Starta ett möte i Microsoft Outlook för Mac (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Starta ett schemalagt WebEx-möte från Outlook

Som värd kan du starta dina möten från WebEx-webbplatsen, från e-postinbjudan som du får när du schemalägger ett möte eller via Microsoft Outlook.

För att starta ditt möte från Microsoft Outlook ska du välja någon av följande metoder:
 • I din Microsoft Outlook-kalender öppnar du mötesposten och väljer Delta i WebEx-möte för att starta mötet.
  Note      

  Länken som visas i din mötespost är endast till för mötesvärden. Om du är värden och du behöver värdnyckeln och värdåtkomstkoden, väljer du den tillhandahållna länken längst ned i e-postinbjudan.

 • Gör följande:
  1. Inloggning på WebEx-webbplatsen.

    

  2. På sidan WebEx Meetings väljer du Mina möten.

    

  3. Välj mötet som du vill starta.

    

  4. Välj Starta.

    

 

Ditt möte startas och fönstret för möteshanteraren öppnas.

Starta ett personligt konferensmöte från Outlook

Som värd kan du starta ditt möte från e-postinbjudan eller från Microsoft Outlook som beskrivet nedan.

   
1    I din Microsoft Outlook-kalender öppnar du mötesposten och knappar in det tillhandahållna numret för att starta mötet.
2    Följ röstanvisningarna, ange din värdåtkomstkod och vid behov din PIN-kod.

Starta ett direktmöte eller möte i ett personligt rum

För att starta ett direktmöte eller ett möte i ett personligt rum via Microsoft Outlook väljer du Träffas nu i Cisco WebEx-menyn eller WebEx-ikonen i Mac-menyn och sedan Träffas nu.

Som standard hålls direktmöten i ditt personliga rum. Om du inte vill använda ditt personliga rum för direktmöten ska du slå av alternativet Använd mitt personliga rum för alla mina direktmöten under avsnittet ”Träffas nu”-inställningar i dina inställningar.

 

Attachments

  Outcomes