Hitta ditt WebEx versionsnummer

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 9, 2017
Version 68Show Document
  • View in full screen mode

Inledning

Genom att känna till ditt WebEx-versionsnummer kan du lättare hitta information om vilka WebEx-funktioner som är tillgängliga för dig.

 

Dokument och videor i Cisco WebEx-hjälpcenter har versionsnumret för WebEx bifogade i slutet av dokumentet eller videotiteln. Detta indikerar vilken version (vilka versioner) av WebEx som omfattas. T.ex. Meeting Center: Delta i ett möte (WBS29.12) och Marks resa: Hålla ett möte med WebEx Mobile (WBS29.13), tillhandahåll information som gäller för WebEx version WBS29.12 och WBS29.13.

 

Obs! Versionsnumret som är bifogat ett dokument eller en videotitel kanske inte har uppdateras om det inte fanns några ändringar i de senare versionerna av WebEx som påverkade dokumentet eller videon. I det fallet gäller den senaste tillgängliga versionen av dokumentet eller videon i den aktuella WebEx versionen, även om versionsnumren skiljer sig åt. T.ex. om den nuvarande versionen av WebEx är WBS29.13 men den senaste versionen av ett dokument eller en video är WBS29.12, kommer det dokumentet eller videon att gälla för den nuvarande versionen av WebEx.

 

Tillbaka till början


Hitta ditt WebEx versionsnummer

Från din WebEx-webbplats:

  • På den vänstra navigationspanelen klickar du på Support och sedan Om.

WebEx-versionsinformationen visas.

 

Meeting CenterTraining CenterEvent CenterSupport Center
About_Meeting_Center.pngAbout_Training_Center.pngAbout_Event_Center.pngAbout_Support_Center.png

 

Under ett möte, en session eller en händelse:

  • På menyraden klickar du på Hjälp och väljer sedan Om.

Versionsinformationen visas.

Obs! Versionsinformationen är inte tillgänglig under en WebEx Support Center-session.

 

Meeting CenterTraining CenterEvent Center
Help_About_Meeting_Center.pngHelp_About_Training_Center.pngHelp_About_Event_Center.png

 

Tillbaka till början

Attachments

    Outcomes