Tillåt att någon schemalägger möten åt dig i Lotus Notes

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

 

Tillåt att någon annan schemalägger möten åt dig, översikt


 

WebEx-integrering till Lotus Notes låter dig utse någon annan som ett ombud att schemalägga, redigera, avbryta och starta möten åt dig.

Om du t.ex. behöver hålla WebEx-möten regelbundet kan du ge din assistent behörighet att hantera dina möten.

     

Ombudet måste ha ett värdkonto och WebEx produktivitetsverktyg installerade på sin dator.

 •    

  På din WebEx-webbplats ger du ombudet schemaläggningsbehörighet.

     

 •    

  Utse ett ombud i Lotus Notes via funktionen Kalenderdelegering.

     

        

Observera


  

Du kan när som helst ta bort ombudets behörighet att hantera dina möten.

  
  

Utse ett ombud på WebEx-webbplatsen

Innan du börjar
 •     

  Kontrollera att din webbplatsadministratör har aktiverat ombudsfunktionen.

      

 •     

  Kontrollera att ditt ombud har ett WebEx-värdkonto på din WebEx-webbplats.

      

 •     

  Säkerställ att e-postadresserna i din WebEx-webbplats, för dig och ditt ombuds konton, matchar dem i Lotus Notes.

      

     
1   På din WebEx-webbplats väljer du Mitt WebEx.
2   Välj Inställningar.
3   Välj Schemaläggningsalternativ.
4   I rutan Schemaläggningsbehörighet anger du e-postadressen till en eller flera värdar som du vill ska kunna schemalägga möten åt dig.
5   Välj Spara längst ner på sidan Inställningar.

Ställ in schemaläggningsbehörighet i Lotus Notes

Du måste ange vem som har åtkomst till din Lotus Notes-kalender och vilken åtkomstnivå som ombudet har innan han/hon kan schemalägga möten åt dig.

      
1   Från kalendervyn i Lotus Notes väljer du Verktyg > Inställningar.
2   I fönstret Inställningar väljer du fliken Åtkomst och delegering och sedan fliken Åtkomst till din e-post och kalender.
3   Välj Lägg till person eller grupp.
4   Välj alternativet Ange eller välj en användare/grupp och klicka sedan på rullningslisten i textrutan under avsnitt 1 för att visa dialogrutan Välj namn.
5   Välj den person som ska schemalägga möten åt dig och välj sedan OK.
6   Ange den åtkomstnivå som ombudet kommer att ha och välj sedan OK.

Schemalägg, hantera och starta ett möte åt en annan värd

Om värden har gett dig de behörigheter som krävs kan du schemalägga ett möte åt den värden.

Om du schemalägger mötet åt en annan värd visas detta i form av ett meddelande i dialogrutan WebEx-inställningar.

     
1   Välj Åtgärd > Mer > Öppna persons kalender i kalendermenyn.


  Dialogrutan för kalendern visas.
2   Välj Annan och därefter värdens namn.
Tips      

Nästa gång du schemalägger ett möte åt den här värden kan du välja värdens namn direkt i kalendermenyn, förutsatt att din behörighet fortfarande gäller.

  Värdens kalender visas som en flik i din kalender.
3   Välj ett datum och en tid i värdens kalender. Dialogrutan med kalenderposter visas.
4   Välj Lägg till WebEx-möte högst upp till vänster i dialogrutan med kalenderposter. Schemalägg mötet. Dialogrutan för WebEx-inställningar visas.


Om du schemalägger mötet åt en annan värd visas detta i form av ett meddelande i dialogrutan WebEx-inställningar.

5   Schemalägg mötet.

På uppdrag av värden kan du redigera eller avbryta existerande möten. För mer information, se Schemalägg ett möte med WebEx-integrering till Lotus Notes.

 


Attachments

  Outcomes