Cisco WebEx web-app Version 3.0

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 23, 2017
Version 7Show Document
 • View in full screen mode
 

Introduktion

 

Bemærk


Cisco WebEx web app findes i øjeblikket kun i et begrænset omfang og på anmodning. Kontakt din Customer Success Manager (CSM) for at indsende en anmodningsbillet mhp. at få web-appen aktiveret på dit websted.
  

Med Cisco WebEx web app kan du deltage i WebEx-møder hurtigt, uden at installere noget (ingen plug-ins) på din computer. Denne version er baseret på HTML5- og WebRTC-teknologi og fås kun til deltagere. Værter har ikke adgang til denne valgmulighed og skal bruge Cisco WebEx desktop-appen.

  

Mødefunktionalitet

Cisco WebEx web app er tilgængelig for deltagere på Chrome, Internet Explorer version 10 og senere, Firefox og Safari 7 og senere. For den bedste oplevelse (herunder videosupport) anbefaler vi at bruge Firefox eller Chrome.

Både Cisco WebEx Meeting Center-videokonference og CMR Hybrid understøttes.

Den nuværende version understøtter den følgende funktionalitet på Windows, Mac, Linux og Chromebook:

 • Hvis du er en deltager, kan du nemt deltage uden at installere en plug-in.

   

 • Kontrolknapper til deltagere er enkle og intuitive:

   

  • Du kan se en liste over mødedeltagere og se, hvem der er den aktive taler.

    

  • Du kan se, hvilken deltager der deler indhold, samt det delte indhold.

    

  • Du kan zoome ind og ud af det delte indhold og se delt indhold i fuld skærm.

    

  • Optagelsesikonet kommer frem, når mødet bliver optaget.

    

 • Dine webstedsindstillinger kan forhindrer uautoriserede brugere i at træde ind i ulåste personlige lokaler, medmindre værten accepterer dem. Hvis det er tilfældet, venter mødedeltagere, som ikke er logget ind, i lobbyen, når lokalet er ulåst. Værten ser en liste over, hvem der venter, og kan vælge, hvem der skal lukkes ind.

   

 • En CAPTCHA vises, når deltagere træder ind i et Personligt lokale på dit websted for første gang, eller når browser-cookies er blevet ryddet.

   

 • Integreret lyd og video:

   


  Bemærk


  Tilslutning til lyd vha. din computer er kun understøttet for Chrome- og Firefox-browsere. Alle understøttede browsere tillader dig at tilslutte til lyd vha. din telefon.


  • Du kan indstille lyd- og videoforbindelsestyper, når du deltager i et møde for første gang.

    

  • Lyd- og videotilslutningsmuligheder vises sammen, så du kan forbinde lyd og video på samme tid.

    

  • Dialogboksen Lydtilslutning husker den sidste lydtilslutningsmulighed, som du brugte i et møde. Når du kan bruge Ring mig op-tjenesten, husker den det sidste telefonnummer, du brugte.

    

  • Du kan nemt skifte til en anden lydtilslutningsmulighed.

    

  • Dine telefonnumre fra dine WebEx-præferencer ses i dialogboksen Lydtilslutning. Du kan redigere dine præference-telefonnumre i web-appen, som så bliver gemt på WebEx-serveren.

    

  • Du kan vælge at tilslutte til lyd uden at trykke på 1.

    

  • Andre telekonference- og ingen telekonference-muligheder er også tilgængelige.

    

  • Du kan sende og modtage video (kun Chrome version 52 og senere samt Firefox version 45 og senere).

    

  • Videostørrelsen, bithastighed og opløsning af videostream (op til 720p) afhænger af netværksforhold.

    

  • Du kan modtage et tilbagekald på dit videoslutpunkt.

    

  • Din videos slutpunktsadresser fra dine WebEx-præferencer ses i dialogboksen Ring til mit videosystem. Du kan redigere dine præferenceadresser i web-appen, som dernæst gemmes på WebEx-serveren.

    

 • Tastatur- og skærmlæsertilgængelighed er fuldt understøttet.

   

Hvis du er på Windows eller en Mac og har brug for flere funktioner, kan du nemt skifte til Cisco WebEx-skrivebordsappen fra web-appen.

Kendte problemer og begrænsninger

 • Cisco WebEx-web app fås ikke til møder med ende-til-ende (E2E) kryptering aktiveret.

   

 • Vært og præsentationsfunktionalitet understøttes ikke endnu. Brug Cisco WebEx-skrivebordsappen, eller skift til den, når du bliver bedt om det.

   

 • Tilslutning til lyd vha. din computer virker ikke i øjeblikket med Firefox version 37. For tidligere versioner af Chrome end version 40 kan tilslutning til lyd vha. din computer resultere i dårlig lydkvalitet. Vi anbefaler, at du opgraderer din browser til den seneste version.

   

 • Når en deltager, der bruger desktop-appen, deler video via fildeling, vises videoen ikke i web-appen. Når den deltager, der bruger desktop-appen, deler en mediefil, kan deltagere ikke se den vha. web-appen. Disse brugere bliver bedt om at skifte til desktop-appen.

   

 • Deltagere, som deltager fra Internet Explorer- eller Safari-browsere, kan ikke se andre deltageres videoer og kan ikke tænde for deres egen video. For at se andre deltageres video og tænde for din egen video på samme tid anbefaler vi, at du:

    

  •  

   Bruger en Chrome- eller Firefox-browser.

     

  •  

   Skift til desktop-appen.

     

 • Hvis Internet Explorer er indstillet til kompatibilitetsvisning for WebEx-websteder, vises linket Deltag via browser ikke. Vi anbefaler, at du slår Kompatibilitetsvisning fra for webex.com URL-adresser.

   

 • Hvis mediets back-end er indstillet til OpusMuxEnable = false, kan det påvirke lyd- og videokvalitet.

   

 • Når deltagere kobler fra netværket, vises lydtilslutningsstatussen ukorrekt.

   

 • Hvis mødenavnet overstiger den maksimalt tilladte længde, bliver det afskåret.

   

 • Når du fjerner kameraet, er status for send- og stop-videoknappen ukorrekt. Den nulstilles til den korrekte status, efter du genåbner videodialogen.

   

 • Der er begrænset support til Microsoft Edge-browseren; følgende understøttes ikke fuldt ud:

    

  •  

   Tilslutning til video og lyd vha. din computer.

     

  •  

   Problemfrit skifte fra web-appen til desktop-appen. Brugere kan skifte til desktop-appen; de vil dog skulle tilslutte til lyd igen manuelt i desktop-appen og lukke web-appens browservindue.

     

 • VoIP er ikke understøttet, når værtskonto har WebEx Meeting Center-videokonference deaktiveret.

   

 • Cisco WebEx-web-appen understøtter ikke den nye indstilling Tilslut automatisk til lyd vha. af computer i Lydpræferencer.

   

Event Center

 •  

  Websteder skal køre WBS32 eller senere for at have linket "Deltag via browser" aktiveret på Event Center-mødedeltagerens deltagelsessider.

    

 •  

  Support til Event Center er kun for mødedeltagere i øjeblikket. Værter og paneldeltagere skal bruge desktop-appen.

    

 •  

  Følgende Event Center-funktioner understøttes i øjeblikket ikke i denne version af web-appen:

    

  •  

   Chat

     

  •  

   Meningsmåling

     

  •  

   Multimedievisning

     

  •  

   Deltag før værten

     

    
 •  

  Web-appen understøtter ikke indgangs- og udgangstoner, der er konfigureret i en begivenhed.

    

 •  

  Når der skiftes fra web-appen til desktop-appen i en begivenhed, skal du tilslutte til lyd igen manuelt i Event Center desktop-appen.

    

 •  

  Lydudsendelse er i øjeblikket kun tilgængelig i Chrome og Firefox.

    

 •  

  Ikonet Slå lyd fra eller Slå lyd til vises på listen Deltagere ved siden af web-appen, når mødedeltagere tilslutter til lydudsendelse.

    

 •  

  Det vil lade til, at værter kan slå lyd fra eller slå lyd til web-appen for mødedeltagere, som er tilsluttet lydudsendelsen, selv de brugere, som ikke har evnen til at tale.

    

 •  

  Når der er sluttet til lydudsendelse i web-appen, kræver funktionen "anmodning om at tale", at du skifter til desktop-appen.

    

 •  

  Kun WebEx-lydudsendelse er understøttet. Begivenheder, der er indstillet til at bruge lydudsendelse vha. lydtypen "Anden telekonferencetjeneste", kræver, at mødedeltagere deltager via desktop-appen.

    

 •  

  Web-appen med undersøgelse efter begivenheden får ikke Event Center-feedbackformularen til at dukke op, efter en mødedeltager forlader en begivenhed.

    

 •  

  Som alle klienter er fotoavatarer ikke understøttet i Event Center. Event Center viser en brugers initialer.

    

 •  

  Deltagelse i begivenheder via WebEx-appen til Chrome understøttes ikke i øjeblikket.

    

Deltag i et møde vha. din browser

   
1    Vælg linket Deltag i WebEx-møde eller din værts link Personligt lokale i din mødeinvitation for at deltage i mødet.
2    På siden Mødeoplysninger eller din værts Personligt lokale-side skal du vælge Deltag via browser.

Chat med andre i et møde

   
1    Vælg Chat  i handlingslinjen for at chatte med alle deltagere.
2    For en privat chat med en deltager skal du holde markøren over personens navn på deltagerlisten og vælge ikonet Chat ved siden af den persons navn.

Skift til Cisco WebEx desktop app

Indholdsdeling og kommentering understøttes ikke på Cisco WebEx web app. For at bruge disse funktioner skal du skifte til desktop-appen.


Bemærk


Denne funktion er ikke tilgængelig på Linux eller Chromebook.


   
1    Vælg Mere  i handlingslinjen.
2    Vælg Skift for at skifte til skrivebordsappen.

Hvis du bruger en Windows- eller Mac-computer, downloades en installationsfil på din computer, så du kan installere desktop-appen.

Understøttede operativsystemer og browsere

De følgende tabeller oplister understøttede browsere for hvert understøttet operativsystem og angiver de understøttede funktioner for hver browser.


Bemærk


Cisco WebEx web app findes i øjeblikket kun i et begrænset omfang og på anmodning. Kontakt din Customer Success Manager (CSM) for at indsende en anmodningsbillet mhp. at få web-appen aktiveret på dit websted.
 
                                                             
Tabel 1 Microsoft Windows 7 eller senere

Funktion

Internet Explorer 10 eller senere

Chrome 52 eller senere

Firefox 48 eller senere

Deltag i et møde

Ja

Ja

Ja

Skift til Cisco WebEx desktop app

Ja

Ja

Ja

Se delt skærm, applikationer eller filer

Ja

Ja

Ja

Se mediefiler

Nej

Nej

Nej

Se whiteboard og kommentering

Ja

Ja

Ja

Chat

Ja

Ja

Ja

Telefoni (Indkommende opkald eller Ring mig op)

Ja

Ja

Ja

Ring tilbage til et videosystem

Ja

Ja

Ja

Ring via computer

Nej

Ja

Ja

Modtag video (Multiway-video, 720p)

Nej

Ja

Ja

Send video (op til 720p)

Nej

Ja

Ja

 
                                                             
Tabel 2 Mac OS X 10.8 eller senere

Funktion

Safari 7.0 eller senere

Chrome 52 eller senere

Firefox 48 eller senere

Deltag i et møde

Ja

Ja

Ja

Skift til Cisco WebEx desktop app

Ja

Ja

Ja

Se delt skærm, applikationer eller filer

Ja

Ja

Ja

Se mediefiler

Nej

Nej

Nej

Se whiteboard og kommentering

Ja

Ja

Ja

Chat

Ja

Ja

Ja

Telefoni (Indkommende opkald eller Ring mig op)

Ja

Ja

Ja

Ring tilbage til et videosystem

Ja

Ja

Ja

Ring via computer

Nej

Ja

Ja

Modtag video (Multiway-video, 720p)

Nej

Ja

Ja

Send video (op til 720p)

Nej

Ja

Ja

 
                                     
Tabel 3 Chromebook

Funktion

Chrome 52 eller senere

Deltag i et møde

Ja

Skift til Cisco WebEx desktop app

Ikke relevant

Se delt skærm, applikationer eller filer

Ja

Se mediefiler

Nej

Se whiteboard og kommentering

Ja

Chat

Ja

Telefoni (Indkommende opkald eller Ring mig op)

Ja

Ring tilbage til et videosystem

Ja

Ring via computer

Ja

Modtag video (Multiway-video, 720p)

Ja

Send video (op til 720p)

Ja

 
                                                             
Tabel 4 Linux (Ubuntu 14.x, OpenSuSE 13.x, Fedora 18, 19, Red Hat 6,7 og Debian 8.x)

Funktion

Firefox 48 eller senere

Chrome 52 eller senere

Chromium

Deltag i et møde

Ja

Ja

Ja

Skift til Cisco WebEx desktop app

Ja

Ikke relevant

Ikke relevant

Se delt skærm, applikationer eller filer

Ja

Ja

Ja

Se mediefiler

Nej

Nej

Nej

Se whiteboard og kommentering

Ja

Ja

Ja

Chat

Ja

Ja

Ja

Telefoni (Indkommende opkald eller Ring mig op)

Ja

Ja

Ja

Ring tilbage til et videosystem

Ja

Ja

Ja

Ring via computer

Ja

Nej

Nej

Modtag video (Multiway-video, 720p)

Ja

Ja

Nej

Send video (op til 720p)

Ja

Ja

Nej

Support til mobile enheder

Deltag vha. browser-linket er ikke tilgængeligt, når du deltager i et møde fra en mobil enheds browser.

Linux Support

Cisco WebEx web app blev testet på de følgende versioner af Linux:

 
                                 

Linux Distribution

Version

Linux Kernel

Ubuntu 32 bit

15.10/16.04

3.19/4.4

Ubuntu 64 bit

15.10/16.04

3.19/4.4

Debian 32 bit

8.5

3.16.0-4-amd64

Debian 64 bit

8.5

3.16.0-4-686-pae

Redhat

7.1

3.10.0

OpenSuSe

Leap 42.1

linux-pmca 3.16.6-2 skrivebord

ArchLinux 64 bit

03-09-2016

4.7.2

Cisco WebEx-app til Chrome

Cisco WebEx-appen til Chrome er en Chrome-specifik app og leverer den samme evne til at deltage i et møde via browseren som Cisco WebEx web-appen. Den er tilgængelig til download i Chrome-webbutikken. Ved at bruge Cisco WebEx-appen til Chrome, kan mødedeltagere deltage direkte i møder i deres browser ved at indtaste mødenummeret. Følgende begrænsninger gælder:

 • Kun begrænset til mødedeltagere. Værter skal bruge desktop-appen.

   

 • Mødedeltagere kan kun deltage i WebEx Meeting Center møder på websteder, der kører med WBS30 eller højere.

   

 • Understøtter ikke WebEx Meetings produktet meetings.webex.com.

   

 • Mødedeltagere kan ikke deltage i møder med slutpunkt-til-slutpunkt-kryptering aktiveret.

   

 • Mødedeltagere kan ikke deltage i møder på "VoIP-only" webstedstypen.

   

Hvad er nyt i Cisco WebEx Web App

Version 3.0

   
 •  

  Event Center-mødedeltager-support

    

  Vi præsenterer support til deltagelse for Event Center-mødedeltagere.

    

  Kunder, som i øjeblikket har WebEx web-appen aktiveret på deres WBS32-websted, ser nu også linket "Deltag via browser" på Event Center-deltagelsessiderne. Like Meeting Center, denne version er i øjeblikket kun for mødedeltagere. (Værter skal fortsætte med at bruge desktop-appen.) Se Kendte problemer og begrænsninger for yderligere oplysninger om support til Event Center i web-appen.

    

 •  

  Vi rettede en fejl i chat, hvor ord ikke blive ombrudt korrekt.

    

 •  

  Vi rettede en fejl, hvor brugere, som deltog vha. web-appen, ikke kunne se indhold, der blev delt fra et SX10-slutpunkt.

    

 •  

  Vi rettede en fejl, hvor brugernavnet ind imellem ikke blev vist korrekt, hvis brugeren afbrød og tilsluttede til lyd igen.

    

 •  

  Vi rettede et problem i WebEx-appen til Chrome, der forhindrede mødedeltagere i at deltage i møder på websteder med formatet [sitename].my.webex.com.

    

  

Version 2.8

   
 •  

  Avatarløsning til websteder med enkeltlogon aktiveret: Avatarer til brugere, der ikke har profilbilleder, viser nu initialerne af brugerens for- og efternavn.

    

 •  

  Forbedrede fejlmeddelelser, når du deltager via WebEx-appen til Chrome: Opdaterede fejlmeddelelsen i WebEx-appen til Chrome, når du deltager via mødenummer. Den beskriver nu præcist, at denne app kun er til mødedeltagere, som deltager i WebEx-møder, der bruger Cisco WebEx Meeting Center version WBS30 eller senere.

    

  Følgende typer WebEx-møder understøttes ikke:

    

  •  

   Møder, der bruger Cisco WebEx Meetings-applikationen (meetings.webex.com)

     

  •  

   Møder, der bruger Cisco WebEx Meeting Center version WBS29 eller tidligere

     

  •  

   Møder, som du er vært for

     

    
  

Version 2.7

   
 •  

  Forbedrede kontrolknapper til at skjule det højre panel og udvide delt indhold: Du kan nu trække centerskillelinjen til højre for automatisk at skjule det højre panel og udvide det delte indhold. Træk skillelinjen til venstre for at genåbne det højre panel.

    

 •  

  Landekoder tilføjet ved siden af flaget i landerullegardinmenuen: Når du vælger Ring mig op i dialogboksen lydforbindelse, kan du se landekoden sammen med flagikonet i landerullegardinmenuen.

    

 •  

  Opdateret vejledning til mikrofon- og kameraadgang i Firefox 53: Vejledningerne til at give Firefox adgang til dit kamera og din mikrofon er blevet opdateret til at passe med Firefox 53+.

    

  

Version 2.6

   
 • En automatisk e-mailbekræftelse sendes, når du indsender feedback via linket Feedback.

   

  

Version 2.5

   
 • Forbedringer af videodeltagelse: WebEx web-appen gemmer videovalgmuligheden, du brugte i dit tidligere møde. Hvis du brugte valgmuligheden ingen video i dit sidste møde, vises videodialogboksen ikke næste gang, du deltager i et møde. Du kan stadig tænde for video manuelt når som helst i kontrollinjen.

  Bemærk


  Video er kun understøttet i Firefox- og Chrome-browsere.


 • HD-videosupport: Du kan nu sende og modtage High-Definition (720p) video i Chrome og Firefox.

   

 • Optimeret videoydeevne: Din videoopløsning indstilles nu automatisk baseret på netværkets ydeevne for at sikre den bedste mulige videooplevelse.

   

  

Version 2.4

   
 • Forbedringer til anvendelighed: Du kan nu lukke det aktive video- og videominiatureikonpanel for at maksimere visningen indholdsdeling. Knappen Forlad i lobbyen til det personlige lokale er mere synlig.

   

 • Forbedringer af tilgængelighed: Adgangen til tastatur og support til skærmlæser i videomenuen er blevet forbedret.

   

 • Forbedringer af WebEx-appen til Chrome: En ny knap Forlad møde blev tilføjet til det personlige lokales lobby. Linkene Hjælp, Om og Feedback blev også tilføjet.

   

  

Version 2.3

   
 • Optimering af enkeltlogon-bekræftelse: For møder, som kræver bekræftelse af mødedeltagere, sendes du automatisk videre til log ind, før du gives adgang til mødet, når du vælger linket Deltag via browser.

   

 • Forlad en lobby til et personligt lokale: Du kan nu forlade lobbyen til et personligt lokale, hvor du venter.

   

 • Begrænsning af global Ring mig op: Som med desktop-appen tillader web-appen kun et tilbagekald til de landekoder, der er angivet på den globale liste med landekoder til tilbagekald for det websted. Din administrator bestemmer denne liste.

   

 • Forbedringer af tilgængelighed: Der er forbedret support til tastatur- og skærmlæsertilgængelighed i lobbyen til et personligt lokale.

   

  

Version 2.2

   
 • Cisco WebEx-app til Chrome:

    

  •  

   Cisco WebEx-app til Chrome kan nu downloades fra Chrome-webbutikken. Alternativt kan du stadig deltage i møder via browseren ved at vælge linket Deltag via browser.

     

  •  

   Med WebEx-appen til Chrome kan du deltage i alle møder med mødenummeret eller URL-adressen til det personlige lokale.

     

  •  

   WebEx-appen til Chrome understøtter automatiske opdateringer, så du altid har den nyeste version.

     

 • Videosupport til Chromebook: Du kan se og sende video i WebEx-appen til Chrome og i Chrome-browseren på Chromebook.

   

 • Videosupport til Deltag før vært: For møder, der lader brugere deltage inden værten, kan du se den aktive video på web-appen, inden værten deltager i mødet.

   

 • Web-appen er nu standard mødeklient på Linux-desktoppen: For websteder med WebEx web-appen aktiveret er web-appen standard mødeapplikationen, når du vælger knappen Deltag på Linux-desktoppen. Alternativt kan du stadig deltage i mødet med den ældre Java-klient ved at vælge linket Deltag via desktop-app.

   

  

Version 2.1

   
 • Videosupport i Chrome Browser: Du kan sende og se video i WebEx web-appen i Chrome version 52 og højere.

   

 • Deltag før værten: Deltagere, som deltager igennem web-appen, kan nu starte møder, hvis Deltag før værten-funktionen er aktiveret.

   

 • Forbedret oplevelse, når man ser delt indhold: Standardforholdet mellem panelet delt indhold og videopanelet er øget til 75:25 for at gøre delt indhold nemmere at læse. Visning af delt indhold i fuld skærm udvides til at bruge mere af skærmen for maksimal synlighed.

   

  
 

Attachments

  Outcomes