Schemalägg en personlig konferens eller ett möte med enbart ljud

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 6Show Document
 • View in full screen mode
 

Personliga konferenser och möten med enbart ljud

 

 

Ett personligt konferensmöte innehåller en ljuddel och en onlinedel. Starta ljuddelen så skapas onlinedelen automatiskt på din WebEx-webbplats. Om du behöver dela en presentation, ett dokument eller ett program med mötesdeltagarna när du befinner dig i mötets ljuddel, kan du starta onlinedelen av mötet så att mötesdeltagarna kan delta i den delen medan de fortsätter att delta i ljuddelen av mötet.

  

Du kan skapa och spara upp till tre personliga konferensnummerkonton. När du schemalägger ett personlig konferensmöte väljer du ett av dina personliga konferensnummerkonton för ljuddelen av ditt personliga konferensmöte. Du kan också använda ett personligt konferensnummerkonto för att starta en ljudkonferens direkt från alla telefoner, utan att först schemalägga den. Till varje konto kan du skapa åtkomstkoder för värdar och deltagare. Om det globala inringningsalternativet är aktiverat på din webbplats är det också tillgängligt för de personliga konferensnummerkonton som du skapar.

  

Ditt personliga konferensnummerkonto anger också värdåtkomstkoden som du ska använda för att starta ljuddelen av det personliga konferensmötet och de åtkomstkoder som deltagarna kan använda för att ansluta till mötets ljuddel.

  

Du kan när som helst ta bort ett personligt konferenskonto.

  

Personliga konferensmöten är endast tillgängliga om din webbplats har stöd för personliga konferenser och använder WebEx-ljud. Om din arbetsplats använder en telefonitjänstleverantör (TSP) kan du kanske schemalägga ett möte med enbart ljud. (Möten med enbart ljud har ingen onlinedel.) Du kan genomföra en WebEx-konferens on-demand när som helst och var som helst. Du kan också använda ditt personliga konferensnummer när du schemalägger vanliga WebEx-möten.

  

Konfigurera dina personliga konferenskonton

 

Konfigurera dina personliga konton i WebEx.

  
     
1    Gå till Mitt WebEx > Inställningar.
2    Bredvid avsnittet om ljud väljer du Konfigurera.
3    Under Personliga konferenser väljer du Generera konto.  

Du kan skapa upp till tre konton för personliga konferenser.

  

Personliga konferenskonton inkluderar en värdåtkomstkod som används för att starta ljuddelen av ett personligt konferensmöte. De inkluderar också en deltagaråtkomstkod så att andra kan delta.

  

Du väljer ett av dina personliga konferenskonton när du schemalägger ett personligt konferensmöte. Du kan också använda ett av dessa konton för att starta ett personligt konferensdirektmöte från en telefon utan att behöva schemalägga det först.

  

Du kan när som helst ta bort ett personligt konferenskonto.

  
4    Välj Spara.

Schemalägg en personlig konferens eller möte enbart med ljud från WebEx-webbplatsen

 

Schemalägg möte från WebEx-webbplatsen.
       
1    Logga in på din WebEx Meeting Center-webbplats.
2    I den vänstra navigeringsraden väljer du Schemalägg ett möte.
3    Välj Avancerad schemaläggare och sedan Obligatorisk information.
4    Som mötestyp väljer du Personlig konferens eller Möte enbart med ljud.
5    Ange den begärda informationen.  

Om du schemalägger ett personligt konferensmöte behöver du inte ange ett lösenord. Lösenordet är som standard deltagarnas åtkomstkod i ditt personliga konferensnummerkonto som är angivit för detta möte.

  
6    Schemalägg ditt möte nu eller lägg till ytterligare uppgifter.
 • Om du vill schemalägga mötet nu väljer du Schemalägg möte.
 • För att lägga till mer information väljer du Nästa eller väljer en annan sida i schemaläggaren. När du är klar väljer du Schemalägg möte.

Schemalägg ett personligt konferensmöte i Microsoft Outlook för Windows

 
 •  

  Om du använder ljud från telefonitjänstleverantör (TSP) kan du schemalägga ett möte med enbart ljud:

    

 •  

  WebEx-integrering till Outlook tillhandahåller grundläggande alternativ för att schemalägga ett möte. Vissa alternativ som är tillgängliga på din WebEx-webbplats finns kanske inte i WebEx-integreringen till Outlook.

    

 •  

  WebEx-integreringen till Outlook stöder inte alla återkommande-alternativ som finns i Microsoft Outlook.

    

 •  

  Starttiden i alla mötesinbjudningar som du skickar från Microsoft Outlook visas i din dators tidszon vilket kanske inte stämmer överens med tidszonen som du har angett i inställningarna på din WebEx-webbplats.

    

  
          
1    För att schemalägga ett personligt konferensmöte ska du göra något av följande:
 • Välj Nya objekt > Möte eller avtalad tid eller, från Microsoft Outlook-kalendern, välj Nytt möte eller Ny avtalad tid.
 • Välj ikonen Schemalägg på panelen WebEx produktivitetsverktyg.
 • Välj Schemalägg möte > Schemalägg personligt konferensmöte eller Schemalägg möte med endast ljud i Microsoft Outlook-verktygsfältet.
   

Du måste ange WebEx-inställningarna innan du anger den allmänna mötesinformationen.

  
2    I mötet eller den avtalade tiden i Outlook anger du den allmänna mötesinformationen.
 1. Ange ett ämne för mötet i rutan Ämne.
 2. I listorna Starttid och Sluttid anger du mötets start- och sluttid.
 3. Valfritt: För att ange ett återkommande mönster för ditt möte, klicka på Återkommande och välj sedan återkommande-alternativ. För information om skillnader i återkommande mönster mellan WebEx och Microsoft Outlook, se Begränsningar av återkommande mönster i WebEx-integreringen till Outlook.
 4. Valfritt: Ange andra alternativ, t.ex. ett mötesmeddelande.
3    Ange namnen på inbjudna deltagare eller deras e-postadresser i rutan Till.  

Om du valde alternativet Avtalad tid för att schemalägga ditt möte väljer du Schemaläggningsassistenten för att se rutan Till.

  
4    Välj Lägg till personligt konferensmöte.  

Detta steg är inte nödvändigt om du valde Schemalägg personligt konferensmöte i steg 1.

  
5    Vid behov anger du den begärda informationen om det personliga konferensmötet.
6    Om det behövs väljer du typen av ljudanslutning och andra alternativ som krävs i WebEx-inställningarnas flik Ljud och spårning.
7    (Valfritt) Välj fliken Resurser för att lägga till alternativa värdar.  

En alternativ värd är någon som har behörighet att starta och hålla dina möten när du inte kan delta. För mer information, se https://help.webex.com/docs/DOC-11643.

  
8    Välj OK.
9    Välj Skicka för att skicka mötesinbjudningar till inbjudna deltagare.

Schemalägg ett personligt konferensmöte i Microsoft Outlook för Mac

 

Ställ in ett personligt konferensmöte med WebEx-integrering till Outlook för Mac.

  
        
1    Gör något av följande:
 •  

  I Mac-verktygsfältet väljer du WebEx-bollikonen och sedan Schemalägg personligt konferensmöte.

    
 •  

  I Outlook väljer du WebEx-bollikonen och sedan Schemalägg personligt konferensmöte.

    
  Observera        

  När du schemalägger ett WebEx-möte och din WebEx-webbplats har stöd för mötesrum för samarbete (CMR Cloud) blir det också ett CMR-möte, vilket inbegriper information som gör det möjligt för inbjudna att delta via videokonferenssystem och -program.

    
    
2    Ange allmän mötesinformation.
 1. Ange ett ämne för mötet i rutan Ämne.
 2. I listorna Starttid och Sluttid anger du mötets start- och sluttid.
 3. För att ange ett återkommande mönster för ditt möte, klicka på Återkommande och välj sedan återkommande-alternativ. Mer information finns i Begränsningar av återkommande mönster i WebEx-integreringen till Outlook.
 4. Valfritt: Ange andra alternativ som Microsoft Outlook tillhandahåller, t.ex. en påminnelse om mötet.
3    Ange namnen på inbjudna deltagare eller deras e-postadresser i rutan Till.  

Om du valde Avtalad tid för att schemalägga ditt möte ska du välja Bjud in deltagare för att visa rutan Till.

  
4    Välj Lägg till personligt konferensmöte.
5    Vid behov anger du den begärda informationen om det personliga konferensmötet.
6    Ange inställningar för Personligt konferensmöte.
 1. Valfritt: Ange ett möteslösenord för WebEx-deltagare. Om din webbplats kräver ett möteslösenord visas en asterisk intill rutan.
 2. Valfritt: Välj eventuella alternativa värdar för mötet från listan över inbjudna. För mer information, se https://help.webex.com/docs/DOC-11643.
 3. Välj vilken Ljudanslutning som ska användas.
7    Välj Skicka för att skicka mötesinbjudningar till inbjudna deltagare.

Schemalägg ett personligt konferensmöte i IBM Lotus Notes

 

Om du använder ljud från telefonitjänstleverantör (TSP) kan du schemalägga ett möte med enbart ljud.

  
       
1    Schemalägga ett personligt konferensmöte:
 • I din Lotus Notes-kalender väljer du Schemalägg ett möte.
 • Välj ikonen Schemalägg på panelen WebEx produktivitetsverktyg.
  Fliken Ny kalenderpost visas.
2    Välj Lägg till personligt konferensmöte eller Lägg till möte med enbart ljud.
3    Vid behov anger du den begärda informationen om det personliga konferensmötet.
4    Ange allmän mötesinformation:
 1. Ange ett Ämne för mötet.
 2. Ange mötets starttid och sluttid.
 3. Valfritt: För att ange ett återkommande mönster för ditt möte, klicka på Återkommande och välj sedan återkommande-alternativ. För mer information, se Specificera ett återkommandemönster för ett möte.
 4. Valfritt: Ange andra alternativ som Lotus Notes tillhandahåller, t.ex. en påminnelse om mötet.
5    För att bjuda in personer till mötet, väljer du en adressboksikon och namnen på de som du vill bjuda in i panelen Inbjudna. Annars anger du namnen manuellt.  

Deltagare som du bjuder in via WebEx integrering till Lotus Notes visas inte i deltagarlistan för mötet på din WebEx-webbplats.

  

Se hjälpdokumentationen till Lotus Notes för mer information om hur du bjuder in deltagare i Lotus Notes.

  
6    Behandla inbjudan.
 • Välj Spara och skicka inbjudningar för att skicka inbjudningarna till deltagare.
 • Klicka på Spara som utkast och bjud in deltagarna till det schemalagda mötet senare.
   

Du kan ändra inställningarna för ditt möte efter att du har schemalagt det.

   WebEx produktivitetsverktyg lägger till det schemalagda mötet i din Lotus Notes-kalender och i den offentliga kalendern på din WebEx-webbplats.

Specificera ett återkommandemönster för ett möte

Du kan specificera ett återkommandemönster för ditt möte via Lotus Notes-alternativen. Du kan till exempel specificera att ett möte hålls varje onsdag kl. 14.00 fram till ett specifikt datum. WebEx integrering till Lotus Notes schemalägger mötet varje dag som du anger i återkommandemönstret.

Beroende på din tjänst kan det dock hända att vissa av upprepningsalternativen i Lotus Notes inte stöds. För mer information, se Begränsningar av återkommande mönster i WebEx-integrering till Lotus Notes.

   
1    Om du har schemalagt ett möte med WebEx-integrering till Lotus Notes öppnar du kalenderposten i din Lotus Notes-kalender.  Dialogrutan Upprepningsalternativ visas.
2    Ange återkommande-alternativ i dialogrutan och välj sedan OK.

Begränsningar av återkommande mönster i WebEx-integrering till Lotus Notes

Följande tabell visar skillnaderna mellan återkommande mönster i WebEx och Lotus Notes.

 
                                            
Tabell 1 WebEx Meetings

Typ

Lotus Notes Option

Motsvarande alternativ för WebEx-möte

Veckovis

Var 1:a till 8:e vecka på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]

Gällande Meeting Center:

Var 1:a till 8:e vecka på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]

Angående Event Center-händelser och Training Center-utbildningssessioner:

Varje vecka på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]

Om du schemalägger ett möte i Lotus Notes som upprepas var X:e vecka och X är större än 1, schemaläggs mötet så som du har angett i Lotus Notes, men det visas som ett veckovist möte på din WebEx-webbplats.

Månadsvis

Räkna från slutet av månaden

Stöds ej

Årligen

Var 1:a till 10:e år

Varje år.

Om du schemalägger ett möte i Lotus Notes som upprepas var X:e år och X är större än 1, schemaläggs mötet så som du har angett i Lotus Notes, men det visas som ett årligt möte på din WebEx-webbplats.

Anpassat

Anpassade inställningar

Stöds ej

Slutdatum

Starta från-datum till datum

Om perioden är längre än ett år konverteras den till ett år.

Starta från-datum fortsätter X antal gånger

Om perioden är längre än ett år konverteras den till ett år.

Specificera undantag

Flytta ej

Stöds ej.

Flytta till fredag

Stöds ej.

Flytta till måndag

Stöds ej.

Flytta till närmaste veckodag

Stöds ej.

Ta bort

Stöds ej.

 
                                                  
Tabell 2 Personliga konferensmöten i WebEx

Typ

Lotus Notes Option

Motsvarande alternativ för personligt konferensmöte i WebEx

Dagligen

Var 1:a till 31:a dag

Varje dag

Månadsvis

Var 1:a till 12:e månad den 1:a till 31:a

Varje månad den [1:a, 2:a, 3:e, 4:e, sista dagen] [sön, mån, tis, ons, tor, fre och lör]

Räkna från slutet av månaden

Stöds ej

Var 1:a till 12:e månad den [1:a, 2:a, 3:e, 4:e, sista dagen][sön, mån, tis, ons, tor, fre, lör]

Var 1:a vecka på [sön, mån, tis, ons, tor, fre, lör]

Årligen

Var 1:a till 10:e år

Stöds ej

Anpassat

Anpassade inställningar

Stöds ej

Slutdatum

Starta från-datum till datum

Om perioden är längre än ett år konverteras den till ett år.

Starta från-datum fortsätter X antal gånger

Om perioden är längre än ett år konverteras den till ett år.

Specificera undantag

Flytta ej

Stöds ej.

Flytta till fredag

Stöds ej.

Flytta till måndag

Stöds ej.

Flytta till närmaste veckodag

Stöds ej.

Ta bort

Stöds ej.


Observera


Observera följande vid ändring eller borttagning av ett återkommande möte i Lotus Notes:

 • När du redigerar ett återkommande möte, t.ex. i syfte att ändra datum eller mötesalternativ, måste de ändringar du gör i en enskild instans av mötet tillämpas på alla instanser för att ändringarna ska träda i kraft på din WebEx-webbplats. Om du bara tillämpar ändringarna på en enda instans görs en uppdatering i Lotus Notes, men inte i kalendern på din webbplats.

   

 • Om du avbokar en enskild instans av ett återkommande möte tas denna instans bort i Lotus Notes, men finns kvar i din kalender. Du måste ta bort alla instanser av ett återkommande möte i Lotus Notes så att det kan tas bort från kalendern.

   


Starta en personlig konferens eller ett möte med enbart ljud

 

 

Personliga konferensmöten och möten med enbart ljud startar inte automatiskt vid de schemalagda tiderna. Du måste först starta mötets ljuddel och därefter starta onlinedelen.

  
    
1    Starta mötets ljuddel genom att ringa det listade numret som finns i e-postinbjudan eller på informationssidan till det personliga konferensmötet.  

Den här knappen är endast tillgänglig om ljuddelen av det personliga konferensmötet redan har startats.

  
2    Följ ljudanvisningarna och ange värdåtkomstkoden.
3    Starta onlinedelen av mötet
 1. Välj länken i e-postinbjudan för att visa informationssidan till det personliga konferensmötet eller navigera till sidan via din WebEx-webbplats.
 2. På informationssidan till det personliga konferensmötet väljer du Starta.

Redigera dina WebEx-inställningar

 

Du kan ställa in följande inställningar för ditt WebEx-konto.

     
1    Gå till Mitt WebEx > Inställningar.
2    Välj Expandera alla för att expandera hela avsnittet eller välj ett enskilt avsnitt för att expandera den.
3    Ange dina inställningar i varje avsnitt:
 • Allmänt: Ange tidszon och språk som ska användas på webbsidorna i din WebEx-webbplats. Du kan också ange standardsida för varje flik.

   
 • ”;Träffas nu”-inställningar:: Ställ in standardalternativ för direktmöten som du startar med Träffas nu. Du kan ange standardmötestyp, mötesmall, lösenord och ljudanslutningsalternativ. Beroende på dina webbplatsinställningar kan du även välja om dina direktmöten ska förläggas till ditt personliga rum.

   
 • Ljud: Ange dina telefonnummer och information om personliga konferenser.

   

  Ange dina telefonnummer under Mina telefonnummer och välj därefter ytterligare alternativ:

   

  Autentisering vid inringning: Om detta alternativ är aktiverat för din webbplats kan du ringa in till ett möte utan att behöva ange mötesnumret. Genom att markera det här inställningsalternativet för ett telefonnummer kommer ditt konto att knytas till telefonnumret. Denna funktion är endast tillgänglig för möten med ljud som är aktiverade för CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification).

   

  Ring mig: Om din WebEx-webbplats har stöd för Ring mig-tjänsten kommer detta alternativ låta dig ta emot ett samtal från mötet för att ansluta till ljud. Du kan markera detta alternativ för valfritt telefonnummer i dina inställningar.

   

  Ljud-PIN-kod: Din ljud-PIN-kod hjälper till att förhindra andra från att använda ditt telefonnummer för att delta i ett möte. Du kan bli uppmanad att ange din ljud-PIN-kod när du ringer in till ett möte. Dina WebEx-webbplatsinställningar kan kräva att du anger en ljud-PIN-kod, särskilt om du använder alternativet Autentisering vid inringning.

   

  Under Personlig konferens väljer du Skapa konto för att konfigurera upp till tre personliga konferenskonton.

  Personliga konferenskonton inkluderar en värdåtkomstkod som du kan använda för att starta ljuddelen av ett personligt konferensmöte. De inkluderar också en deltagaråtkomstkod så att andra kan delta.

  Du kan välja ett av dina personliga konferenskonton när du schemalägger ett personligt konferensmöte. Du kan också använda ett av dessa konton för att starta ett personligt konferensdirektmöte från en telefon utan att behöva schemalägga det först.

   

  Du kan när som helst ta bort ett personligt konferenskonto.

 • Videosystem: Lägg till videoadresserna till de videokonferenssystem som du vill använda med WebEx. Om den här funktionen är aktiverad på din webbplats kan du ta emot ett samtal från mötet till ditt videosystem för att ansluta till ljud och video.

 • Mitt personliga rum: Ange ett unikt namn och en unik URL och kopiera URL:en om du vill dela den med andra. Beroende på dina webbplatsinställningar kan du också ange en annan URL till ditt personliga rum. Du kan ställa in alternativ för att automatiskt låsa rummet 5, 10, 15 eller 20 minuter efter att du har anslutit till det samt för att ta emot meddelanden när någon träder in i lobbyn till ditt personliga rum när du inte är i rummet.

   
 • Schemaläggningsmallar: Hantera schemaläggningsmallar som låter dig schemalägga möten snabbt.

   
 • Schemaläggningsalternativ: Välj alternativ för borttagning av slutförda möten, mötets standardtyp, sidan Snabbstart och schemaläggningsbehörigheter.

   
 • Support Center: Välj i vilken ordning flikarna på supportinstrumentpanelen ska visas.

   
4    Välj Spara för att spara dina ändringar.

Kommandon på telefonknappsats

 

 

Följande kommandon på knappsatsen finns tillgängliga under ett personligt konferensmöte. Värden har åtkomst till funktioner som deltagarna inte har åtkomst till.

  

Om du startar onlinedelen av ett personligt konferensmöte är telefonknappsatsens kommandon inte längre tillgängliga.

   
                
Tabell 3 Värd och deltagare:
För att...Retur ...
Höra alla knappsatskommandon**
Stänga av ditt ljud*6
Slå på ditt ljud*6
Spela upp antalet mötesdeltagare*#
   
                      
Tabell 4 Endast för värd:
För att...Retur ...
Lås mötet för att förhindra andra från att delta*5
Låsa upp mötet*5
Skicka en e-postpåminnelse*7
Låt mötesdeltagarna fortsätta mötet utan värden*8 (och lägg sedan på)
Stäng av ljudet för alla deltagare##
Slå på ljudet för alla deltagare99
  
 

Attachments

  Outcomes