WebEx-integrering till Outlook för Windows, introduktion

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 21, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

WebEx-integrering till Microsoft Outlook för Windows

WebEx-integrering till Outlook för Windows ger ett enkelt sätt för dig att schemalägga eller starta WebEx-möten, WebEx-möten i personliga rum eller personliga WebEx-konferensmöten via Microsoft Outlook. Du kan också använda kommandot Träffas nu för att starta ett direktmöte.

WebEx-integration till Outlook ingår i WebEx produktivitetsverktyg. Din webbplatsadministratör kan redan ha installerat WebEx produktivitetsverktyg åt dig. Annars kan du hämta WebEx produktivitetsverktyg från din WebEx-webbplats.

Efter att du har installerat WebEx produktivitetsverktyg kommer alternativen för WebEx-integrering till Microsoft Outlook att visas, vilket låter dig schemalägga ett WebEx-möte snabbt och enkelt.

När du schemalägger ett möte kan du bjuda in deltagare från alla dina Outlook-adresslistor. Deltagare behöver inte använda WebEx-integrering till Outlook för att delta i mötet och de behöver inte ha ett WebEx-konto, utom om mötet är begränsat till endast WebEx-användare på din webbplats.

Verktygsfältalternativ för WebEx-integrering till Outlook

När WebEx produktivitetsverktyg är installerade visas WebEx-integreringsverktygsfältet i Microsoft Outlook-fönstret.

Här följer en beskrivning av knapparna i WebEx-integreringens verktygsfält.

 • Träffas nu: Starta ett direktmöte eller ett möte i ett personligt rum. Detta är ett möte som du kan starta när som helst utan att behöva schemalägga det i förväg. Du kan ange inställningar för direktmöten under fliken ”Träffas nu”-inställningar i dialogrutan WebEx-inställningar. Som standard hålls direktmöten i ditt personliga rum. Om du inte vill använda ditt personliga rum för direktmöten ska du inaktivera alternativet Använd mitt personliga rum för alla mina direktmöten under avsnittet ”Träffas nu” i dina inställningar.

   

 • Menyn Schemalägg möte: Genom att välja menyn Schemalägg möte i WebEx-verktygsfältet i Outlook får du följande alternativ:

   

  • Schemalägga ett WebEx-möte: Välj detta för att schemalägga ett WebEx-möte.

    

  • Starta ett schemalagt möte: Välj detta för att starta ditt schemalagda möte.

    

  • Schemalägg möte i personligt rum: Välj detta för att schemalägga ett möte i ditt personliga rum.

    

  • Schemalägg personligt konferensmöte: Välj detta för att schemalägga ett personligt konferensmöte.

    

  • Delta i ett möte: Välj detta för att delta i ett schemalagt WebEx-möte.

    

  • Mitt WebEx: Tillåter dig att komma åt Mitt WebEx, där du kan hantera din kontoinformation och möten som du har schemalagt, på din WebEx-webbplats. Se onlinehjälpen på din webbplats för mer information om Mitt WebEx.

    

  • Kontoinställningar: Öppnar fliken Konto i dialogrutan WebEx-inställningar där du kan ange URL:en till din WebEx-webbplats samt ditt användarnamn och lösenord. Du kan även välja fler alternativ i dialogrutan WebEx-inställningar, t.ex. alternativ för direktmöten.

    

  • Mötesmallar: Låter dig visa mallar som du eller din webbplatsadministratör som sparat på din WebEx-webbplats. Mallarna innehåller mötesinställningar. Du kan välja mallen som uppfyller dina behov. Mötesmallar är endast tillgängliga om inställningarna för administrering av webbplatsen tillåter värdar att använda mallar för Outlook.

    

  • Ställ in schemaläggningsbehörighet: Öppnar sidan Mitt WebEx > Inställningar på din WebEx-webbplats där du kan utse ett ombud som kan schemalägga eller redigera möten åt dig.

    

  • Hjälp: Låter dig söka efter anvisningar till hur man använder WebEx-integreringen till Outlook.

    

  • Om: Visar versionsnumret och licens- och patentinformation om WebEx-integrering till Outlook.

    

  • Sök efter uppdateringar: Kontrollerar om du använder den senaste produktivitetsverktygsversionen eller om det finns en nyare version att hämta.

    

 

Attachments

  Outcomes