Anslut till ett WebEx-videomöte via pilotnummer

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 21, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
  

   

För att ansluta till ett möte från ett videosystem eller -program måste du ringa en videoadress. Vissa enheter kan inte anropa en fullständig videoadress så som 123456789@exempel.webex.com eller joesmith@exempel.webex.com. För att lösa detta problem kan din administratör skapa ett pilotnummer för hela din organisation, d.v.s. ett enkelt numeriskt nummer som ersätter fullständiga videoadresser.

Om du har en VCS- eller Expressway-baserad konfiguration kommer funktionen för att förbigå licensen inte att anropas. Din administratör måste säkerställa att det finns tillräckligt med licenser för alla användare på din webbplats.

   

Observera


All information som du behöver för att starta eller delta i ett WebEx-möte hittar du i e-postinbjudan till mötet, på sidan mötesinformation eller på sidan för ditt personliga rum.


    

      
1    Starta ditt videosystem eller -program.    
2    Ange pilotnumret.    
3    När du uppmanas ska du ange mötesnumret.    
4    Om du uppmanas anger du det numeriska möteslösenordet.          
Observera            

Det numeriska möteslösenordet behövs endast för WebEx-möten som har schemalagts som vanligt och inte för möten i personliga rum.     

      
     
5    När du uppmanas gör du följande:
 1.       

  Om du är värden anger du värdnyckeln eller värd-PIN-koden som tillämpligt, följt av fyrkant # för att starta mötet.      

                    

 2.       

  Om du inte är värden anger du fyrkant # för att delta i mötet.      

              

 


Attachments

  Outcomes