Starta ett möte i IBM Lotus Notes

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

 

Starta ett schemalagt WebEx-möte


Som värd kan du starta dina möten från din WebEx-webbplats, från e-postinbjudan som du får när du schemalägger ett möte eller via IBM Lotus Notes.

För att starta ditt möte från Lotus Notes väljer du någon av följande metoder:
 • Öppna mötesposten i din Lotus Notes-kalender, och välj Starta eller kopiera och klistra in länken för att starta mötet i din webbläsare.
 • Gör följande:
  1. Öppna panelen WebEx produktivitetsverktyg.

    

  2. Välj Mina möten > Mer.

    

  3. Välj mötet som du vill starta.

    

  4. Välj Starta.

    

 • Gör följande:
  1. Inloggning på WebEx-webbplatsen.

    

  2. På sidan WebEx Meetings väljer du Mina möten.

    

  3. Välj mötet som du vill starta.

    

  4. Välj Starta.

    

Ditt möte startas och fönstret för möteshanteraren öppnas.

Starta ett direktmöte

För att starta ett direktmöte väljer du Träffas nu i WebEx-menyn i IBM Lotus Notes.

 


Attachments

  Outcomes