Tillad en person, at planlægge møder på dine vegne i Microsoft Outlook (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Jan 9, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Oversigt over, Tillad en person, at planlægge møder på dine vegne

  

WebEx-integration med Microsoft Outlook giver dig mulighed for at tildele en anden person som mødedeltager til at planlægge, redigere, aflyse og starte møder for dig.

Hvis du for eksempel regelmæssigt skal være vært for WebEx-møder, kan du give din assistent tilladelse til at administrere møder for dig.

      

Mødedeltageren skal have en værtskonto og have WebEx-produktivitetsværktøjer installeret på sin computer.

 •     

  På dit WebEx-websted, giv mødedeltageren planlægningstilladelse.

      

 •     

  I Microsoft Outlook, del din kalender med mødedeltageren.

      

         

Bemærk


   

Du kan på et vilkårligt tidspunkt ophæve mødedeltagerens tilladelse til at administrere møder for dig.

   
   

Tildel en mødedeltager på WebEx-webstedet

Før du begynder
 •      

  Forvis dig om, at din webstedsadministrator har aktiveret funktionen Mødedeltager.

       

 •      

  Forvis dig om, at din mødedeltager har en WebEx-værtskonto på dit WebEx-websted.

       

 •      

  Forvis dig om at e-mailadresserne på dit WebEx-websted for din og mødedeltagerens konti stemmer overens med dem i Outlook.

       

      
1    På dit WebEx-websted, vælg Mit WebEx.
Bemærk      

I Windows-versionen af WebEx-integration med Microsoft Outlook, kan du også gå til WebEx-værktøjsbjælken og vælge Planlæg møde > Indstil planlægningstilladelse for at gå direkte til afsnittet Valgmuligheder for planlægning på siden Præferencer på dit WebEx-websted.

2    Vælg Præferencer.
3    Vælg Valgmuligheder for planlægning.
4    I feltet Planlægningstilladelse, indtast e-mailadressen på en eller flere værter, som du ønsker at give tilladelse til at planlægge møder på dine vegne.
5    Vælg Gem nederst på siden Præferencer.

Indstil planlægningstilladelse i Microsoft Outlook for Windows

Før du begynder

Sørg for, at den kalender, du deler, ikke er opbevaret i din personlige mappe i Microsoft Outlook. Din mødedeltager kan kun opnå adgang til din kalender, hvis den opbevares i en offentlig mappe.

Navnet på mødedeltageren, du ønsker at tildele, skal stå på den globale adresseliste i din Microsoft Outlook.

       
1    I menuen Fil skal du vælge Kontoindstillinger.
2    I menuen Kontoindstillinger skal du vælge Uddeleger adgang.
3    I dialogboksen Mødedeltager skal du vælge Tilføj.
4    Vælg den mødedeltagerens navn, og vælg derefter OK.
5    I dialogboksen Uddeleger tilladelser skal du vælge Redigeringsprogram i Kalender og derefter vælge OK.
6    Vælg OK for at lukke dialogboksen Mødedeltager.

Indstil planlægningstilladelse i Microsoft Outlook for Mac

Før du begynder

Sørg for, at den kalender, du deler, ikke er opbevaret i din personlige mappe i Microsoft Outlook. Din mødedeltager kan kun opnå adgang til din kalender, hvis den opbevares i en offentlig mappe.

Navnet på mødedeltageren, du ønsker at tildele, skal stå på den globale adresseliste i din Microsoft Outlook.

      
1    I Microsoft Outlook for Mac, vælg Værktøjer > Konti.
2    I vinduet Konti, vælg Avanceret.
3    På fanen Mødedeltagere, i afsnittet Mødedeltagere som kan handle på mine vegne, skal du vælge knappen + (plus).
4    I vinduet Vælg en person, skriv navnet på personen i tekstfeltet, vælg brugeren og vælg derefter Tilføj.
5    I vinduet Tilladelser: <username>, vælg de tilladelser mødedeltageren skal tildeles, vælg OK, og vælg derefter OK igen for at lukke vinduet.

Planlægge, Administrere, og Starte et møde for en anden vært

Før du begynder
 •      

  Forvis dig om, at I begge, du og den aktuelle vært, bruger den samme version af WebEx-produktivitetsværktøjer.

       

 •      

  Forvis dig om, at den aktuelle vært har givet dig planlægningstilladelse til sit WebEx-websted.

       

 •      

  Forvis dig om, at du er logget på din egen WebEx-konto i WebEx-produktivitetsværktøjer.

       

      
1    I Outlook, fra menuen Fil, vælg Åbn > Anden brugers mappe.
2    Indtast navnet på den aktuelle vært, eller vælg Navn for at vælge den aktuelle værts navn.
3    Tryk på Kalender i listen Mappetype, og tryk derefter på OK.
4    For at planlægge et møde for værten, skal du vælge den aktuelle værts kalender i Outlook, åbne et nyt møde eller en ny aftale, og angive oplysninger og indstillinger for mødet.
5    For at starte et møde for værten, vælg mødeposten i den aktuelle værts kalender i Outlook, og vælg derefter linket Deltag i WebEx-møde eller linket Deltag med mig i mit personlige lokale, i mødet.
 

Attachments

  Outcomes