Cisco WebEx-web-app versie 3.0

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 23, 2017
Version 7Show Document
 • View in full screen mode
 

Inleiding

 

Opmerking


De Cisco WebEx-web-app is momenteel alleen op aanvraag en beperkt beschikbaar. Als u de web-app wilt inschakelen op uw site, neemt u contact op met de manager van de klantenondersteuning om een aanvraagticket te verzenden.
  

Met de Cisco WebEx-web-app kunt u snel deelnemen aan WebEx-vergaderingen, zonder iets op uw computer te hoeven installeren (zoals plug-ins). Deze versie is gebaseerd op HTML5- en WebRTC-technologie en is alleen beschikbaar voor deelnemers. Hosts hebben geen toegang tot deze optie en moeten de Cisco WebEx-desktop-app gebruiken.

  

Vergaderfunctionaliteit

De Cisco WebEx-web-app is beschikbaar voor deelnemers die Chrome, Internet Explorer 10 of hoger, Firefox of Safari 7 of hoger gebruiken. Voor een optimale ervaring (inclusief video-ondersteuning) raden we Chrome of Firefox aan.

Cisco WebEx Meeting Center-videoconferenties en hybride CMR worden beide ondersteund.

De huidige versie ondersteunt de volgende functies in Windows, Mac, Linux en Chromebook:

 • Als u een deelnemer bent, kunt u eenvoudig deelnemen zonder een plug-in te installeren.

   

 • De bedieningselementen voor deelnemers zijn eenvoudig en intuïtief:

   

  • U kunt de lijst met deelnemers aan de vergadering bekijken en zien welke deelnemer de actieve spreker is.

    

  • U kunt zien welke deelnemer inhoud deelt en kunt die gedeelde inhoud weergeven.

    

  • U kunt in de weergave van de gedeelde inhoud in- en uitzoomen en de gedeelde inhoud op volledig scherm weergeven.

    

  • Het opnamepictogram wordt weergegeven wanneer de vergadering wordt opgenomen.

    

 • Uw site-instellingen kunnen ervoor zorgen dat niet-geverifieerde gebruikers ontgrendelde persoonlijke ruimten alleen kunnen binnengaan als de host ze binnenlaat. Als dat het geval is, wachten deelnemers die zich niet hebben aangemeld, in de lobby wanneer de ruimte is ontgrendeld. De host ziet een lijst met wachtenden en kan bepalen wie er wordt toegelaten.

   

 • Er wordt een CAPTCHA getoond wanneer deelnemers voor het eerst een persoonlijke ruimte op uw site binnengaan of wanneer browsercookies zijn gewist.

   

 • Geïntegreerde audio en video:

   


  Opmerking


  Verbinding maken met audio via de computer wordt alleen ondersteund voor Chrome- en Firefox-browsers. Met alle ondersteunde browsers kunt u verbinding maken met audio via uw telefoon.


  • U kunt de audio- en videoverbindingstypen instellen wanneer u voor het eerst aan een vergadering deelneemt.

    

  • De opties voor audio- en videoverbinding worden bij elkaar weergegeven, zodat u tegelijkertijd kunt deelnemen aan audio en video.

    

  • Het dialoogvenster Audioverbinding onthoudt de laatste optie voor audioverbinding die u in een vergadering hebt gebruikt. Als u de service Bel mij gebruikt, onthoudt deze het laatste telefoonnummer dat u hebt gebruikt.

    

  • U kunt eenvoudig overschakelen naar een andere optie voor audioverbinding.

    

  • De telefoonnummers uit uw WebEx-voorkeuren worden weergegeven in het dialoogvenster Audioverbinding. U kunt uw voorkeurstelefoonnummers in de web-app bewerken. De nummers worden vervolgens op de WebEx-server opgeslagen.

    

  • U kunt ervoor kiezen verbinding te maken met audio zonder op 1 te drukken.

    

  • Er zijn ook opties beschikbaar voor andere teleconferenties en niet-teleconferenties.

    

  • U kunt video verzenden en ontvangen (alleen Chrome-versie 52 en hoger en Firefox versie 45 en hoger).

    

  • De videogrootte, bitsnelheid en resolutie van de videostream (tot 720p) is afhankelijk van de netwerkomstandigheden.

    

  • U kunt worden teruggebeld op uw video-eindpunt.

    

  • Het video-eindpuntadres uit uw WebEx-voorkeuren wordt weergegeven in het dialoogvenster Mijn videosysteem bellen. U kunt uw voorkeursadressen in de web-app bewerken. De adressen worden vervolgens op de WebEx-server opgeslagen.

    

 • Toegankelijkheid via toetsenbordnavigatie en schermlezers wordt volledig ondersteund.

   

Als u in Windows of op een Mac werkt en behoefte hebt aan meer functies, kunt u vanuit de web-app eenvoudig overschakelen naar de Cisco WebEx-desktop-app.

Bekende problemen en beperkingen

 • De Cisco WebEx-web-app is niet beschikbaar in vergaderingen waarvoor end-to-end-codering (E2E) is ingeschakeld.

   

 • Functionaliteit voor hosts en presentatoren wordt nog niet ondersteund. Gebruik de Cisco WebEx-desktop-app of schakel hier naar over wanneer u wordt gevraagd dit te doen.

   

 • Verbinding maken met audio via uw computer werkt momenteel niet in Firefox-versie 37. Bij Chrome-versies ouder dan versie 40 is de audiokwaliteit mogelijk slecht als u via uw computer verbinding maakt met audio. We raden u aan uw browser naar de nieuwste versie te upgraden.

   

 • Wanneer een deelnemer die de desktop-app gebruikt video deelt via bestand delen, wordt de video niet in de web-app weergegeven. Wanneer een deelnemer die de desktop-app gebruikt een mediabestand deelt, kunnen deelnemers dit bestand niet zien via de web-app. Deze gebruikers krijgen de melding om te schakelen naar de desktop-app.

   

 • Deelnemers die deelnemen via Internet Explorer- of Safari-browsers kunnen de video's van andere deelnemers niet weergeven en kunnen hun eigen video niet inschakelen. Als u video van andere deelnemers wilt weergeven en tegelijkertijd uw eigen video wilt inschakelen, raden we u het volgende aan:

    

  •  

   Gebruik een Chrome- of Firefox-browser.

     

  •  

   Schakel naar de desktop-app.

     

 • Als in Internet Explorer de compatibiliteitsweergave is ingesteld voor WebEx-sites, wordt de koppeling Deelnemen via de browser niet weergegeven. We raden u aan de compatibiliteitsweergave voor webex.com-URL's uit te schakelen.

   

 • Als de mediaback-end is ingesteld op OpusMuxEnable = false, is dit mogelijk van invloed op de audio- en videokwaliteit.

   

 • Wanneer deelnemers de verbinding met het netwerk verbreken, wordt de audioverbindingsstatus onjuist weergegeven.

   

 • Als de naam van de vergadering de maximaal toegestane lengte overschrijdt, wordt de naam afgekapt.

   

 • Als u de camera verwijdert, heeft de videoknop voor verzenden en stoppen een onjuiste status. De juiste status van de knop wordt hersteld wanneer u het videodialoogvenster opnieuw opent.

   

 • Er is beperkte ondersteuning voor de Microsoft Edge-browser; de volgende functies worden niet volledig ondersteund:

    

  •  

   Video en verbinding maken met audio via uw computer.

     

  •  

   Schakel naadloos van de web-app naar de desktop-app. Gebruikers kunnen schakelen naar de desktop-app, maar ze moeten dan handmatig opnieuw verbinding maken met audio in de desktop-app en het browservenster van de web-app sluiten.

     

 • VoIP wordt niet ondersteund wanneer de hostaccount WebEx Meeting Center-videoconferenties heeft uitgeschakeld.

   

 • De Cisco WebEx-web-app biedt geen ondersteuning voor de nieuwe instelling Automatisch verbinding maken met audio via de computer in Audiovoorkeuren.

   

Event Center

 •  

  Op sites zonder WBS32 of later is de koppeling Deelnemen via browser niet ingeschakeld op Event Center-pagina's waarop deelnemers kunnen deelnemen.

    

 •  

  Event Center wordt momenteel alleen ondersteund voor deelnemers. Hosts en panelleden moeten de desktop-app gebruiken.

    

 •  

  De volgende Event Center-functies worden momenteel niet ondersteund in deze versie van de web-app:

    

  •  

   Chatten

     

  •  

   Enquêteren

     

  •  

   Multimediaviewer

     

  •  

   Deelnemen vóór host

     

    
 •  

  De web-app ondersteunt geen tonen voor deelnemen en verlaten die in een gebeurtenis zijn geconfigureerd.

    

 •  

  Als u tijdens een gebeurtenis schakelt van de web-app naar de desktop-app, moet u handmatig opnieuw verbinding maken met de audio in de Event Center-desktop-app.

    

 •  

  Audiouitzending is momenteel alleen beschikbaar in Chrome en Firefox.

    

 •  

  Het pictogram Dempen of Dempen opheffen verschijnt in de lijst Deelnemers naast web-app-deelnemers die verbonden zijn met de audiouitzending.

    

 •  

  Het pictogram verschijnt alsof hosts web-app-deelnemers die verbonden zijn met de audiouitzending kunnen dempen of het dempen kunnen opheffen, ook als deze gebruikers niet kunnen spreken.

    

 •  

  Als u in de web-app verbonden bent met de audiouitzending, moet u voor de functie 'Verzoek tot spreken' schakelen naar de desktop-app.

    

 •  

  Alleen WebEx-audiouitzending wordt ondersteund. Gebeurtenissen die zijn ingesteld op het gebruik van audiouitzending via het audiotype Andere teleconferentieservice vereisen dat deelnemers deelnemen via de desktop-app.

    

 •  

  In de web-app Enquête voor na gebeurtenis wordt geen pop-up met het Event Center-feedbackformulier weergegeven nadat een deelnemer de gebeurtenis heeft verlaten.

    

 •  

  Net als alle andere clients worden er momenteel geen foto-avatars ondersteund in Event Center. In Event Center worden de initialen van een gebruiker weergegeven.

    

 •  

  Deelnemen aan gebeurtenissen via de WebEx-app voor Chrome wordt momenteel niet ondersteund.

    

Deelnemen aan een vergadering via uw browser

   
1    Selecteer de koppeling Deelnemen aan WebEx-vergadering of de koppeling naar de persoonlijke ruimte van uw host in uw uitnodiging voor de vergadering om aan de vergadering deel te nemen.
2    Selecteer Deelnemen via de browser op de pagina Vergaderinformatie of de pagina Persoonlijke ruimte van uw host.

Chatten met anderen in een vergadering

   
1    Selecteer Chatten  op de actiebalk om met alle deelnemers te chatten.
2    Als u privé wilt chatten met een deelnemer, houdt u de cursor boven de naam van deze persoon in de lijst met deelnemers en selecteert u het pictogram Chatten naast de naam van die persoon.

Schakelen naar de Cisco WebEx-desktop-app

Inhoud delen en notities maken worden niet ondersteund in de Cisco WebEx-web-app. Als u deze functies wilt gebruiken, moet u overschakelen naar de desktop-app.


Opmerking


Deze functie is niet beschikbaar in Linux of Chromebook.


   
1    Selecteer Meer  op de actiebalk.
2    Selecteer Overschakelen om over te schakelen naar de desktop-app.

Als u een Windows- of Mac-computer gebruikt, wordt er een installatiebestand op uw computer gedownload, zodat u de desktop-app kunt installeren.

Ondersteunde besturingssystemen en browsers

In de volgende tabellen vindt u de ondersteunde browsers voor elk ondersteund besturingssysteem, plus de ondersteunde functies voor elke browser.


Opmerking


De Cisco WebEx-web-app is momenteel alleen op aanvraag en beperkt beschikbaar. Als u de web-app wilt inschakelen op uw site, neemt u contact op met de manager van de klantenondersteuning om een aanvraagticket te verzenden.
 
                                                             
Tabel 1 Microsoft Windows 7 of hoger

Functie

Internet Explorer 10 of hoger

Chrome 52 of hoger

Firefox 48 of hoger

Deelnemen aan een vergadering

Ja

Ja

Ja

Schakelen naar de Cisco WebEx-desktop-app

Ja

Ja

Ja

Een gedeeld scherm, toepassingen of bestanden weergeven

Ja

Ja

Ja

Mediabestanden weergeven

Nee

Nee

Nee

Whiteboard en notities weergeven

Ja

Ja

Ja

Chatten

Ja

Ja

Ja

Telefonie (Inbellen of Bel mij)

Ja

Ja

Ja

Terugbellen naar een videosysteem

Ja

Ja

Ja

Bellen via een computer

Nee

Ja

Ja

Video ontvangen (meerkanalige video, 720p)

Nee

Ja

Ja

Video verzenden (tot 720p)

Nee

Ja

Ja

 
                                                             
Tabel 2 Mac OS X 10.8 of hoger

Functie

Safari 7.0 of hoger

Chrome 52 of hoger

Firefox 48 of hoger

Deelnemen aan een vergadering

Ja

Ja

Ja

Schakelen naar de Cisco WebEx-desktop-app

Ja

Ja

Ja

Een gedeeld scherm, toepassingen of bestanden weergeven

Ja

Ja

Ja

Mediabestanden weergeven

Nee

Nee

Nee

Whiteboard en notities weergeven

Ja

Ja

Ja

Chatten

Ja

Ja

Ja

Telefonie (Inbellen of Bel mij)

Ja

Ja

Ja

Terugbellen naar een videosysteem

Ja

Ja

Ja

Bellen via een computer

Nee

Ja

Ja

Video ontvangen (meerkanalige video, 720p)

Nee

Ja

Ja

Video verzenden (tot 720p)

Nee

Ja

Ja

 
                                     
Tabel 3 Chromebook

Functie

Chrome 52 of hoger

Deelnemen aan een vergadering

Ja

Schakelen naar de Cisco WebEx-desktop-app

N.v.t.

Een gedeeld scherm, toepassingen of bestanden weergeven

Ja

Mediabestanden weergeven

Nee

Whiteboard en notities weergeven

Ja

Chatten

Ja

Telefonie (Inbellen of Bel mij)

Ja

Terugbellen naar een videosysteem

Ja

Bellen via een computer

Ja

Video ontvangen (meerkanalige video, 720p)

Ja

Video verzenden (tot 720p)

Ja

 
                                                             
Tabel 4 Linux (Ubuntu 14.x, OpenSuSE 13.x, Fedora 18, 19, Red Hat 6,7 en Debian 8.x)

Functie

Firefox 48 of hoger

Chrome 52 of hoger

Chromium

Deelnemen aan een vergadering

Ja

Ja

Ja

Schakelen naar de Cisco WebEx-desktop-app

Ja

N.v.t.

N.v.t.

Een gedeeld scherm, toepassingen of bestanden weergeven

Ja

Ja

Ja

Mediabestanden weergeven

Nee

Nee

Nee

Whiteboard en notities weergeven

Ja

Ja

Ja

Chatten

Ja

Ja

Ja

Telefonie (Inbellen of Bel mij)

Ja

Ja

Ja

Terugbellen naar een videosysteem

Ja

Ja

Ja

Bellen via een computer

Ja

Nee

Nee

Video ontvangen (meerkanalige video, 720p)

Ja

Ja

Nee

Video verzenden (tot 720p)

Ja

Ja

Nee

Ondersteuning voor mobiele apparaten

De koppeling Deelnemen via de browser is niet beschikbaar wanneer u aan een vergadering deelneemt via de browser van een mobiel apparaat.

Linux-ondersteuning

De Cisco WebEx-web-app is getest in de volgende versies van Linux:

 
                                 

Linux-distributie

Versie

Linux-kernel

Ubuntu 32-bits

15.10/16.04

3.19/4.4

Ubuntu 64-bits

15.10/16.04

3.19/4.4

Debian 32-bits

8.5

3.16.0-4-amd64

Debian 64-bits

8.5

3.16.0-4-686-pae

Redhat

7.1

3.10.0

OpenSuSe

Leap 42.1

linux-pmca 3.16.6-2 bureaublad

ArchLinux 64-bits

2016.09.03

4.7.2

Cisco WebEx-app voor Chrome

De Cisco WebEx-app voor Chrome is een app specifiek voor Chrome die dezelfde mogelijkheid biedt als de Cisco WebEx Web App om via de browser aan een vergadering deel te nemen. U kunt de app downloaden in de Chrome Web Store. Met de Cisco WebEx-app voor Chrome voor Chrome kunnen deelnemers direct vanuit hun browser aan vergaderingen deelnemen door het vergaderingsnummer in te voeren. De volgende beperkingen zijn van toepassing:

 • Alleen voor deelnemers. Hosts moeten de desktop-app gebruiken.

   

 • Deelnemers kunnen alleen deelnemen aan WebEx Meeting Center-vergaderingen vanaf sites met WBS30 of hoger.

   

 • Ondersteunt het WebEx Meetings-product meetings.webex.com niet.

   

 • Deelnemers kunnen niet aan vergaderingen deelnemen waarvoor end-to-end-codering is ingeschakeld.

   

 • Deelnemers kunnen niet aan vergaderingen deelnemen vanaf sites van het type 'alleen-VoIP'.

   

Nieuw in Cisco WebEx-web-app

Versie 3.0

   
 •  

  Deelnemerondersteuning voor Event Center

    

  Introductie van deelnameondersteuning voor Event Center-deelnemers.

    

  Klanten die de WebEx-web-app momenteel hebben ingeschakeld op hun WBS32-site, krijgen nu ook de koppeling Deelnemen via browser te zien op Event Center-deelnamepagina's. Zoals Meeting Center is deze versie momenteel alleen beschikbaar voor deelnemers. (Hosts moeten de desktop-app blijven gebruiken.) Zie Bekende problemen en beperkingen voor meer informatie over ondersteuning voor Event Center in de web-app.

    

 •  

  We hebben een chatprobleem opgelost waarbij woorden niet juist doorschoven naar de volgende regel.

    

 •  

  We hebben een probleem opgelost waarbij gebruikers die deelnamen via de web-app geen inhoud konden weergeven die werd gedeeld vanaf een SX10-eindpunt.

    

 •  

  We hebben een probleem opgelost waarbij de gebruikersnaam soms niet juist werd weergegeven als de gebruiker de verbinding met de audio verbrak en vervolgens opnieuw verbinding maakte.

    

 •  

  We hebben een probleem in de WebEx-app voor Chrome opgelost waardoor deelnemers niet konden deelnemen aan vergaderingen vanaf sites met de indeling [sitenaam].my.webex.com.

    

  

Versie 2.8

   
 •  

  Avatar-oplossing voor sites waarvoor eenmalige aanmelding is ingeschakeld: Avatars van gebruikers die geen profielfoto hebben, geven nu de initialen van de voor- en achternaam van de gebruiker juist weer.

    

 •  

  Verbeterde foutberichten bij deelnemen via de WebEx-app voor Chrome: Het foutbericht in de WebEx-app voor Chrome bij deelnemen via vergaderingsnummer is bijgewerkt. Het bericht vermeldt nu dat deze app alleen te gebruiken is door deelnemers die deelnemen aan WebEx-vergaderingen met Cisco WebEx Meeting Center-versie WBS30 of hoger.

    

  De volgende typen WebEx-vergaderingen worden niet ondersteund:

    

  •  

   Vergaderingen die gebruik maken van de Cisco WebEx Meetings-toepassing (meetings.webex.com)

     

  •  

   Vergaderingen die gebruikmaken van Cisco WebEx Meeting Center-versie WBS29 of lager

     

  •  

   vergaderingen die u host

     

    
  

Versie 2.7

   
 •  

  Verbeterde bedieningselementen om het rechterdeelvenster samen te vouwen en de gedeelde inhoud groter weer te geven: U kunt de scheidingslijn in het midden nu naar rechts slepen om het rechterdeelvenster automatisch te laten samenvouwen en de gedeelde inhoud groter weer te geven. Sleep de scheidingslijn naar links om het rechterdeelvenster opnieuw te openen.

    

 •  

  Er zijn landnummers toegevoegd naast de vlag in het vervolgkeuzemenu voor landen: Wanneer u Bel mij selecteert in de in het dialoogvenster Audioverbinding, kunt u zowel het landnummer als het vlagpictogram zien in het vervolgkeuzemenu voor landen.

    

 •  

  Bijgewerkte instructies voor toegang tot de microfoon en camera in Firefox 53: De instructies over hoe u Firefox toegang verleent tot uw camera en microfoon zijn bijgewerkt voor Firefox 53 en hoger.

    

  

Versie 2.6

   
 • U krijgt een geautomatiseerde bevestigingsmail nadat u feedback hebt verzonden via de koppeling Feedback.

   

  

Versie 2.5

   
 • Verbeteringen voor deelnemen met video: De WebEx-web-app slaat de video-optie op die u in de vorige vergadering hebt gebruikt. Als u de optie geen video hebt gebruikt in uw laatste vergadering, wordt het videodialoogvenster de volgende keer dat u deelneemt aan een vergadering niet weergegeven. U kunt nog steeds op elk gewenst moment handmatig video inschakelen op de systeembalk.

  Opmerking


  Video wordt alleen ondersteund in de browsers Firefox en Chrome.


 • Ondersteuning voor HD-video: U kunt nu video's van HD-kwaliteit (720p) verzenden en ontvangen in Chrome en Firefox.

   

 • Geoptimaliseerde videoprestaties: De videoresolutie past zich automatisch aan op basis van de netwerkprestaties voor de best mogelijke video-ervaring.

   

  

Versie 2.4

   
 • Verbeteringen van de gebruiksvriendelijkheid: U kunt nu het deelvenster met de actieve video en videominiaturen sluiten om de weergave van gedeelde inhoud te maximaliseren. De knop Verlaten in de lobby van de persoonlijke ruimte is beter zichtbaar.

   

 • Verbeteringen van de toegankelijkheid: De toegankelijkheid voor het toetsenbord en ondersteuning voor de schermlezer in het videomenu is verbeterd.

   

 • Verbeteringen in de WebEx-app voor Chrome: Er is een nieuwe knop Vergadering verlaten toegevoegd in de lobby van de Persoonlijke ruimte. De koppelingen Help, Info en Feedback zijn ook toegevoegd.

   

  

Versie 2.3

   
 • Optimalisatie van verificatie via eenmalige aanmelding: Als u voor vergaderingen waarvoor de deelnemers geverifieerd moeten worden de koppeling Deelnemen via browser selecteert, wordt u automatisch doorverwezen om u aan te melden voordat u toegang krijgt tot de vergadering.

   

 • De lobby van een persoonlijke ruimte verlaten: U kunt de lobby van een persoonlijke ruimte waarin u wacht nu verlaten.

   

 • Beperking van de internationale Bel mij-functie: Net als bij de dekstop-app is in de web-app terugbellen alleen toegestaan naar landcodes die zijn opgegeven in de lijst met internationale terugbellandcodes voor die site. Uw beheerder stelt deze lijst samen.

   

 • Verbeteringen van de toegankelijkheid: Er is verbeterde ondersteuning voor toegang tot het toetsenbord en de schermlezer in de lobby van de persoonlijke ruimte.

   

  

Versie 2.2

   
 • Cisco WebEx-app voor Chrome:

    

  •  

   De Cisco WebEx-app voor Chrome kan nu worden gedownload via de Chrome Web Store. U kunt ook nog steeds via de browser aan vergaderingen deelnemen door de koppeling Deelnemen via de browser te selecteren.

     

  •  

   Met de WebEx-app voor Chrome kunt u via het vergaderingsnummer of de URL van de persoonlijke ruimte aan elke vergadering deelnemen.

     

  •  

   De WebEx-app voor Chrome ondersteunt automatische updates zodat u altijd over de nieuwste versie beschikt.

     

 • Video-ondersteuning voor Chromebook: U kunt video weergeven en verzenden in de WebEx-app voor Chrome en in de Chrome-browser in Chromebook.

   

 • Video-ondersteuning voor deelnemen vóór de host: Voor vergaderingen waarvoor Deelnemen vóór de host is ingeschakeld, kunt u de actieve video zien in de web-app voordat de host aan de vergadering deelneemt.

   

 • De web-app is nu de standaardvergaderclient op Linux-desktops: Voor sites waarop de WebEx-webapp is ingeschakeld, is de web-app de standaardvergaderclient als u de knop Deelnemen op de Linux-desktop selecteert. U kunt ook nog steeds aan vergaderingen deelnemen door op de verouderde Java-client de koppeling Deelnemen via de desktop-app te selecteren.

   

  

Versie 2.1

   
 • Ondersteuning voor video in de Chrome-browser: U kunt video verzenden en weergeven in de WebEx-web-app in Chrome-versie 52 en hoger.

   

 • Deelnemen vóór de host: Deelnemers die via de web-app deelnemen kunnen nu vergaderingen starten als de functie Deelnemen vóór de host is ingeschakeld.

   

 • Verbeterde ervaring bij het weergeven van gedeelde inhoud: De standaardverhouding tussen het deelvenster met gedeelde inhoud en het videodeelvenster is vergroot naar 75:25 om gedeelde inhoud eenvoudiger leesbaar te maken. Bij de weergave van gedeelde inhoud in volledig-schermweergave wordt een groter deel van het scherm gebruikt voor maximale zichtbaarheid.

   

  
 

Attachments

  Outcomes