Avinstallera WebEx produktivitetsverktyg från Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

  

 

Du kan när som helst avinstallera WebEx produktivitetsverktyg med hjälp av kommandona i startmenyn eller via kontrollpanelen.

När du avinstallerar produktivitetsverktygen tas alla produktivitetsverktyg och genvägar bort från din dator. Om du vill behålla vissa produktivitetsverktyg, men inaktivera andra, kan du redigera alternativen i dialogrutan Inställningar.

  
1   Välj någon av följande metoder:
 • För att avinstallera WebEx produktivitetsverktyg väljer du Produktivitetsverktyg > Avinstallera från startmenyn.
 • För att avinstallera WebEx produktivitetsverktyg via kontrollpanelen:    
  1.      

   Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen.

        

  2.      

   Välj Program och funktioner.

        

  3.      

   Välj WebEx produktivitetsverktyg.     

        

  4.      

   Välj Avinstallera.

        

2   Välj Ja för att bekräfta att du vill avinstallera WebEx produktivitetsverktyg.

 


 

Attachments

  Outcomes