WebEx- och TelePresence-integrering till Outlook Overview

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 6Show Document
 • View in full screen mode

 

WebEx- och TelePresence-integrering till Outlook


WebEx produktivitetsverktyg med TelePresence är en serie verktyg som gör att du snabbt kan schemalägga, starta och delta i möten från flera olika datorprogram. När produktivitetsverktygen är installerade har du tillgång till panelen WebEx produktivitetsverktyg och integrationer till Microsoft Outlook, Microsoft Office, webbläsare och instant messenger-program.

Det här tilläggsprogrammet för Outlook tillhandahåller ett enkelt sätt för dig att schemalägga ett WebEx- och TelePresence-möte där deltagarna kan delta via WebEx Meeting Center eller ett TelePresence-system. När du har schemalagt ett WebEx- och TelePresence-möte i Outlook får de inbjudna deltagarna en e-postinbjudan med länken för att delta i WebEx-mötet och information om hur man deltar i TelePresence-mötet.

Med integrationen kan du också schemalägga endast-WebEx- och endast-TelePresence-möten.

Vid schemaläggning av ett möte kan du bjuda in personer, reservera TelePresence-rum eller system och lägga till inringande mötesdeltagare med video från Outlook. Personer som du bjuder in till ett möte behöver inte använda WebEx produktivitetsverktyg eller integrering till Outlook för att delta i mötet.


Observera


Du kan endast använda WebEx- och TelePresence-integration om både din WebEx-webbplats och ditt konto har detta aktiverat.


Om din webbplatsadministratör har aktiverat både WebEx- och TelePresence-möten och Meeting Center-videokonferenser kommer du endast kunna använda WebEx produktivitetsverktyg för att schemalägga Meeting Center-videokonferenser. Du kommer inte att kunna schemalägga WebEx- och TelePresence-möten.

Integreringen innebär också att du får tillgång till följande från Outlook:

 •    

  Dina WebEx-kontoinställningar

     

 •    

  Inställningssidan på din WebEx-webbplats där du kan ge schemaläggningsbehörighet åt en annan värd.

     

 •    

  Med en Träffas nu-knapp kan du starta ett direktmöte eller ett möte i ett personligt rum enbart för WebEx utan att behöva schemalägga det.

      

  För att skydda dina möten använder integrationen 128-bitars SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) av alla data som skickas och tas emot via din WebEx-webbplats.

     


Observera


  
 • Med WebEx- och TelePresence-integration kan du hålla möten i personliga rum men användarna kan bara delta via WebEx. Möten i personliga rum har för närvarande inte stöd för användare som deltar via TelePresence-system.

   

 • För mer information om WebEx-integrering till Outlook för användare som inte är TelePresence-användare, se Användarguide för WebEx-integrering till Outlook för Windows.

   

   

Vad är ett CMR Hybrid-möte med WebEx och TelePresence?

WebEx produktivitetsverktyg med integrering till TelePresence-mötesrum för samarbete (CMR Hybrid) gör Cisco WebEx Meeting Center och Cisco TelePresence kompatibla med varandra under ett gemensamt möte.  

   

Under ett pågående CMR Hybrid-möte kan du se direktsänd video från både WebEx- och TelePresence-mötesdeltagare.  

   

Mötesdeltagarlistan i WebEx-mötet visar TelePresence-mötesdeltagarna under en sammanslagen etikett: ”TelePresence-system”. Mötesdeltagarlistan i TelePresence-systemet visar alla individuella WebEx-mötesdeltagare.  

   

Om en TelePresence-mötesdeltagare kopplar in VGA- eller HDMI-kabeln till en bärbar dator och startar skärmdelning kan alla mötesdeltagare, inklusive WebEx-mötesdeltagarna, se det delade innehållet. Om en WebEx-presentatör startar delning kan alla mötesdeltagare, inklusive TelePresence-mötesdeltagarna, se det delade innehållet.  

   

Du kan spela in video, ljud, delning, chatt och omröstningar i CMR Hybrid-möten. Tryck på Spela in precis som du vanligtvis gör under ditt WebEx-möte så visas dina inspelningar i listan Mina filer > Mina inspelade möten under avsnittet Mitt WebEx. CMR Hybrid-mötesinspelningar är i MP4-format. Video spelas in i 360 p.  

Verktygsfältalternativ för WebEx-integrering till Outlook

När WebEx produktivitetsverktyg är installerade visas WebEx-integreringsverktygsfältet i Microsoft Outlook-fönstret.

Här följer en beskrivning av knapparna i WebEx-integreringens verktygsfält.

 • Träffas nu: Starta ett direktmöte eller ett möte i ett personligt rum. Detta är ett möte som du kan starta när som helst utan att behöva schemalägga det i förväg. Som standard hålls direktmöten i ditt personliga rum. Om du inte vill använda ditt personliga rum för direktmöten ska du inaktivera alternativet Use Personal Room for all my instant meetings (använd mitt personliga rum för alla mina direktmöten) under avsnittet ”Meet Now” (träffas nu) i dina inställningar.

   

 • Menyn Schemalägg möte: Genom att välja menyn Schemalägg möte i WebEx-verktygsfältet i Outlook får du följande alternativ:

   

  • Schemalägg WebEx- och TelePresence-möte: Välj detta för att schemalägga ett WebEx och TelePresence-möte, ett enbart-WebEx-möte eller ett enbart-TelePresence-möte.

    

  • Schemalägg möte i personligt rum: Välj detta för att schemalägga ett möte i ditt personliga rum.

    

  • Inställningar: Öppnar dialogrutan Inställningar för WebEx produktivitetsverktyg

    

  • Om: Visar versionsnumret och licens- och patentinformation om WebEx-integrering till Outlook.

    

  • Mer: Välj menyn Mer för att komma åt följande objekt:

    

   • Mötesmallar: Låter dig visa mallar som du eller din webbplatsadministratör som sparat på din WebEx-webbplats. Mallarna innehåller mötesinställningar. Du kan välja mallen som uppfyller dina behov. Mötesmallar är endast tillgängliga om inställningarna för administrering av webbplatsen tillåter värdar att använda mallar för Outlook.

     

   • Ställ in schemaläggningsbehörighet: Öppnar sidan Mitt WebEx > Schemaläggningsalternativ på din WebEx-webbplats där du kan utse ett ombud som kan schemalägga eller redigera möten åt dig.

     

   • Starta personligt konferensmöte: Välj detta för att starta ett personligt konferensmöte.

     

   • Mina möten: Öppnar panelen WebEx produktivitetsverktyg där du kan visa dina schemalagda WebEx-möten.

     

   • Gå till WebEx-webbplats: Öppnar din WebEx-webbplats.

     

   • Hjälp: Låter dig söka efter anvisningar till hur man använder WebEx-integreringen till Outlook.

     

   • Sök efter uppdateringar: Kontrollerar om du använder den senaste produktivitetsverktygsversionen eller om det finns en nyare version att hämta.

     

WebEx produktivitetsverktygspanel

Panelen WebEx produktivitetsverktyg kan redan vara öppen på ditt skrivbord beroende på dina inställningar. Om den inte är öppen kan du öppna den genom att göra följande:

 • Välj ikonen WebEx produktivitetsverktyg i Windows-aktivitetsfältet.

   

 • Välj WebEx produktivitetsverktyg i Windows-startmenyn.

   

 • Välj WebEx produktivitetsverktyg på ditt Windows-skrivbord.

   


Observera


Panelen Produktivitetsverktyg eller några av dess alternativ kanske inte finns, beroende på dina webbplatsinställningar.


Panelen WebEx produktivitetsverktyg ger åtkomst till följande:

 • Inställningar: Välj ikonen Inställningar för att öppna en meny med följande funktioner:

   

  • Inställningar: Öppnar dialogrutan Inställningar för WebEx produktivitetsverktyg.

    

  • Hjälp: Öppnar hjälpcentralens webbplats.

    

  • Om: Visar versionsnumret och licens- och patentinformation.

    

  • Sök efter uppdateringar: Kontrollerar om du använder den senaste produktivitetsverktygsversionen eller om det finns en nyare version att hämta.

    

  • Skicka problemrapport: Förbereder ett e-postmeddelande som du kan skicka till supporten för att rapportera ett problem.

    

  • Avsluta: Välj att avsluta WebEx produktivitetsverktyg.

    

 • Söka efter ett möte: Välj ikonen Sök för att öppna ett sökfönster där du kan söka efter ett möte via dess namn, e-postadress, mötesnummer, nyckelord eller mötestitel.

   

 • Schemalägg ett möte: Välj ikonen Schemalägg för att öppna fönstret Microsoft Outlook-möte och schemalägga ett möte i WebEx, ett personligt rum eller en personlig konferens.

   

 • Starta ett möte: Välj Starta möte för att starta ett direktmöte. Som standard hålls direktmöten i ditt personliga rum. Om du inte vill använda ditt personliga rum för direktmöten ska du slå av alternativet Använd mitt personliga rum för alla mina direktmöten under avsnittet ”;Träffas nu”;-inställningar i dina inställningar.

   

 • Visa listan Mina möten: Välj mer för att visa dagens kommande möten. Från listan Mina möten kan du göra följande:
  • Du kan välja Starta eller Delta för att starta eller delta i ditt möte när det är dags.

    

  • Använd tecknen < eller > för att gå till nästa eller föregående dag.

    

  • Välj ikonen Kalender för att välja en annan dag.

    

  • Välj Uppdatera möteslista för att uppdatera möteslistan.

    


  Observera


  Möten i personliga rum och möten som är skapade på en annan WebEx-webbplats visas inte i listan Mina möten.


 


Attachments

  Outcomes