Cisco WebEx webbapp, version 3.0

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 23, 2017
Version 7Show Document
 • View in full screen mode
 

Inledning

 

Observera


Cisco WebEx-webbappen erbjuds för närvarande endast i en begränsad tillgänglighetsversion på begäran. För att få webbappen aktiverad på din webbplats kontaktar du din Customer Success Manager (CSM) för att skicka in ett ärende med en förfrågan.
  

Med Cisco WebEx-webbapp kan du snabbt delta i WebEx-möten utan att behöva installera något (inga insticksprogram) på din dator. Baserat på HTML5- och WebRTC-teknik är denna versionen endast tillgänglig för deltagare. Värdar har inte åtkomst till detta alternativ och måste använda skrivbordsversionen av Cisco WebEx.

  

Mötesfunktionalitet

Cisco WebEx-webbappen är endast tillgänglig för deltagare som använder Chrome, Internet Explorer version 10 och senare, Firefox, Safari 7 och senare. För den bästa upplevelsen (inklusive stöd för video) rekommenderar vi att du deltar med Chrome eller Firefox.

Det finns stöd för både Cisco WebEx Meeting Center-videokonferenser och CMR Hybrid.

Den nuvarande versionen har stöd för följande funktionalitet på Windows, Mac, Linux och Chromebook:

 • Om du är en deltagare kan du enkelt delta utan att installera något insticksprogram.

   

 • Deltagarkontroller är enkla och intuitiva:

   

  • Du kan se listan över mötesdeltagare och vem som är den aktiva talaren.

    

  • Du kan se vilka mötesdeltagare som delar innehåll och kan visa det delade innehållet.

    

  • Du kan zooma in och ut från den delade innehållsvyn och visa delat innehåll i helskärm.

    

  • Inspelningsikonen visas när mötet spelas in.

    

 • Via dina webbplatsinställningar kan du förhindra att obehöriga användare får åtkomst till olåsta personliga rum, såvida inte värden har gett dem sitt godkännande. Om rummet är olåst måste i så fall deltagare som inte har loggat in vänta i lobbyn. Värden ser en lista över vilka som väntar och kan välja vilka som ska släppas in.

   

 • En CAPTCHA visas när deltagare går till ett personligt rum för första gången på din webbplats eller när cookies i webbläsaren har rensats.

   

 • Integrerat ljud och video:

   


  Observera


  Det finns endast stöd för att ansluta till ljudet via din dator med Chrome och Firefox. Alla webbläsare som stöds låter dig ansluta till ljudet via din telefon.


  • Du kan ange anslutningstyper för ljud och video när du deltar i ett möte för första gången.

    

  • Anslutningsalternativen för ljud och video visas tillsammans så att du samtidigt kan delta i ljud och video.

    

  • Dialogrutan Ljudanslutning kommer ihåg det senaste ljudanslutningsalternativet som du använde i ett möte. När du använder tjänsten Ring mig kommer den ihåg det senaste telefonnumret som du använde.

    

  • Du kan enkelt växla till ett annat ljudanslutningsalternativ.

    

  • Telefonnumren från dina WebEx-alternativ visas i dialogrutan Ljudanslutning. Du kan redigera dina prioriterade telefonnummer i webbappen som sedan sparas på WebEx-servern.

    

  • Du kan välja att ansluta till ljudet utan att trycka på 1.

    

  • Alternativen för andra telekonferenser och inga telekonferenser är också tillgängliga.

    

  • Du kan sända och ta emot video (endast Chrome-version 52 och senare och Firefox-version 45 och senare).

    

  • Videostorleken, bithastigheten och upplösningen av videoströmmen (upp till 720p) beror på nätverksförhållanden.

    

  • Du kan ta emot en återuppringning till din videoslutpunkt.

    

  • Din videoslutpunktsadress från dina WebEx-inställningar visas i dialogrutan Ring mitt videosystem. Du kan redigera dina inställningsadresser i webbappen som sedan sparas på WebEx-servern.

    

 • Det finns fullt stöd för tangentbordsnavigering och skärmläsare.

   

Om du använder Windows eller Mac och behöver ytterligare funktioner kan du enkelt växla till skrivbordsversionen av Cisco WebEx i webbappen.

Kända problem och begränsningar

 • Cisco WebEx-webbappen är inte tillgänglig i möten som har end-to-end-(E2E)-kryptering aktiverat.

   

 • Det finns ännu inte stöd för värd- och presentatörsfunktioner. Använd Cisco WebEx skrivbordsprogram eller växla till programmet när du uppmanas.

   

 • Ljudanslutning med din dator fungerar för närvarande inte med Firefox-version 37. I Chrome-versioner som är äldre än version 40 kan ljudanslutning via datorn resultera i dålig ljudkvalitet. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare till den senaste versionen.

   

 • När en mötesdeltagare använder skrivbordsprogrammet för att dela video via fildelning kommer videon inte att visas i webbappen. När en mötesdeltagare använder skrivbordsprogrammet för att dela en mediefil kommer deltagare inte att se den med webbappen. Dessa användare uppmanas att växla till skrivbordsprogrammet.

   

 • Deltagare som deltar via Internet Explorer eller Safari kan inte visa andra mötesdeltagares videor och kan heller inte slå på sin egen video. För att se andra mötesdeltagares videoströmmar och samtidigt aktivera din egen video rekommenderar vi att du:

    

  •  

   Använder webbläsaren Chrome eller Firefox.

     

  •  

   Växlar till skrivbordsprogrammet.

     

 • Om Internet Explorer är inställd på kompatibilitetsvy för WebEx-webbplatser kommer länken Delta via webbläsare inte att visas. Vi rekommenderar att du stänger av kompatibilitetsvyn när det gäller webex.com-URL:er.

   

 • Om media back-end är satt till OpusMuxEnable = false kan detta påverka ljud- och videokvaliteten.

   

 • När deltagare kopplar ner från nätverket kommer anslutningsstatusen för ljudet att vara felaktig.

   

 • Om mötesnamnet överskrider den maximalt tillåtna längden kommer den att kortas av.

   

 • När du avlägsnar kameran kommer statusen på knappen Sända och stoppa video att vara felaktig. Den återställs till korrekt status när du öppnar videodialogrutan igen.

   

 • Stödet för webbläsaren Microsoft Edge är begränsat. Det finns inte fullt stöd för följande funktioner:

    

  •  

   Video och anslutning till ljudet via dator.

     

  •  

   Sömlös växling mellan webb- och skrivbordsappen. Användaren kan växla till skrivbordsappen, men måste manuellt återansluta till ljudet i skrivbordsappen och stänga webbläsarfönstret med webbappen.

     

 • VoIP stöds inte när WebEx Meeting Center-videokonferenser är inaktiverat på värdkontot.

   

 • Cisco WebEx-webbappen har inte stöd för den nya inställningen för att automatiskt ansluta till ljud med datorn i ljudinställningarna.

   

Event Center

 •  

  Webbplatser måste ha WBS32 eller senare för att länken ”Delta via webbläsare” ska finnas på anslutningssidorna som Event Center-deltagare ser.

    

 •  

  Stöd för Event Center finns för närvarande endast för deltagare. Värdar och diskussionsdeltagare måste använda skrivbordsappen.

    

 •  

  Följande Event Center-funktioner har för närvarande inte stöd i den aktuella webbappversionen:

    

  •  

   Chatt

     

  •  

   Omröstningar

     

  •  

   Multimedievisare

     

  •  

   Delta innan värd

     

    
 •  

  Webbappen har inte stöd för konfiguration av inträdes- och utträdestoner i händelser.

    

 •  

  När du växlar från webbappen till skrivbordsappen under en pågående händelse måste du återansluta till ljudet manuellt i Event Center-skrivbordsappen.

    

 •  

  Ljudsändning fungerar för närvarande endast i Chrome och Firefox.

    

 •  

  Ikonen Ljud av eller Ljud på visas i mötesdeltagarlistan intill deltagare som använder webbappen och som är anslutna till ljudsändningen.

    

 •  

  Det ser ut som att värdar har möjlighet att stänga av eller slå på ljudet för webbappdeltagare som är anslutna till ljudsändningen, trots att dessa användare inte har möjlighet att tala.

    

 •  

  När du är ansluten till ljudsändningen via webbappen måste du växla till skrivbordsappen för att kunna använda funktionen ”Be att få tala”.

    

 •  

  Det finns endast stöd för WebEx-ljudsändningar. När det gäller händelser som använder ljudsändning via ljudalternativet ”Annan telekonferenstjänst” måste deltagarna delta via skrivbordsappen.

    

 •  

  I undersökningen efter avslutad händelse öppnas inte Event Center-feedbackformuläret i webbappen när en deltagare lämnar händelsen.

    

 •  

  Precis som i andra klienter finns det för närvarande inte stöd för fotoavatarer i Event Center. Istället visas användarens initialer i Event Center.

    

 •  

  Det finns för närvarande inte stöd för att delta i händelser via WebEx-appen för Chrome.

    

Delta i ett möte med din webbläsare

   
1    Välj länken Delta i WebEx-möte eller länken till din värds personliga rum i din mötesinbjudan för att delta i mötet.
2    På sidan Mötesinformation eller på din värds sida för personligt rum väljer du Delta via webbläsare.

Chatta med andra i ett möte

   
1    Välj Chatt i åtgärdsfältet för att chatta med alla mötesdeltagare.
2    För att ha en privat chatt med en mötesdeltagare håller du muspekaren över personens namn i mötesdeltagarpanelen och trycker på Chatta-ikonen intill personens namn.

Växla till Cisco WebEx datorprogram

Cisco WebEx-webbappen har inte stöd för innehållsdelning och kommentering. För att använda dessa funktioner måste du växla till skrivbordsappen.


Observera


Denna funktion är inte tillgänglig i Linux eller Chromebook.


   
1    Välj Mer i åtgärdsfältet.
2    Välj Växla för att växla till skrivbordsprogrammet.

Om du använder en Windows- eller Mac-dator kommer en installationsfil att hämtas till din dator så att du kan installera skrivbordsprogrammet.

Operativsystem och webbläsare som stöds

Följande tabell listar vilka webbläsare och funktioner som stöds i respektive operativsystem.


Observera


Cisco WebEx-webbappen erbjuds för närvarande endast i en begränsad tillgänglighetsversion på begäran. För att få webbappen aktiverad på din webbplats kontaktar du din Customer Success Manager (CSM) för att skicka in ett ärende med en förfrågan.
 
                                                             
Tabell 1 Microsoft Windows 7 eller senare

Funktion

Internet Explorer 10 eller senare

Chrome 52 eller senare

Firefox 48 eller senare

Delta i ett möte

Ja

Ja

Ja

Växla till Cisco WebEx skrivbordsprogram

Ja

Ja

Ja

Visa delad skärm, program eller filer

Ja

Ja

Ja

Visa mediefiler

Nej

Nej

Nej

Visa whiteboard och kommentar

Ja

Ja

Ja

Chatt

Ja

Ja

Ja

Telefon (inringning eller ring mig)

Ja

Ja

Ja

Återuppringning till ett videosystem

Ja

Ja

Ja

Ringa med en dator

Nej

Ja

Ja

Ta emot video (Multiway-video 720p)

Nej

Ja

Ja

Sända rörliga bilder (upp till 720p)

Nej

Ja

Ja

 
                                                             
Tabell 2 Mac OS X 10.8 eller senare

Funktion

Safari 7.0 eller senare

Chrome 52 eller senare

Firefox 48 eller senare

Delta i ett möte

Ja

Ja

Ja

Växla till Cisco WebEx skrivbordsprogram

Ja

Ja

Ja

Visa delad skärm, program eller filer

Ja

Ja

Ja

Visa mediefiler

Nej

Nej

Nej

Visa whiteboard och kommentar

Ja

Ja

Ja

Chatt

Ja

Ja

Ja

Telefon (inringning eller ring mig)

Ja

Ja

Ja

Återuppringning till ett videosystem

Ja

Ja

Ja

Ringa med en dator

Nej

Ja

Ja

Ta emot video (Multiway-video 720p)

Nej

Ja

Ja

Sända rörliga bilder (upp till 720p)

Nej

Ja

Ja

 
                                     
Tabell 3 Chromebook

Funktion

Chrome 52 eller senare

Delta i ett möte

Ja

Växla till Cisco WebEx skrivbordsprogram

Ej tillämpligt

Visa delad skärm, program eller filer

Ja

Visa mediefiler

Nej

Visa whiteboard och kommentar

Ja

Chatt

Ja

Telefon (inringning eller ring mig)

Ja

Återuppringning till ett videosystem

Ja

Ringa med en dator

Ja

Ta emot video (Multiway-video 720p)

Ja

Sända rörliga bilder (upp till 720p)

Ja

 
                                                             
Tabell 4 Linux (Ubuntu 14.x, OpenSuSE 13.x, Fedora 18, 19, Red Hat 6,7 och Debian 8.x)

Funktion

Firefox 48 eller senare

Chrome 52 eller senare

Chromium

Delta i ett möte

Ja

Ja

Ja

Växla till Cisco WebEx skrivbordsprogram

Ja

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Visa delad skärm, program eller filer

Ja

Ja

Ja

Visa mediefiler

Nej

Nej

Nej

Visa whiteboard och kommentar

Ja

Ja

Ja

Chatt

Ja

Ja

Ja

Telefon (inringning eller ring mig)

Ja

Ja

Ja

Återuppringning till ett videosystem

Ja

Ja

Ja

Ringa med en dator

Ja

Nej

Nej

Ta emot video (Multiway-video 720p)

Ja

Ja

Nej

Sända rörliga bilder (upp till 720p)

Ja

Ja

Nej

Stöd för mobila enheter

Länken Delta via webbläsare är inte tillgänglig när du deltar i ett möte via webbläsaren i en mobilenhet.

Stöd för Linux

Cisco WebEx-webbappen har testats med följande versioner av Linux:

 
                                 

Linux-distribution

Version

Linux-kernel

Ubuntu 32-bitars

15.10/16.04

3.19/4.4

Ubuntu 64-bitars

15.10/16.04

3.19/4.4

Debian 32-bitars

8.5

3.16.0-4-amd64

Debian 64-bitars

8.5

3.16.0-4-686-pae

Redhat

7.1

3.10.0

OpenSuSe

Leap 42.1

linux-pmca 3.16.6-2-skrivbord

ArchLinux 64-bitar

2016-09-03

4.7.2

Cisco WebEx-appen för Chrome

Cisco WebEx-appen för Chrome är en Chrome-specifik app som har samma funktioner för att delta i ett möte via webbläsaren som Cisco WebEx-webbappen. Du kan hämta den i Chrome Web Store. Med Cisco WebEx-appen för Chrome kan deltagare delta i möten direkt via webbläsaren genom att ange mötesnumret. Följande begränsningar gäller:

 • Begränsat till enbart deltagare. Värdar måste använda skrivbordsprogrammet.

   

 • Deltagare kan endast delta i WebEx Meeting Center-möten på webbplatser som kör WBS30 eller senare.

   

 • Har inte stöd för WebEx-mötesprodukten meetings.webex.com.

   

 • Deltagare kan inte delta i möten om de har aktiverat kryptering för slutpunkt-till-slutpunkt.

   

 • Deltagare kan inte delta i möten på en webbplatstyp med enbart internettelefoni (VoIP).

   

Vad är nytt i Cisco WebEx-webbappen

Version 3.0

   
 •  

  Stöd för deltagare i Event Center

    

  Nu lanseras möjligheten för Event Center-deltagare att delta.

    

  Kunder som för närvarande har WebEx-webbappen aktiverad på sina WBS32-webbplatser ser nu även länken ”Delta via webbläsare” på anslutningssidorna i Event Center. Precis som Meeting Center finns denna version för närvarande endast för deltagare. (Värdar måste även fortsättningsvis använda datorappen.) Mer information om stöd för Event Center i webbappen finns i Kända problem och begränsningar.

    

 •  

  Vi har åtgärdat ett problem med chattar som innebar att ord inte formaterades på rätt sätt.

    

 •  

  Vi har åtgärdat ett problem som innebar att när användare deltog via webbappen kunde de inte se innehåll som delades från en SX10-slutpunkt.

    

 •  

  Vi har åtgärdat ett problem som vid vissa tillfällen innebar att en användares namn inte visades korrekt när användaren först kopplade bort från och sedan återanslöt till ljud.

    

 •  

  Vi har åtgärdat ett problem i WebEx-appen för Chrome som hindrade deltagare från att delta i möten via webbplatser med formatet [webbplatsnamn].my.webex.com.

    

  

Version 2.8

   
 •  

  Avatar-åtgärd för webbplatser med enkel inloggning (SSO): Avatarer för användare som inte har profilbilder återger nu korrekt initialerna av användarens för- och efternamn.

    

 •  

  Förbättrade felmeddelanden när du deltar via WebEx-appen för Chrome: Felmeddelandet som visades i WebEx-appen för Chrome när man deltog via mötesnummer har uppdaterats. Det framgår nu att den här appen endast är till för deltagare i WebEx-möten som använder Cisco WebEx Meeting Center version WBS30 eller senare.

    

  Följande typer av WebEx-möten stöds inte:

    

  •  

   Möten som hålls via Cisco WebEx Meetings-programmet (meetings.webex.com)

     

  •  

   Möten som hålls i Cisco WebEx Meeting Center version WBS29 eller tidigare

     

  •  

   Möten som du är värd för

     

    
  

Version 2.7

   
 •  

  Förbättrade kontroller för att komprimera den högra panelen och utöka delat innehåll: Nu kan du dra mittenavgränsaren till höger för att automatiskt komprimera den högra panelen och utöka det delade innehållet. Dra avgränsaren till vänster för att öppna den högra panelen igen.

    

 •  

  Landskoder har lagts till bredvid flaggan i rullgardinsmenyn med länder: När du väljer Ring mig i dialogrutan för ljudanslutning kan du se landskoden samt flaggikonen i rullgardinsmenyn med länder.

    

 •  

  Uppdaterade instruktioner för åtkomst till mikrofon och kamera i Firefox 53: Instruktionerna för att ge Firefox åtkomst till din kamera och mikrofon har uppdaterats för att passa Firefox version 53 och senare.

    

  

Version 2.6

   
 • Du får ett automatiskt skickat bekräftelsemeddelande via e-post när du skickar in feedback via länken Feedback.

   

  

Version 2.5

   
 • Video av förbättringar vid deltagande: WebEx-webbappen sparar videoalternativet som du använde i ditt föregående möte. Om du använde alternativet för ingen video under ditt senaste möte, visas inte videodialogrutan nästa gång du deltar i ett möte. Du kan fortfarande starta video manuellt när som helst i kontrollfältet.

  Observera


  Video är endast Firefox och Chrome webbläsare som stöds.


 • Stöd för HD-video: Du kan nu skicka och ta emot HD-video (720p) i Chrome och Firefox.

   

 • Optimerad video prestanda: Videoupplösningen justeras automatiskt baserat på nätverkets prestanda för att säkerställa bästa möjliga videoupplevelse.

   

  

Version 2.4

   
 • Förbättrad användarvänlighet: Du kan nu stänga de aktiva video- och videominiatyrpanelerna för att maximera innehållsdelningsvyn. Lämna-knappen i lobbyn till det personliga rummet syns bättre.

   

 • Tillgänglighetsförbättringar: Förbättrad tangentbordsåtkomst och stöd för skärmläsare i videomenyn.

   

 • Förbättringar i WebEx-appen för Chrome: En ny knapp för att Lämna möte har lagts till i lobbyn till det personliga rummet. Hjälp-, Om- och Feedback-länkar har också lagts till.

   

  

Version 2.3

   
 • Optimering av autentisering med enkel inloggning (SSO): Innan du ges tillträde till möten som kräver deltagarautentisering dirigeras du automatiskt om till inloggningen när du väljer länken Delta via webbläsare.

   

 • Lämna lobbyn till ett personligt rum: Nu kan du lämna lobbyn till ett personligt rum där du väntar.

   

 • Begränsad global ”Ring mig”-funktion: Precis som i skrivbordsappen tillåter webbappen enbart återuppringning till landskoderna som är angivna i webbplatsens lista över globala landskoder för återuppringning. Din administratör bestämmer utformningen på denna lista.

   

 • Tillgänglighetsförbättringar: Förbättrat stöd för tangentbord och åtkomst till skärmläsare i lobbyn till det personliga rummet.

   

  

Version 2.2

   
 • Cisco WebEx-appen för Chrome:

    

  •  

   Cisco WebEx-appen för Chrome finns nu att hämta från webbutiken i Chrome. Annars kan du även i fortsättningen delta i möten via webbläsaren genom att välja länken Delta via webbläsare.

     

  •  

   När du använder WebEx-appen för Chrome kan du delta i alla möten via mötesnumret eller URL:en till det personliga rummet.

     

  •  

   WebEx-appen för Chrome har stöd för automatiska uppdateringar så att du alltid har den senaste versionen.

     

 • Videosupport på Chromebook: Du kan visa och sända videoströmmar i både WebEx-appen för Chrome och i Chrome-webbläsaren på Chromebook.

   

 • Videostöd för att delta innan värden: I möten där ”Delta innan värden” är aktiverat kan du i webbappen se den aktiva videoströmmen innan värden deltar i mötet.

   

 • Webbappen är nu standardklient för möten på Linux-datorer: På webbplatser där WebEx-webbappen är aktiverad är webbappen standardklient för möten när du väljer knappen Delta på Linux-datorer. Annars kan du även i fortsättningen delta i möten via den utgångna Java-klienten genom att öppna applänken Delta via dator.

   

  

Version 2.1

   
 • Videostöd i webbläsaren Chrome: Du kan sända och visa video i WebEx-webbappen med Chrome-version 52 och senare.

   

 • Delta innan värden: Deltagare som deltar via webbappen kan nu starta möten om funktionen Delta innan värden är aktiverad.

   

 • Förbättrad upplevelse vid visning av delat innehåll: Standardförhållandet mellan panelerna Delat innehåll och Video har utökats till 75:25 för att göra det enklare att läsa delat innehåll. Visningen av delat innehåll i helskärm expanderas för att utnyttja mer av skärmen och ge maximalt synfält.

   

  
 

Attachments

  Outcomes