WebEx-integrering till Lotus Notes för Windows, översikt (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

WebEx-integrering till IBM Lotus Notes för Windows

   

WebEx-integrering till IBM Lotus Notes ger ett enkelt sätt för dig att snabbt starta, lägga till eller delta i WebEx-onlinemöten från Lotus Notes utan att behöva använda din WebEx-webbplats.

    

WebEx-integrering till Lotus Notes ingår i WebEx produktivitetsverktyg. Din webbplatsadministratör kan redan ha installerat WebEx produktivitetsverktyg åt dig. Annars kan du hämta WebEx produktivitetsverktyg från din WebEx-webbplats.


Note


Panelen Produktivitetsverktyg eller några av dess alternativ kanske inte finns, beroende på dina webbplatsinställningar.


    

När WebEx produktivitetsverktyg har installerats visas WebEx-alternativ för att starta och lägga till möten i Lotus Notes.

    

Innan du använder WebEx-integrering till Lotus Notes ska du säkerställa att:

    
 •      

  Du har ett användarkonto på din WebEx-webbplats.

       

 •      

  Det finns stöd för alternativet WebEx-integrering till Lotus Notes för WebEx produktivitetsverktyg på din WebEx-webbplats.

       

        

Note


    

Lotus Notes stöds för närvarande inte i Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg.


    

WebEx-integrering till Lotus Notes, alternativ

WebEx-integrering till Lotus Notes tillhandahåller följande alternativ från Lotus Notes:

 • Träffas nu: Starta ett direktmöte (endast tillgängligt i Meeting Center och Training Center). Detta är ett möte som du kan starta när som helst utan att behöva schemalägga det i förväg. Du kan ange inställningar för direktmöten under fliken ”Träffas nu”-inställningar i dialogrutan WebEx-inställningar.

   

 • Inställningar: Ange din WebEx-användarkontoinformation – t.ex. URL:en till din WebEx-webbplats samt ditt användarnamn och lösenord. Du kan även ange flera alternativ i dialogrutan WebEx-inställningar, till exempel alternativ för direktmöten.

   

 • Mötesmallar: Låter dig visa mallar som du eller din webbplatsadministratör som sparat på din WebEx-webbplats. Mallarna innehåller mötesinställningar. Du kan välja mallen som uppfyller dina behov. Mötesmallar är endast tillgängliga om inställningarna för administrering av webbplatsen tillåter värdar att använda mallar för Lotus Notes.

   

 • Ställ in schemaläggningsbehörighet: Öppnar profilsidan i Mitt WebEx där du kan utse ett ombud som kan schemalägga eller redigera möten åt dig.

   

 • Gå till WebEx-webbplats: Öppnar din WebEx-webbplats.

   

 • Hjälp: Här kan du söka efter anvisningar till hur man använder WebEx-integreringen till Lotus Notes.

   

 • Om: Låter dig se versionsnumret och licens- samt patentinformation om WebEx-integrering till Lotus Notes.

   

                

WebEx produktivitetsverktygspanel, översikt

Panelen WebEx produktivitetsverktyg kan redan vara öppen på ditt skrivbord beroende på dina inställningar. Om den inte är öppen kan du öppna den genom att göra följande:

 • Välj ikonen WebEx produktivitetsverktyg i Windows-aktivitetsfältet.

   

 • Välj WebEx produktivitetsverktyg i Windows-startmenyn.

   

 • Välj WebEx produktivitetsverktyg på ditt Windows-skrivbord.

   

 

Panelen WebEx produktivitetsverktyg ger åtkomst till följande:

 • Inställningar: Välj ikonen Inställningar för att öppna en meny med följande funktioner:

   

  • Inställningar: Öppnar dialogrutan Inställningar för WebEx produktivitetsverktyg.

    

  • Hjälp: Öppnar hjälpcentralens webbplats.

    

  • Om: Visar versionsnumret och licens- och patentinformation.

    

  • Sök efter uppdateringar: Kontrollerar om du använder den senaste produktivitetsverktygsversionen eller om det finns en nyare version att hämta.

    

  • Skicka problemrapport: Förbereder ett e-postmeddelande som du kan skicka till supporten för att rapportera ett problem.

    

  • Avsluta: Välj att avsluta WebEx produktivitetsverktyg.

    

 • Söka efter ett möte: Välj ikonen Sök för att öppna ett sökfönster där du kan söka efter ett möte via dess namn, e-postadress, mötesnummer, nyckelord eller mötestitel.

   

 • Schemalägg ett möte: Välj ikonen Schemalägg för att öppna fönstret Microsoft Outlook-möte och schemalägga ett möte i WebEx, ett personligt rum eller en personlig konferens.

   

 • Starta ett möte: Välj Starta möte för att starta ett direktmöte. Som standard hålls direktmöten i ditt personliga rum. Om du inte vill använda ditt personliga rum för direktmöten ska du slå av alternativet Använd mitt personliga rum för alla mina direktmöten under avsnittet ”;Träffas nu”;-inställningar i dina inställningar.

   

 • Visa listan Mina möten: Välj mer för att visa dagens kommande möten. Från listan Mina möten kan du göra följande:
  • Du kan välja Starta eller Delta för att starta eller delta i ditt möte när det är dags.

    

  • Använd tecknen < eller > för att gå till nästa eller föregående dag.

    

  • Välj ikonen Kalender för att välja en annan dag.

    

  • Välj Uppdatera möteslista för att uppdatera möteslistan.

    


  Note


  Möten i personliga rum och möten som är skapade på en annan WebEx-webbplats visas inte i listan Mina möten.


 

Attachments

  Outcomes