Utför en omröstning i ett WebEx-möte

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

 

Omröstningar


Som presentatör kan du utföra en omröstning genom att skapa och dela ett frågeformulär. Omröstningar är användbara av olika anledningar, exempelvis insamlande av feedback och röster eller för att testa kunskaper.

Skapa ett frågeformulär i Windows

     
1   Öppna panelen Omröstningar i ett möte.
2   Under avsnittet Fråga väljer du någon av dessa frågetyper:
 • Om du vill välja flera svar från en lista över möjligheter, välj Flerval och välj därefter Flera svar.
 • Om du vill välja ett svar från en lista över möjligheter, välj Flerval och välj därefter Ett svar.
 • Om du vill skriva in ett kort svar, välj Kort svar.
3   Välj Ny och skriv sedan frågan.
4   I avsnittet Svar väljer du Lägg till och skriver sedan svaret. 

Om du vill ange ytterligare ett svar klickar du på Lägg till.

   Frågan och svaren visas under Omröstningsfrågor.
5   Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till fler frågor.

Skapa ett frågeformulär i Mac

      
1   Öppna panelen Omröstningar i ett möte.
2   Välj ikonen Lägg till en fråga och skriv in frågan.
3   Välj ikonen Lägg till ett svar och skriv sedan svaret.
4   För att lägga till fler svar, upprepa steg 3.
5   För att lägga till fler frågor, upprepa steg 2.
6   Välj Klicka här för att ändra frågetyp för att ändra frågetyp och gör sedan något av följande:
 • Om du vill välja flera svar från en lista över möjligheter, välj Flera svar.
 • Om du vill välja ett svar från en lista över möjligheter, välj Ett svar.
 • Om du vill skriva in ett kort svar, välj Kort svar.

Snabbreferensuppgifter, utför en omröstning

                                       

Uppgift

Åtgärd

Ändra typ av fråga

Markera frågan och välj sedan den nya frågetypen under avsnittet Fråga och sedan Ändra typ.

Redigera en fråga eller ett svar

Markera frågan eller svaret, välj ikonen Redigera och gör sedan dina ändringar.

Ta bort en fråga eller ett svar

Välj frågan eller svaret och välj sedan ikonen Ta bort.

Ändra om frågor eller svar

Markera frågan eller svaret och välj sedan ikonen Flytta upp eller Flytta ner.

Ta bort ett helt frågeformulär

Välj Rensa allt.

Visa en timer under omröstningar

 1. Öppna dialogrutan Omröstningsalternativ genom att göra något av följande:

   

  • Windows: Välj Alternativ längst ner på panelen Omröstningar.

    

  • Mac: Välj ikonen Alternativ i den nedre högra delen av panelen Omröstningar.

    

 2. Välj Visa och ange tidslängden i rutan Larm: och klicka sedan på OK.

   

Öppna en omröstning

 1. När ditt omröstningsformulär visas på omröstningspanelen väljer du Öppna omröstning.

   

 2. När omröstningen är avslutad väljer du Stäng omröstning. Om du har angett en tid stängs omröstningen i stället automatiskt.

   

Dela omröstningsresultat med mötesdeltagare

I avsnittet Dela med deltagare väljer du endera eller båda alternativen Omröstningsresultat och Individuella resultat och klickar sedan på Tillämpa.

Spara ett omröstningsformulär under mötet.

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsfrågor och följ anvisningarna.

Spara resultaten av en omröstning

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsresultat och följ anvisningarna.

Eller för att spara resultaten av flera omröstningar i en enda fil väljer du Spara > Alla omröstningsresultat och följer anvisningarna.

Öppna en omröstningsformulärfil för att visa frågeformuläret på panelen Omröstningar.

Välj Arkiv > Öppna omröstningsfrågor och följ anvisningarna.

Ange alternativ för omröstningsresultat

 1. Välj Alternativ i den nedre delen av omröstningspanelen.

   

 2. Välj endera eller båda alternativ att inkludera i omröstningsresultaten:

   

  • Inkludera inget svar, om du vill inkludera icke-svaranden.

    

  • Visa antal svar, om du vill visa antalet svaranden av det totala antalet deltagare. Om du endast vill inkludera de som svarade ska du inte markera Inkludera inget svar.

    

 


Attachments

  Outcomes