen.
3    Vælg Modificer.
4    Indtast et nyt navn for optagelsen i boksen Emne.      


     
5    Indtast en beskrivelse af optagelsen i boksen Beskrivelse.
6    Angiv afspilningskontrol-valgmuligheder under Afspilningskontrol:
 • Under Panel Display-valgmuligheder vælges det af de følgende paneler, som du ønsker at inkludere i afspilningen.
 • Under Recording Playback Range vælges en af følgende valgmuligheder:
  •         

   Fuld afspilning: Afspiller optagelsen i hele dens længde. Denne valgmulighed er valgt som standard.

           

  •         

   Delvis afspilning: Afspiller kun en del af optagelsen og tillader dig at angive forskellige start- og sluttidspunkter for optagelsen. Det område for delvis afspilning, som du angiver, modificerer ikke den aktuelle optagelse, som er gemt på serveren.

           

 • Hvis du ønsker at inkludere alle Network Recording Player-kontrolknapper såsom stop, pause, genoptag, spol frem og tilbage, så vælges Inkludér NBR-afspillers kontrolknapper. Denne valgmulighed er valgt som standard. Hvis du ønsker at forhindre brugere i at springe over dele af optagelsen, skal du rydde afkrydsningsfeltet Inkludér NBR-afspillers kontrolknapper.
7    Angiv en adgangskode, som andre skal indtaste for at afspille optagelsen. Indtast adgangskoden i felterne Indstil adgangskode og Bekræft adgangskode, hvis de er tilgængelige i dit servicecenter.
8    Redigér ekstra valgmuligheder, som er tilgængelige for dit servicecenter.
9    Vælg Gem.

Gør en optagelse tilgængelig fra WebEx-webstedet

Gør din optagelse tilgængelig på dit WebEx-websted for personer, som gik glip af mødet, eller som ønsker at se og lytte til den igen.
    
1    Find dine optagelser ved at gå til Mit WebEx > Mine filer > Mine optagelser.
2    Gør ét af følgende:
 • Vælg navnet Mødeemne. På siden Optagelsesinformation skal du kopiere Streaming-optagelseslinket, Download optagelseslink eller Direkte optagelseslink, hvis det findes, ind i en e-mail. Send en e-mail for at dele optagelsen.


 • Vælg kommandoen Mere > Modificer i samme række som optagelsesnavnet for at åbne siden Redigér optagelse, og gør så ét af følgende:
  •  

   For at angive en begivenhedsoptagelse på siden Begivenhedsoptagelser skal du indstille Type til Angivet.

     

  •  

   For at angive en undervisningssessionsoptagelse på siden Optagede sessioner skal du indstille Type til Angivet for alle (offentlig) eller Kun angivet for autoriserede brugere (internt).

     

3    Vælg Gem.

Send en e-mail for at dele en optagelse

  

Lad folk vide, at optagelsen er tilgængelig ved at e-maile dem.

   
      
1    Find dine optagelser ved at gå til Mit WebEx > Mine filer > Mine optagelser.
2    Åbn vinduet Del mine optagelse:
 • Vælg e-mailikonet for optagelsen, som du ønsker at dele med andre.
 • Vælg det linkede navn på optagelsen, du ønsker at dele.
 • På siden Optagelsesoplysninger skal du vælge Send e-mail.
3    Vælg modtagere for din e-mail:
 • Vælg Vælg modtagere for at vælge kontakter fra din kontaktliste.
 • Indtast e-mailadresser i listen Send til, separeret med kommaer.
4    Indtast en meddelelse i meddelelsesfeltet.
5    Vælg Send. Din e-mailmeddelelse er sendt til de valgte modtagere og indeholder oplysninger om optagelsen og et link til at afspille den.
 

Attachments

  Outcomes