Planlæg en Personlig konference eller et møde kun med lyd

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Personlig konference og møder kun med lyd

 

 

Et personligt konferencemøde inkluderer en lyddel og en online del. Start lyddelen, og online delen oprettes automatisk på dit WebEx-websted. Hvis du er i lyddelen af mødet og har brug for at dele en præsentation, et dokument eller en applikation med deltagerne, kan du starte den online del af mødet, og deltagerne kan oprette forbindelse til den, mens de stadig deltager i mødets lyddel.

  

Du kan oprette og opbevare op til tre Personlig konference-mødekonti. Når du planlægger et personligt konferencemøde, kan du vælge dine nummerkonti til personlig konference til brug til lyddelen af det personlige konferencemøde. Du kan også bruge din nummerkonto til personlig konference til at starte en øjeblikkelig lydkonference fra en vilkårlig telefon uden at planlægge det først. For hver konto kan du oprette værts- og deltageradgangskoder. Hvis den globale indkommende opkaldsmulighed er aktiveret for dit websted, er den også tilgængelig for Personlig konference-nummerkonti, som du opretter.

  

Din personlige konferencenummerkonto specificerer også adgangskoden, som du vil bruge til at starte lyddelen af det Personlig konference-møde, og adgangskoderne, som du ønsker, at mødedeltagerne bruger til at deltage i lyddelen af Personlig konference-mødet.

  

Du kan slette en Personlig konference-konto til enhver tid.

  

Personlig konference-møder er kun tilgængelige, hvis dit websted understøtter Personlig konference, og hvis dit websted bruger WebEx-lyd. Hvis dit websted bruger en telefontjenesteudbyder (TSP), kan du muligvis i stedet planlægge møder kun med lyd. (Møder kun med lyd har ikke en online-del.) Du kan udføre en on-demand WebEx Lyd-konference til enhver tid, alle steder. Du kan også bruge dit Personlige konferencenummer ved planlægning af almindelige WebEx-møder.

  

Opsæt dine personlige konferencekonti

 

Opsæt dine personlige konti i WebEx.

  
     
1    Gå til Mit WebEx > Præferencer.
2    Ved siden af lydafsnittet skal du vælge Opsætning.
3    Under personlig konference skal du vælge Opret konto.  

Du kan oprette op til tre konti til personlig konference.

  

Konti til personlig konference inkluderer en værtsadgangskode, som bruges til at starte lyddelen af et personligt konferencemøde. De inkluderer også en mødedeltager-adgangskode, så andre kan deltage.

  

Du vælger en af dine konti til personlig konference, når du planlægger et personligt konferencemøde. Du kan bruge en af disse konti til at starte et øjeblikkeligt personligt konferencemøde fra enhver telefon uden at planlægge det først.

  

Du kan slette en personlig lydkonferencekonto til enhver tid.

  
4    Vælg Gem.

Planlæg en Personlig konference eller møde kun med lyd fra WebEx-webstedet.

 

Planlæg møde fra WebEx-webstedet.
       
1    Log ind på dit WebEx Meetings Center-websted.
2    I den venstre navigationsbjælke vælg Planlæg et møde.
3    Vælg Avanceret planlægningsprogram og derefter Påkrævede oplysninger.
4    For Mødetype skal du vælge Personlig konference eller Møde kun med lyd.
5    Indtast de påkrævede oplysninger.  

Hvis du planlægger et personligt konferencemøde, behøver du ikke angive en adgangskode. Som standard er adgangskoden mødedeltageradgangskoden i din personlige konferencenummerkonto, som er specificeret for dette møde.

  
6    Planlæg dit møde nu, eller tilføj oplysninger.
 • For at planlægge dit møde nu, vælg Planlæg møde.
 • For at tilføje flere oplysninger, vælg Næste eller vælg en anden side i planlægningsprogrammet. Når du er færdig, vælg Planlæg møde.

Planlæg et personligt konferencemøde med Microsoft Outlook til Windows

 
 •  

  Hvis du bruger lyd fra en telefontjenesteudbyder (TSP), kan du planlægge et møde kun med lyd:

    

 •  

  WebEx er integreret med Outlook og giver grundlæggende valgmuligheder for planlægning af et møde. Nogle valgmuligheder, der er tilgængelige på dit WebEx-websted, er muligvis ikke tilgængelige i WebEx-integrering til Outlook.

    

 •  

  WebEx-integration med Outlook understøtter ikke alle valgmuligheder for gentagelse, som er tilgængelige i Microsoft Outlook.

    

 •  

  Starttidspunktet for alle mødeinvitationer, som du sender fra Microsoft Outlook, vises i den tidszone, der er fastsat på din computer, og matcher muligvis ikke dine tidszonepræferencer, som du har indstillet på dit WebEx-websted.

    

  
          
1    For at planlægge et personligt konferencemøde, skal du gøre et af følgende:
 • Vælg Nye elementer > Møde eller Aftale eller, fra Microsoft Outlook-kalenderen, vælg Nyt møde eller Ny aftale.
 • Vælg ikonet Planlæg i panelet WebEx-produktivitetsværktøjer.
 • Vælg Planlæg møde > Planlæg personligt konferencemøde eller Planlæg møde kun med lyd på Microsoft Outlook-værktøjsbjælken.
   

Du skal indtaste WebEx-indstillingerne, før du angiver de generelle mødeoplysninger.

  
2    I Outlook-mødet eller aftalen, skal du angive de grundlæggende mødeoplysninger.
 1. Skriv et emne for mødet i feltet Emne.
 2. På listerne Starttidspunkt og Sluttidspunkt skal du specificere henholdsvis start- og sluttidspunkter for mødet.
 3. Valgfrit: For at angive et gentagelsesmønster for dit møde skal du vælge Gentagelse og derefter vælge valgmuligheder for gentagelse. For oplysninger om forskelle i gentagelsesmønstre mellem WebEx og Microsoft Outlook, se Begrænsninger for gentagelsesmønstre for WebEx-integration med Outlook.
 4. Valgfrit: Angiv alle andre valgmuligheder, såsom mødeunderretning.
3    Indtast navne eller e-mailadresser på besøgende i feltet Til.  

Hvis du valgte Aftale for at planlægge dit møde, skal du vælge Planlægningsassistent for at se feltet Til.

  
4    Vælg Tilføj personligt konferencemøde.  

Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du valgte Planlæg personligt konferencemøde i trin 1.

  
5    Om nødvendigt indtastets den anmodede information om Personlig konference-mødet.
6    Om nødvendigt, skal du i WebEx-indstillinger på fanen Lyd og sporing vælge lydforbindelsestypen og alle andre påkrævede valgmuligheder.
7    (Valgfrit)Vælg fanen Ressourcer for at tilføje alternative værter.  

En alternativ vært er én, som har tilladelse til at starte og være vært for dit møde, når du ikke kan deltage. For mere information se https://help.webex.com/docs/DOC-11626.

  
8    Klik på OK.
9    Vælg Send for at sende mødeinvitationer til de besøgende.

Planlæg et personligt konferencemøde med Microsoft Outlook til MAC

 

Opsæt et personligt konferencemøde ved hjælp af WebEx-integration til Outlook til MAC.

  
        
1    Gør ét af følgende:
 •  

  På Mac-værktøjsbjælken vælg WebEx-boldikon og dernæst Planlæg Personligt konferencemøde.

    
 •  

  I Outlook vælg WebEx-boldikon og dernæst Planlæg Personligt konferencemøde.

    
  Bemærk        

  Hvis dit WebEx-websted understøtter mødelokale til samarbejde (CMR) i skyen, når du planlægger et WebEx-møde, er det også et CMR-møde, og det inkluderer oplysninger til at tillade besøgende at tilgå fra videokonferencesystemer og applikationer.

    
    
2    Angiv grundlæggende mødeoplysninger.
 1. Skriv et emne for mødet i feltet Emne.
 2. På listerne Starttidspunkt og Sluttidspunkt skal du specificere henholdsvis start- og sluttidspunkter for mødet.
 3. For at angive et gentagelsesmønster for dit møde skal du vælge Gentagelse og derefter vælge valgmuligheder for gentagelse. For yderligere information se Begrænsninger for gentagelsesmønster i WebEx-integrering til Outlook.
 4. Valgfrit: Angiv andre valgmuligheder som Microsoft Outlook tilbyder, såsom en mødeunderretning.
3    Indtast navne eller e-mailadresser på besøgende i feltet Til.  

Hvis du valgte Aftale til at planlægge dit møde, vælg Inviter mødedeltagere for at se feltet Til.

  
4    Vælg Tilføj personligt konferencemøde.
5    Om nødvendigt indtastets den anmodede information om Personlig konference-mødet.
6    Angiv indstillinger for personligt konferencemøde.
 1. Valgfrit: Indtast en mødeadgangskode til WebEx-besøgende. Hvis dit websted kræver en mødeadgangskode, vil en stjerne blive vist ved siden af feltet.
 2. Valgfrit: Fra listen over besøgende, skal du vælge eventuelle alternative værter til mødet. For mere information se https://help.webex.com/docs/DOC-11626.
 3. Vælg den Lydforbindelse, du vil bruge.
7    Vælg Send for at sende mødeinvitationen til de besøgende.

Planlæg et personligt konferencemøde med IBM Lotus Notes

 

Hvis du bruger lyd fra en telefontjenesteudbyder (TSP), kan du i stedet planlægge et møde kun med lyd.

  
       
1    Sådan planlægges et personligt konferencemøde:
 • I din Lotus Notes-kalender, vælg Planlæg et møde.
 • Vælg ikonet Planlæg i panelet WebEx-produktivitetsværktøjer.
  Fanen Ny kalenderpost vises.
2    Vælg Tilføj personligt konferencemøde eller Tilføj møde kun med lyd.
3    Om nødvendigt indtastets den anmodede information om Personlig konference-mødet.
4    Angiv grundlæggende mødeoplysninger:
 1. Indtast et Emne for mødet.
 2. Angiv start- og sluttidspunkt for mødet.
 3. Valgfrit: For at angive et gentagelsesmønster for dit møde skal du vælge Gentag og derefter vælge valgmuligheder for gentagelse. For yderligere oplysninger, se Angiv et gentagelsesmønster for et møde.
 4. Valgfrit: Angiv andre valgmuligheder, som Lotus Notes tilbyder, såsom en mødeunderretning.
5    For at invitere personer til mødet, vælg et adressebog-ikon, og i panelet Besøgende vælges de besøgendes navne, eller indtast navnene manuelt.  

Alle mødedeltagere, som du inviterer ved hjælp af WebEx-integration med Lotus Notes, vises ikke på mødedeltagerlisten for mødet på dit WebEx-websted.

  

For yderligere oplysninger om invitation af mødedeltagere i Lotus Notes, se Lotus Notes hjælp.

  
6    Behandl invitationen.
 • Vælg Gem og send invitationer for at sende invitationerne til mødedeltagere.
 • Tryk på Gem som udkast, og inviter mødedeltagere til det planlagte møde senere.
   

Du kan ændre alle mødeindstillinger, efter du planlægger det.

   WebEx-produktivitetsværktøjer tilføjer det planlagte møde til din Lotus Notes-kalender og den offentlige kalender på dit WebEx-websted.

Angiv et gentagelsesmønster for et møde

Ved hjælp af Lotus Notes-valgmuligheder for gentagelse kan du specificere et gentagelsesmønster for dit møde. Du kan for eksempel angive, at mødet afholdes kl. 14.00 hver onsdag indtil en specifik dato. WebEx-integration med Lotus Notes planlægger mødet på alle de dage, du har angivet i gentagelsesmønstret.

Dog understøttes nogle af Lotus Notes-valgmuligheder for gentagelse muligvis ikke, afhængigt af din tjeneste. For yderligere oplysninger, se Begrænsninger af gentagelsesmønster i WebEx-integration med Lotus Notes.

   
1    Hvis du har planlagt et møde vha. WebEx-integrering med Lotus Notes, kan du åbne kalenderposten i din Lotus Notes-kalender.  Dialogboksen Valgmuligheder for gentagelse vises.
2    Angiv gentagelsesvalgmulighederne i dialogboksen, og vælg derefter OK.

Begrænsninger for gentagelsesmønster i WebEx-integration med Lotus Notes

Følgende tabel viser forskellene mellem WebEx- og Lotus Notes-gentagelsesmønstre.

 
                                            
Tabel 1 WebEx-møder

Type

Lotus Notes-valgmulighed

Konverteret til WebEx-mødevalgmulighed

Ugentlig

Hver 1.-8. uge på: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]

For Meeting Centers:

Hver 1.-8. uge på: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]

For undervisningssessioner i Event Center og Training Center:

Hver uge på: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]

Hvis du planlægger et møde, der gentages hver X. uge, hvor X er større end 1, i Lotus Notes, planlægges mødet i Lotus Notes efter dine specifikationer, men vil vises som et ugentligt møde på dit WebEx-websted.

Månedlig

Tælling fra slutningen af måneden

Ikke understøttet

Årlig

Hvert 1.-10. år.

Hvert år.

Hvis du planlægger et møde, der gentages hvert X. år, hvor X er større end 1, i Lotus Notes, planlægges mødet i Lotus Notes efter dine specifikationer, men vises som et årligt møde på dit WebEx-websted.

Brugertilpasset

Brugertilpassede indstillinger

Ikke understøttet

Slutdato

Start fra dato til dato

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.

Start fra dato fortsætter X gange

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.

Angiv undtagelser

Flyt ikke

Ikke understøttet.

Flyt til fredag

Ikke understøttet.

Flyt til mandag

Ikke understøttet.

Flyt til nærmeste ugedag

Ikke understøttet.

Slet

Ikke understøttet.

 
                                                  
Tabel 2 WebEx Personlig konference-møder

Type

Lotus Notes-valgmulighed

Konverteret til valgmuligheden WebEx personligt konferencemøde

Daglig

Hver 1.-31. dag

Hver dag

Månedlig

Hver 1.-12. måned på den 1.-31.

Hver måned på den [1., 2., 3., 4., dag sidste] [Søn, Man, Tir, Ons, Tor, Fre og Lør]

Tælling fra slutningen af måneden

Ikke understøttet

Hver 1.-12. måned på den [1., 2., 3., 4., sidste][søn, man, tir, ons, tor, fre, lør]

Hver 1. uge på [søn, man, tir, ons, tor, fre, lør]

Årlig

Hvert 1.-10. år.

Ikke understøttet

Brugertilpasset

Brugertilpassede indstillinger

Ikke understøttet

Slutdato

Start fra dato til dato

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.

Start fra dato fortsætter X gange

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.

Angiv undtagelser

Flyt ikke

Ikke understøttet.

Flyt til fredag

Ikke understøttet.

Flyt til mandag

Ikke understøttet.

Flyt til nærmeste ugedag

Ikke understøttet.

Slet

Ikke understøttet.


Bemærk


For ændring eller sletning af et gentaget møde i Lotus Notes skal du være opmærksom på følgende:

 • Når du redigerer et gentaget møde, såsom for at ændre dets dato eller mødevalgmuligheder, skal ændringerne, du laver til et enkelt tilfælde af mødet, anvendes for alle dets tilfælde, for at ændringerne kan træde i kraft på dit WebEx-websted. Hvis du kun anvender ændringerne for det enkelte tilfælde, laves der en opdatering på Lotus Notes, men ikke til kalenderen på dit websted.

   

 • Hvis du annullerer et enkelt tilfælde af et gentaget møde, slettes tilfældet i Lotus Notes, men bliver i din kalender. Du skal slette alle tilfælde af et gentaget møde i Lotus Notes, så det kan fjernes fra kalenderen.

   


Start en Personlig konference eller et møde kun med lyd

 

 

Personlig konference-møder og Kun lyd-møder starter ikke automatisk på planlagte tidspunkter. Du skal først starte lyddelen af mødet, og derefter kan du starte online -delen.

  
    
1    Start lyddelen af mødet, og ring til nummeret angivet i e-mailbekræftelsen eller på siden personlig konference mødeoplysninger.  

Denne knap er kun tilgængelig, hvis lyddelen af det personlige konferencemøde allerede er begyndt.

  
2    Følg lydopfordringerne, og indtast værtens adgangskode.
3    Start mødets onlinedel
 1. Vælg linket i e-mailbekræftelsen for at se siden Personlig konference-mødeoplysninger eller navigere til denne side via dit WebEx-websted.
 2. Vælg Start på siden Personlig konference-mødeoplysninger.

Rediger dine WebEx-præferencer

 

Du kan indstille følgende præferencer for din WebEx-konto.

     
1    Gå til Mit WebEx > Præferencer.
2    Vælg Udvid alle for at udvide alle sektioner, eller vælg en individuel sektion for at udvide den.
3    Angiv dine præferencer i hver sektion:
 • Generelt: Indstil tidszone, sprog og lokalitet, der skal anvendes for websiderne på dit WebEx-websted. Du kan også opsætte standardsiden for hver fane.

   
 • Indstillingerne for ”;Mød nu": Sæt standardvalgmuligheder for øjeblikkelige møder, som du starter med Mød nu. Du kan vælge standard mødetype, mødeskabelon, adgangskode og lydforbindelsesvalgmuligheder. Afhængigt af dine webstedsindstillinger, kan du også vælge om dine øjeblikkelige møder finder sted i dit personlige lokale.

   
 • Lyd: Indtast information om dit telefonnummer og personlige konferenceinformation.

   

  Under Mine telefonnumre indtaster du dine telefonnumre og vælger derefter ekstra valgmuligheder:

   

  Indgående opkaldsbekræftelse: Hvis denne valgmulighed er aktiveret for dit websted, tillader den dig at ringe op til et møde, uden at skulle indtaste mødenummeret. Markering af denne valgmulighed for et telefonnummer i dine præferencer indstiller din konto til det telefonnummer. Denne funktion er kun tilgængelig for møder med lyd, som er aktiveret for CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification).

   

  Ring mig op: Hvis dit WebEx-websted understøtter tjenesteydelsen Ring mig op, tillader denne valgmulighed dig at modtage et opkald fra mødet for at tilslutte til lyd. Du kan markere denne valgmulighed for ethvert telefonnummer i dine præferencer.

   

  PIN-kode til lyd: Din lyd-PIN-kode hjælper med at forhindre andre i at bruge dit telefonnummer til at deltage i et møde. Du kan blive bedt om at indtaste din lyd-PIN-kode, når du ringer op til et møde. Dine WebEx-webstedsindstillinger kan kræve, at du angiver en lyd-PIN-kode, især hvis du bruger valgmuligheden Indgående opkaldsbekræftelse.

   

  Under Personlig konference vælger du Opret konto for at opsætte op til tre konti for personlig konference.

  Personlige konference-konti inkluderer en værtsadgangskode, som du kan bruge til at starte lyddelen af et personligt konferencemøde. De inkluderer også en mødedeltager-adgangskode, så andre kan deltage.

  Du kan vælge en af dine personlige konferencekonti, når du planlægger et personligt konferencemøde. Du kan bruge en af disse konti til at starte et øjeblikkeligt personligt konferencemøde fra enhver telefon uden at planlægge det først.

   

  Du kan slette en personlig lydkonferencekonto til enhver tid.

 • Videosystemer: Tilføj videoadresserne til dine videokonferencesystemer, som du vil bruge med WebEx. Hvis dit websted har aktiveret denne funktion, kan du modtage et opkald fra mødet til dit videosystem for at tilslutte til lyd og video.

 • Mit personlige lokale: Angiv et unikt navn og en unik URL-adresse, og kopier URL-adressen for at dele den med andre. Afhængigt af din sides indstillinger kan du også specificere en anden URL-adresse for dit personlige lokale. Du kan indstille valgmuligheder til automatisk at låse lokalet 5, 10, 15 eller 20 minutter efter, du tilsluttede, og til at modtage en meddelelse, når nogen kommer ind i lobbyen til dit personlige lokale, mens du er væk fra dit lokale.

   
 • Planlægningsskabeloner: Administrer planlægningsskabeloner, der er tilgængelige for dig, så du kan planlægge møder hurtigt.

   
 • Planlægningsmuligheder: Indstil valgmuligheder for sletning af fuldførte møder, standardmødetypen, Siden for Hurtig start og planlægningstilladelser.

   
 • Support Center: Sæt rækkefølgen af faner, der vises på supportinstrumentpanelet.

   
4    Vælg Gem for at gemme dine ændringer.

Telefontastaturkommandoer

 

 

De følgende tastaturkommandoer er tilgængelige under et Personlig konference-møde. Værten har adgang til funktioner, som deltagere ikke har.

  

Hvis du starter online-delen af dit Personlig konference-møde, er telefonens tastaturkommandoer ikke længere tilgængelige.

   
                
Tabel 3 Værter og mødedeltagere:
Til ...Enter ...
Hør alle tastaturkommandoer**
Slå din lyd fra*6
Slå din lyd til*6
Afspil deltagertælling*#
   
                      
Tabel 4 Kun vært:
Til ...Enter ...
Lås mødet; forhindrer alle andre i at deltage*5
Lås mødet op*5
Send en e-mailpåmindelse*7
Lad deltagere fortsætte mødet uden værten*8 (og læg så på)
Slå lyd fra alle deltagere##
Slå lyd til for alle deltagere99
  
 

Attachments

  Outcomes