WebEx- och TelePresence CMR Hybrid-integrering till Outlook, introduktion

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Översikt

WebEx produktivitetsverktyg med TelePresence är en serie verktyg som gör att du snabbt kan schemalägga, starta och delta i möten från flera olika datorprogram. När produktivitetsverktygen är installerade har du tillgång till panelen WebEx produktivitetsverktyg och integrationer till Microsoft Outlook, Microsoft Office, webbläsare och instant messenger-program.

Med det här tilläggsprogrammet för Outlook kan du enkelt schemalägga ett CMR Hybrid-möte så att deltagare kan ansluta via WebEx Meeting Center eller via ett TelePresence-system. Efter att du har schemalagt ett CMR Hybrid-möte i Outlook får de inbjudna deltagarna en e-postinbjudan med en länk för att delta i WebEx-mötet och information om hur man deltar i TelePresence-mötet.

Med integrationen kan du också schemalägga endast-WebEx- och endast-TelePresence-möten.

Vid schemaläggning av ett möte kan du bjuda in personer, reservera TelePresence-rum eller system och lägga till inringande mötesdeltagare med video från Outlook. Personer som du bjuder in till ett möte behöver inte använda WebEx produktivitetsverktyg eller integrering till Outlook för att delta i mötet.


Note


Du kan endast använda CMR Hybrid-integration om din WebEx-webbplats och ditt konto är aktiverat för det.


Om din webbplatsadministratör har aktiverat både CMR Hybrid- och videomöten för dig måste du använda WebEx produktivitetsverktyg för att schemalägga videomöten. Du kan inte schemalägga CMR Hybrid-möten.

Integreringen innebär också att du får tillgång till följande från Outlook:

 •     

  Dina WebEx-kontoinställningar

      

 •     

  Inställningssidan på din WebEx-webbplats där du kan ge schemaläggningsbehörighet åt en annan värd.

      

 •     

  Med en Träffas nu-knapp kan du starta ett direktmöte eller ett möte i ett personligt rum enbart för WebEx utan att behöva schemalägga det.

       

  För att skydda dina möten använder integrationen 128-bitars SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) av alla data som skickas och tas emot via din WebEx-webbplats.

      


Note


   
 • Med CMR Hybrid-integration kan du ha möten i personliga rum men användarna kan bara delta via WebEx. Möten i personliga rum har för närvarande inte stöd för användare som deltar via TelePresence-system med CMR Hybrid-integration.

   

 • För mer information om WebEx Integration till Outlook för användare som inte är CMR Hybrid-användare, se Användarguide till WebEx Integration till Outlook för Windows.

   

    

CMR Hybrid-möte med WebEx och TelePresence

   

WebEx produktivitetsverktyg med TelePresence-mötesrum för samarbete (CMR Hybrid)-integration möjliggör för Cisco WebEx Meeting Center och Cisco TelePresence att samarbeta i ett gemensamt möte.


Note


Det här alternativet är endast tillgängligt om din webbplats och ditt konto är aktiverade för CMR Hybrid-integrering.


    

Under ett CMR Hybrid-möte visas video i realtid från både WebEx- och TelePresence-mötesdeltagare.

    

Mötesdeltagarlistan i WebEx-mötet visar TelePresence-mötesdeltagarna under en sammanslagen etikett: ”TelePresence-system”. Mötesdeltagarlistan i TelePresence-systemet visar alla individuella WebEx-mötesdeltagare.

    

Om en TelePresence-mötesdeltagare kopplar in VGA- eller HDMI-kabeln till en bärbar dator och aktiverar skärmdelning kan alla mötesdeltagare, inklusive WebEx-deltagarna, se det delade innehållet. Om en WebEx-presentatör aktiverar delning kan alla mötesdeltagare, inklusive TelePresence-deltagarna, se det delade innehållet.

Du kan spela in video, ljud, delningar, chatt och omröstningar under CMR Hybrid-möten. Tryck på Spela in precis som du vanligtvis gör under ditt WebEx-möte så visas dina inspelningar i listan Mina filer > Mina inspelade möten under avsnittet Mitt WebEx. CMR Hybrid-mötesinspelningar sker i MP4-format. Video spelas in i 360 p.

        

WebEx- och TelePresence CMR Hybrid-integrering till Outlook, alternativ

   

När du har installerat WebEx produktivitetsverktyg med TelePresence visas integreringsalternativ för CMR Hybrid i Outlook. Schemaläggningsalternativen visas i ett mötesfönster när du schemalägger ett möte.

    

Note


    

När du och din webbplats har aktiverats för CMR Hybrid-integrering ser ditt gränssnitt för Outlook-integrering annorlunda ut jämfört med WebEx Integreration till Outlook-gränssnittet för användare som inte har aktiverats för CMR Hybrid-integrering.

    
   

I den här tabellen beskrivs de tillgängliga integreringsalternativen:

     
                   
       

Alternativ       

       
       

Det här kan du göra …       

       
       

Schemalägg möte

       
       

Schemalägg följande möten:

 • CMR Hybrid WebEx och TelePresence-möten

   

 • Endast-WebEx-möten, inklusive möten i personliga rum

   

 • Möten enbart för TelePresence

   

 • Personlig konferens eller endast-ljud-möten

   

Note      

CMR Hybrid-användare kan för närvarande inte använda TelePresence-resurser i ett personligt rum. De kan dock använda ett personligt rum för mötesdeltagare med enbart WebEx.

              
       

Kontoinställningar

Note      

För Outlook 2007 väljer du pilen på WebEx-knappen för att se detta alternativ. För Outlook 2010, 2013 och 2016 väljer du pilen på knappen Schemalägg möte för att se detta alternativ.

              
       

På fliken Konto kan du redigera informationen om ditt WebEx-konto, till exempel URL-adressen till din WebEx-webbplats samt användarnamn och lösenord.

       
       

Konfigurera schemaläggningsbehörighet

Note      

För Outlook 2007 väljer du pilen på WebEx-knappen för att se detta alternativ. För Outlook 2010, 2013 och 2016 väljer du pilen på knappen Schemalägg möte för att se detta alternativ.

              
       

Öppnar sidan Mitt WebEx > Inställningar > Schemaläggningsalternativ på din WebEx-webbplats.

På denna sidan kan du ställa in mötesstandarder och tilldela ett ombud att schemalägga eller redigera möten åt dig.

              
       

Träffas nu       

       
       

Starta ett direktmöte enbart för WebEx – d.v.s. ett WebEx-möte som du kan starta när som helst utan att behöva schemalägga mötet i förväg.

Du kan ange alternativen för direktmöten som du startar med Träffas nu under fliken ”;Träffas nu”;-inställningar i dialogrutan WebEx-inställningar.

                     
       

Mötesalternativ       

       
       

I ett mötesfönster växlar du med mötesalternativknappen för att visa eller dölja schemaläggningsalternativen för WebEx och TelePresence.

       
    

WebEx produktivitetsverktygspanel

Panelen WebEx produktivitetsverktyg kan redan vara öppen på ditt skrivbord beroende på dina inställningar. Om den inte är öppen kan du öppna den genom att göra följande:

 • Välj ikonen WebEx produktivitetsverktyg i Windows-aktivitetsfältet.

   

 • Välj WebEx produktivitetsverktyg i Windows-startmenyn.

   

 • Välj WebEx produktivitetsverktyg på ditt Windows-skrivbord.

   


Note


Panelen Produktivitetsverktyg eller några av dess alternativ kanske inte finns, beroende på dina webbplatsinställningar.


Panelen WebEx produktivitetsverktyg ger åtkomst till följande:

 • Inställningar: Välj ikonen Inställningar för att öppna en meny med följande funktioner:

   

  • Inställningar: Öppnar dialogrutan Inställningar för WebEx produktivitetsverktyg.

    

  • Hjälp: Öppnar hjälpcentralens webbplats.

    

  • Om: Visar versionsnumret och licens- och patentinformation.

    

  • Sök efter uppdateringar: Kontrollerar om du använder den senaste produktivitetsverktygsversionen eller om det finns en nyare version att hämta.

    

  • Skicka problemrapport: Förbereder ett e-postmeddelande som du kan skicka till supporten för att rapportera ett problem.

    

  • Avsluta: Välj att avsluta WebEx produktivitetsverktyg.

    

 • Söka efter ett möte: Välj ikonen Sök för att öppna ett sökfönster där du kan söka efter ett möte via dess namn, e-postadress, mötesnummer, nyckelord eller mötestitel.

   

 • Schemalägg ett möte: Välj ikonen Schemalägg för att öppna fönstret Microsoft Outlook-möte och schemalägga ett möte i WebEx, ett personligt rum eller en personlig konferens.

   

 • Starta ett möte: Välj Starta möte för att starta ett direktmöte. Som standard hålls direktmöten i ditt personliga rum. Om du inte vill använda ditt personliga rum för direktmöten ska du slå av alternativet Använd mitt personliga rum för alla mina direktmöten under avsnittet ”;Träffas nu”;-inställningar i dina inställningar.

   

 • Visa listan Mina möten: Välj mer för att visa dagens kommande möten. Från listan Mina möten kan du göra följande:
  • Du kan välja Starta eller Delta för att starta eller delta i ditt möte när det är dags.

    

  • Använd tecknen < eller > för att gå till nästa eller föregående dag.

    

  • Välj ikonen Kalender för att välja en annan dag.

    

  • Välj Uppdatera möteslista för att uppdatera möteslistan.

    


  Note


  Möten i personliga rum och möten som är skapade på en annan WebEx-webbplats visas inte i listan Mina möten.


 

Attachments

  Outcomes