Hantera WebEx-inspelningar

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Hantera WebEx-inspelningar, översikt

När ditt möte har avslutats kommer du att få en e-postavisering om att din inspelning är tillgänglig. Du kan komma åt inspelningen genom att gå till Mitt WebEx > Mina filer > Mina inspelningar.

Du kan göra följande:

  
 •  

  Ändra inspelningsinformationen och uppspelningen.

    

 •  

  Gör inspelningen tillgänglig för andra via e-post eller från WebEx-webbplatsen.

    


Observera


 • Inspelningar sparas på nätverket tills de tas bort. Om inspelningsutrymmet överskrider det tilldelade inspelningsutrymmet på webbplatsen kan du inte spela in fler möten förrän:

    

  •  

   En del inspelningar tas bort.

     

  •  

   Ytterligare lagringsutrymme har lagts till.

     

 • Om inspelningen skapas med den integrerade eller fristående WebEx-spelaren kan du överföra inspelningsfilen med filändelsen .wrf från din lokala dator.

   

 • Du kan också ange webbadressen eller URL:en där inspelningen finns på en offentligt tillgänglig webbserver, till exempel organisationens webbplats.

   

 • Du kan också ladda upp och spara inspelningsfiler som är i Windows Media Video (WMV)-format. Detta inkluderar filer av typen Advanced Recording Files (ARF) som du har konverterat till WMV-format med WebEx-nätverksinspelaren (för ARF-filer). I Training Center och Event Center kan du även ladda upp och spara filer i SWF-format (Shockwave Flash Object).

   

       

Ändra inspelningsinformationen och uppspelningen

  

Du kan ge inspelningen ett mer meningsfullt namn.

    

Om inspelningen startas flera minuter innan talaren faktiskt börjar tala kan du konfigurera så att uppspelningen startar vid 5-minuterspositionen.

   
          
1    För att ändra inspelningsinformation och uppspelning letar du upp dina inspelningar genom att gå till Mitt WebEx > Mina filer > Mina inspelningar.
2    Välj ämne för inspelningen.
3    Välj Ändra.
4    Ange ett nytt inspelningsnamn i rutan Ämne.      


     
5    Ange en inspelningsbeskrivning i rutan Beskrivning.
6    Under uppspelningskontroll anger du alternativen för uppspelningskontroll:
 • Under Alternativ för panelvisning väljer du vilka av följande paneler som du vill inkludera i uppspelningen.
 • Under Uppspelningsintervall för inspelningen väljer du något av följande alternativ:
  •         

   Fullständig uppspelning: Spelar upp hela inspelningen. Det här alternativet är markerat som standard.

           

  •         

   Delvis uppspelning: Spelar endast upp en del av inspelningen och låter dig ange olika start-/sluttider för den. Intervallet för delvis uppspelning som du anger ändrar inte den faktiska inspelning som finns lagrad på servern.

           

 • Om du vill inkludera fullständiga kontroller av nätverksinspelaren t.ex. stoppa, pausa, återuppta, snabbspolning och spola tillbaka väljer du Inkludera uppspelningskontroller i NBR. Det här alternativet är markerat som standard. Om du vill förhindra att användarna hoppar över delar av inspelningen avmarkerar du rutan Inkludera uppspelningskontroller i NBR.
7    Välj ett lösenord som användare måste ange för att kunna spela upp inspelningen. Ange ditt lösenord i rutorna Ange lösenord och Bekräfta lösenord om de är tillgängliga i ditt servicecenter.
8    Redigera eventuella ytterligare alternativ för ditt servicecenter.
9    Välj Spara.

Gör en inspelning tillgänglig från WebEx-webbplatsen

Gör din inspelning tillgänglig på din WebEx-webbplats för personer som missade mötet eller som vill se och lyssna på det igen.
    
1    Leta upp din inspelning genom att gå till Mitt WebEx > Mina filer > Mina inspelningar.
2    Gör något av följande:
 • Välj namn på Mötesämne. På sidan Inspelningsinformation kopierar du länken Strömmande inspelning, Hämta inspelning eller Direkt inspelning om tillgängligt, och klistrar in i ett e-postmeddelande. Skicka ett e-postmeddelande för att dela inspelningen.


 • Välj kommandot Mer > Ändra på samma rad som inspelningsnamnet för att öppna sidan Redigera inspelning och gör sedan något av följande:
  •  

   För att lista en händelseinspelning på sidan Händelseinspelningar anger du Typ som Listad.

     

  •  

   För att lista en inspelningen av ett utbildningsmöte på sidan Inspelade sessioner anger du Typ som Listad för alla (offentlig) eller Listad endast för behöriga användare (intern).

     

3    Välj Spara.

Skicka e-post för att dela en inspelning

  

Informera personer om att inspelningen finns tillgänglig genom att e-posta dem.

   
      
1    Leta upp dina inspelningar genom att gå till Mitt WebEx > Mina filer > Mina inspelningar.
2    Öppna fönstret Dela min inspelning:
 • Välj e-postikonen till den inspelning som du vill dela med andra.
 • Välj det länkade namnet på inspelningen som du vill dela.
 • Välj Skicka e-post på sidan Inspelningsinformation.
3    Välj mottagare av ditt e-postmeddelande:
 • Gå till Välj mottagare för att välja kontakter i din Kontaktlista.
 • Ange e-postadresser i listan Skicka till, avgränsade med kommatecken.
4    Skriv ett meddelande i din meddelanderuta.
5    Välj Skicka. Ditt e-postmeddelande skickas till de valda mottagarna och inkluderar information om inspelningen och en länk för uppspelning.
 

Attachments

  Outcomes