Starta ett möte i Microsoft Outlook för Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

 

Starta ett schemalagt WebEx-möte från Outlook


Som värd kan du starta dina möten från WebEx-webbplatsen, från e-postinbjudan som du får när du schemalägger ett möte eller via Microsoft Outlook.

För att starta ditt möte från Microsoft Outlook ska du välja någon av följande metoder:
 • I din Microsoft Outlook-kalender öppnar du mötesposten och väljer Delta i WebEx-möte för att starta mötet.
  Observera      

  Länken som visas i din mötespost är endast till för mötesvärden. Om du är värden och du behöver värdnyckeln och värdåtkomstkoden, väljer du den tillhandahållna länken längst ned i e-postinbjudan.

 • Gör följande:
  1. Från WebEx-verktygsfältet i Microsoft Outlook väljer du Schemalägg möte > Mer och sedan Mina möten. Panelen WebEx produktivitetsverktyg visas och visar listan Mina möten.

    

  2. Öppna panelen WebEx produktivitetsverktyg.

    

  3. Välj Mina möten > Mer.

    

  4. Välj mötet som du vill starta.

    

  5. Välj Starta.

    

 • Gör följande:
  1. Inloggning på WebEx-webbplatsen.

    

  2. På sidan WebEx Meetings väljer du Mina möten.

    

  3. Välj mötet som du vill starta.

    

  4. Välj Starta.

    

Ditt möte startas och fönstret för möteshanteraren öppnas.

Starta ett personligt konferensmöte från Outlook

Som värd kan du starta ditt möte från e-postinbjudan eller från Microsoft Outlook som beskrivet nedan.

1   I din Microsoft Outlook-kalender öppnar du mötesposten och knappar in det tillhandahållna numret för att starta mötet.
2   Följ röstanvisningarna, ange din värdåtkomstkod och vid behov din PIN-kod.

Starta ett direktmöte eller möte i ett personligt rum

För att starta ett direktmöte eller ett möte i ett personligt rum väljer du Träffas nu i Microsoft Outlook-verktygsfältet.

Som standard hålls direktmöten i ditt personliga rum. Om du inte vill använda ditt personliga rum för direktmöten ska du slå av alternativet Använd mitt personliga rum för alla mina direktmöten under avsnittet ”Träffas nu”-inställningar i dina inställningar.

 


Attachments

  Outcomes