Verbinding maken met een WebEx-videovergadering via groepsnummers

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 21, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
  

   

Als u vanaf een videosysteem of -toepassing verbinding wilt maken met een vergadering, moet u een videoadres kiezen. Met sommige apparaten kan niet een volledig videoadres worden gekozen, zoals 123456789@voorbeeld.webex.com of jansmids@voorbeeld.webex.com. Als u dit probleem wilt oplossen, kan uw beheerder een groepsnummer instellen voor de hele organisatie: een eenvoudig nummer waarmee volledige videoadressen worden vervangen.

Als u een op VCS of Expressway gebaseerde configuratie hebt, wordt de functie voor het omzeilen van de licentie niet geactiveerd. Uw beheerder moet ervoor zorgen dat er voldoende licenties zijn voor alle gebruikers op uw locatie.

   

Opmerking


Alle informatie die u nodig hebt om een WebEx-vergadering te starten of aan een WebEx-vergadering deel te nemen, vindt u in de e-mailuitnodiging voor de vergadering, op de pagina met vergaderinformatie of op uw pagina Persoonlijke ruimte.


    

      
1    Start uw videosysteem of -toepassing.    
2    Kies het groepsnummer.    
3    Voer het vergaderingnummer in wanneer u hierom wordt gevraagd.    
4    Voer het numerieke vergaderwachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.          
Opmerking            

Het numerieke wachtwoord is alleen nodig voor reguliere geplande WebEx-vergaderingen, niet voor vergaderingen in een persoonlijke ruimte.     

      
     
5    Ga als volgt te werk als de aanwijzing verschijnt:
 1.       

  Als u de host bent, voert u de hostsleutel of hostpincode in, gevolgd door een hekje #, om de vergadering te starten.      

                    

 2.       

  Als u de host niet bent, voert u een hekje # in om aan de vergadering deel te nemen.      

              

 


Attachments

  Outcomes