WebEx-integrering till Microsoft Outlook för Windows Overview

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

 

WebEx-integrering till Microsoft Outlook för Windows


WebEx-integrering till Outlook för Windows ger ett enkelt sätt för dig att schemalägga eller starta WebEx-möten, WebEx-möten i personliga rum eller personliga WebEx-konferensmöten via Microsoft Outlook. Du kan också använda kommandot Träffas nu för att starta ett direktmöte.

WebEx-integrering till Outlook ingår i WebEx produktivitetsverktyg. Din webbplatsadministratör kan redan ha installerat WebEx produktivitetsverktyg åt dig. Annars kan du hämta WebEx produktivitetsverktyg från din WebEx-webbplats.

Efter att du har installerat WebEx produktivitetsverktyg kommer alternativen för WebEx-integrering till Microsoft Outlook att visas, vilket låter dig schemalägga ett WebEx-möte snabbt och enkelt.

När du schemalägger ett möte kan du bjuda in deltagare från alla dina Outlook-adresslistor. Deltagare behöver inte använda WebEx-integrering till Outlook för att delta i mötet och de behöver inte ha ett WebEx-konto, utom om mötet är begränsat till endast WebEx-användare på din webbplats.

Verktygsfältalternativ för WebEx-integrering till Outlook

När WebEx produktivitetsverktyg är installerade visas WebEx-integreringsverktygsfältet i Microsoft Outlook-fönstret.

Här följer en beskrivning av knapparna i WebEx-integreringens verktygsfält.

 • Träffas nu: Starta ett direktmöte eller ett möte i ett personligt rum. Detta är ett möte som du kan starta när som helst utan att behöva schemalägga det i förväg. Som standard hålls direktmöten i ditt personliga rum. Om du inte vill använda ditt personliga rum för direktmöten ska du inaktivera alternativet Use Personal Room for all my instant meetings (använd mitt personliga rum för alla mina direktmöten) under avsnittet ”Meet Now” (träffas nu) i dina inställningar.

   

 • Menyn Schemalägg möte: Genom att välja menyn Schemalägg möte i WebEx-verktygsfältet i Outlook får du följande alternativ:

   

  • Schemalägga ett WebEx-möte: Välj detta för att schemalägga ett WebEx-möte.

    

  • Schemalägg möte i personligt rum: Välj detta för att schemalägga ett möte i ditt personliga rum.

    

  • Inställningar: Öppnar dialogrutan Inställningar för WebEx produktivitetsverktyg

    

  • Om: Visar versionsnumret och licens- och patentinformation om WebEx-integrering till Outlook.

    

  • Mer: Välj menyn Mer för att komma åt följande objekt:

    

   • Mötesmallar: Låter dig visa mallar som du eller din webbplatsadministratör som sparat på din WebEx-webbplats. Mallarna innehåller mötesinställningar. Du kan välja mallen som uppfyller dina behov. Mötesmallar är endast tillgängliga om inställningarna för administrering av webbplatsen tillåter värdar att använda mallar för Outlook.

     

   • Ställ in schemaläggningsbehörighet: Öppnar sidan Mitt WebEx > Schemaläggningsalternativ på din WebEx-webbplats där du kan utse ett ombud som kan schemalägga eller redigera möten åt dig.

     

   • Starta personligt konferensmöte: Välj detta för att starta ett personligt konferensmöte.

     

   • Mina möten: Öppnar panelen WebEx produktivitetsverktyg där du kan visa dina schemalagda WebEx-möten.

     

   • Gå till WebEx-webbplats: Öppnar din WebEx-webbplats.

     

   • Hjälp: Låter dig söka efter anvisningar till hur man använder WebEx-integreringen till Outlook.

     

   • Sök efter uppdateringar: Kontrollerar om du använder den senaste produktivitetsverktygsversionen eller om det finns en nyare version att hämta.

     

WebEx produktivitetsverktygspanel

Panelen WebEx produktivitetsverktyg kan redan vara öppen på ditt skrivbord beroende på dina inställningar. Om den inte är öppen kan du öppna den genom att göra följande:

 • Välj ikonen WebEx produktivitetsverktyg i Windows-aktivitetsfältet.

   

 • Välj WebEx produktivitetsverktyg i Windows-startmenyn.

   

 • Välj WebEx produktivitetsverktyg på ditt Windows-skrivbord.

   


Observera


Panelen Produktivitetsverktyg eller några av dess alternativ kanske inte finns, beroende på dina webbplatsinställningar.


Panelen WebEx produktivitetsverktyg ger åtkomst till följande:

 • Inställningar: Välj ikonen Inställningar för att öppna en meny med följande funktioner:

   

  • Inställningar: Öppnar dialogrutan Inställningar för WebEx produktivitetsverktyg.

    

  • Hjälp: Öppnar hjälpcentralens webbplats.

    

  • Om: Visar versionsnumret och licens- och patentinformation.

    

  • Sök efter uppdateringar: Kontrollerar om du använder den senaste produktivitetsverktygsversionen eller om det finns en nyare version att hämta.

    

  • Skicka problemrapport: Förbereder ett e-postmeddelande som du kan skicka till supporten för att rapportera ett problem.

    

  • Avsluta: Välj att avsluta WebEx produktivitetsverktyg.

    

 • Söka efter ett möte: Välj ikonen Sök för att öppna ett sökfönster där du kan söka efter ett möte via dess namn, e-postadress, mötesnummer, nyckelord eller mötestitel.

   

 • Schemalägg ett möte: Välj ikonen Schemalägg för att öppna fönstret Microsoft Outlook-möte och schemalägga ett möte i WebEx, ett personligt rum eller en personlig konferens.

   

 • Starta ett möte: Välj Starta möte för att starta ett direktmöte. Som standard hålls direktmöten i ditt personliga rum. Om du inte vill använda ditt personliga rum för direktmöten ska du slå av alternativet Använd mitt personliga rum för alla mina direktmöten under avsnittet ”;Träffas nu”;-inställningar i dina inställningar.

   

 • Visa listan Mina möten: Välj mer för att visa dagens kommande möten. Från listan Mina möten kan du göra följande:
  • Du kan välja Starta eller Delta för att starta eller delta i ditt möte när det är dags.

    

  • Använd tecknen < eller > för att gå till nästa eller föregående dag.

    

  • Välj ikonen Kalender för att välja en annan dag.

    

  • Välj Uppdatera möteslista för att uppdatera möteslistan.

    


  Observera


  Möten i personliga rum och möten som är skapade på en annan WebEx-webbplats visas inte i listan Mina möten.


 


Attachments

  Outcomes