Afspil og konverter WebEx-optagelser

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Afspil optagelser

       
1    Find dine optagelser ved at gå til Mit WebEx > Mine filer > Mine optagelser.
2    Den tilsvarende optagelsesliste vises.
3    Du kan gøre følgende:
 • Afspil optagelsen.
 • Send en e-mail for at dele optagelsen.
 • Åbn en menu for flere muligheder såsom Download, Modificér, Deaktivér, Slet, Tildel igen og Udgiv. De tilgængelige valgmuligheder er forskellige for hver service.
4    Hvis du ikke er værten, gøres følgende for at afspille optagelser:
 • Vælg linket i den e-mail, som værten sendte til dig.
 • Indsæt URL-adressen, som værten oplyser, i din webbrowser.
5    Vælg Mere, og vælg så Download for at downloade optagelsen, og afspil den på din computer.
6    Vent et par minutter, når WebEx Network Recording Player vises, før optagelsen starter automatisk.

Status vil være "Buffering" indtil optagelsen er klar til afspilning.

Download og konvertering af optagelser

  

Du kan downloade netværksbaserede optagelser, gemme dem på din computer og dernæst bruge Network Recording Player for at afspille dem.

   

ARF-optagelser er et navnebeskyttet WebEx ARF-format, men du kan konvertere dem til Windows Media Format (.WMV), Shockwave Flash Object format (.SWF) eller MPEG-4 format (MP4) og bruge andre multimedie-afspillere til at afspille eller redigere dem.

   

Bemærk


   
 • Du skal have Network Recording Player installeret på din computer for at kunne konvertere optagelser. For information om installering af netværksoptagelsesafspilleren, se Installér WebEx Network Recording Player.

   

 • Det kan tage noget tid at konvertere optagelsen, og processen kan bruge en god del af din computers ressourcer. Du kan planlægge et tidspunkt, hvor du ikke planlægger at bruge din computer; WebEx Network Recording Player konverterer automatisk filerne på det tidspunkt. Så kan du tjekke status for afventende optagelsesomstilling. For information om tjek af omstillingsstatus se Tjek status for konverterede filer.

   

 • WebEx-netværkets optagelsesfunktion understøtter ikke konvertering af optagelser til MP4-format på Mac-systemer.

   

   
   

Download af optagelser til din lokale computer

   

Du kan downloade optagelser til din lokale computer og bruge Network Recording Player til at afspille dem.

    

Når du har downloadet optagelsesfiler til din lokale computer, kan du også konvertere dem til andre formater.

    

Bemærk


    

Mulighederne for at downloade optagelsesfiler er kun tilgængelige, hvis din administrator har tændt for administrationsmuligheden for download af optagelsesfiler.

    
    
     
1    Find dine optagelser ved at gå til Mit WebEx > Mine filer > Mine optagelser.
2    På den venstre navigationsbjælke udvides værtsmenuen, og Mine optagelser vælges (kun Event Center, Training Center og Support Center). Den tilsvarende optagelsesliste vises.
3    Gør ét af følgende:
 • Vælg Mere og dernæst Download i rækken for det møde, som du ønsker at downloade.
 • Vælg optagelsesemnets navn i optagelseslisten. Vælg linket i Download optagelseslink-feltet på siden Optagelsesinformation, som kommer frem.
  Vinduet Download fil kommer frem og tillader dig at downloade optagelsesfilen til din lokale computer.
4    Hvis WebEx Network Recording Player til Advanced Recording Format (ARF)-filer ikke allerede er installeret på din computer, vælges Download ARF player-linket i vinduet Download fil for at downloade det.

Konvertér optagelser til Windows Media (WMV) Format

Før du begynder  

Sørg for, at WebEx Network Recording Player til Advanced Recording Format (ARF)-filer er installeret på din computer. Hvis den ikke er installeret, kan du downloade den fra vinduet Download fil, som kommer frem, når du downloader optagelsesfilen. Du kan også downloade den fra siden Downloads, som er tilgængelig under Support på dit WebEx-service-websted.

   
          
1    Download optagelsesfilen til din lokale computer.     

For detaljer se Download optagelser til din lokale computer.    

    
2    Gør ét af følgende for at åbne optagelsesfilen på din lokale computer:
 • Dobbeltklik på optagelsesfilen i vinduet Windows File Manager. WebEx Network Recording Player åbner automatisk filen.
 • Fra Windows-startmenu vælges WebEx > Network Recording Player > Network Recording Player og dernæst Fil > Åben for at finde og åbne optagelsesfilen.
3    Under afspilning af mødet i Network Recording Player vælges Fil > Konvertér > WMV (Windows Media Format). Dialogboksen Konvertér til WMV vises.
4    I boksen Gem i angives det sted, hvor filen gemmes.
5    Under Indholdsmuligheder vælges den mødekomponent, som du ønsker at gemme. Vælg et af følgende paneler:
 • Chat: Inkluderer alle chat-samtaler.
 • Spørgsmål og svar: Hvis du optager en Training Center-session, inkluderer dette alle Spørgsmål og svar-sessioner.
 • Noter: Inkluderer alle bemærkninger, som er indtastet i panelet Bemærkninger.
 • Video: Inkluderer mødevideoen.
 • Meningsmåling: Hvis du optager en Training Center-session, inkluderer dette alle meningsmålinger.
6    Vælg Forhåndsvisningslayout for at forhåndsvise dine indholdsindstillinger.
7    Under Plankonvertering angives, hvornår du ønsker at filen konverteres. Vælg ét af følgende:
 • Konvertér straks: Konverterer filen, mens du gemmer den på din computer.
 • Konverterer på følgende tidspunkt: Gemmer filen og konverterer den så på den dato og det tidspunkt, som du vælger.
8    Ved Video Codec angives den video codec, som du ønsker at bruge med:
 • Windows Media Video 9: Denne codec opretter output, som er kompatibelt med de følgende afspillere:
  • Windows Media Player 6.4+

    

  • Windows Media Player 9 til Mac OS X

    

  • Windows Media Player 9 Series og Windows Media Player 9.1 til Pocket PC*

    

  • Windows Media Player 9 Series og Windows Media Player 9.1 til SmartPhone*

    

 • Windows Media Video 9 skærm: Denne codec er optimeret til komprimering af skærmbilleder i rækkefølge og højt statisk video, som optages fra computer-displays, hvilket gør den ideel til levering af demoer og demonstration af computerbrug til uddannelse. Codecen drager fordel af enkeltheden ved det typiske billede og relative mangel på bevægelse for at opnå et meget højt komprimeringsforhold. Denne codec opretter filer, som kan afspilles med Windows Media Player 7 eller senere.
9    Klik på OK.

Konvertér optagelser til Flash Format

Før du begynder     

Sørg for, at WebEx Network Recording Player til Advanced Recording Format (ARF)-filer er installeret på din computer. Hvis den ikke er installeret, kan du downloade den fra vinduet Download fil, som kommer frem, når du downloader optagelsesfilen. Du kan også downloade den fra siden Downloads, som er tilgængelig under Support på dit WebEx-service-websted.

        
1    Download optagelsesfilen til din lokale computer.     

For detaljer se Download optagelser til din lokale computer.    

    
2    Gør ét af følgende for at åbne optagelsesfilen på din lokale computer:
 • Dobbeltklik på optagelsesfilen i vinduet Windows File Manager. WebEx Network Recording Player åbner automatisk filen.
 • Fra Windows-startmenu vælges WebEx > Network Recording Player > Network Recording Player og dernæst Fil > Åben for at finde og åbne optagelsesfilen.
3    Under afspilning af mødet i Network Recording Player vælges Fil > Konvertér > SWF (Flash Format). Konvertér til dialogboksen SWF vises.
4    I boksen Gem i angives det sted, hvor filen gemmes.
5    I boksen Filnavn angives filnavnet for SWF.
6    Under Plankonvertering angives, hvornår du ønsker at filen konverteres. Vælg ét af følgende:
 • Konvertér straks: Konverterer filen, mens du gemmer den på din computer.
 • Konverterer på følgende tidspunkt: Gemmer filen og konverterer den så på den dato og det tidspunkt, som du vælger.
7    Klik på OK.

Konvertér optagelser til MPEG-4 Format

Før du begynder     

Sørg for, at WebEx Network Recording Player til Advanced Recording Format (ARF)-filer er installeret på din computer. Hvis den ikke er installeret, kan du downloade den fra vinduet Download fil, som kommer frem, når du downloader optagelsesfilen. Du kan også downloade den fra siden Downloads, som er tilgængelig under Support på dit WebEx-service-websted.

         
1    Download optagelsesfilen til din lokale computer.     

For detaljer se Download optagelser til din lokale computer.    

    
2    Gør ét af følgende for at åbne optagelsesfilen på din lokale computer:
 • Dobbeltklik på optagelsesfilen i vinduet Windows File Manager. WebEx Network Recording Player åbner automatisk filen.
 • Fra Windows-startmenu vælges WebEx > Network Recording Player > Network Recording Player og dernæst Fil > Åben for at finde og åbne optagelsesfilen.
  Bemærk      

  WebEx-netværkets optagelsesfunktion understøtter ikke konvertering af optagelser til MP4-format på Mac-systemer.

3    Under afspilning af mødet i Network Recording Player vælges Fil > Konvertér > MP4 (MPEG-4 Format). Dialogboksen Konvertér til MP4 (MPEG-4 Format) vises.
4    I boksen Gem i angives det sted, hvor filen gemmes.
5    Vælg Forhåndsvisningslayout for at forhåndsvise dine indholdsindstillinger.
6    Under Videokvalitet vælges den rette kvalitetsindstilling:
 • Høj: Bruger en høj videokvalitet med 8 billeder pr. sekund (fps), hvilket producerer en større filstørrelse.
 • Mellem: Bruger en mellem videokvalitet med 5 fps, hvilket producerer en gennemsnitlig filstørrelse.
 • Lav: Bruger en lav videokvalitet med 3 fps, hvilket producerer en mindre filstørrelse.
  Under Video Codec er H.264 videokode oplistet, og under Audio Codec er AAC Audio codec oplistet.
7    Under Plankonvertering angives, hvornår du ønsker at filen konverteres. Vælg ét af følgende:
 • Konvertér straks: Konverterer filen, mens du gemmer den på din computer.
 • Konverterer på følgende tidspunkt: Gemmer filen og konverterer den så på den dato og det tidspunkt, som du vælger.
8    Klik på OK.

Tjek status for konverterede filer

  

Hvis du planlagde, at din optagelse skulle konverteres på et senere tidspunkt, bruges denne procedure til at vise information om og administrere planlagte optagelseskonverteringer.

   
    
1    Dobbeltklik på ikonet Conversion Manager i din Windows-opgavebjælke.     

Manage Scheduled Conversion-vinduet kommer frem.

    
2    (Valgfri) Vælg Redigér til at redigere det planlagte konverteringstidspunkt for en afventende konvertering.
3    (Valgfri) Vælg Slet for at slette en afventende konvertering. Når konverteringsprocessen er udført, kommer vinduet Konvertering færdig frem. Når konverteringsprocessen er udført, kommer vinduet Konvertering færdig frem.
 

Attachments

  Outcomes