Een enquête afnemen in een WebEx-vergadering

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

 

Enquêtes


Als presentator kunt u een enquête afnemen door een vragenlijst te maken en te delen. U kunt enquêtes voor verschillende doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om feedback te verzamelen, deelnemers te laten stemmen of kennis te testen.

Een vragenlijst maken in Windows

     
1   Open het deelvenster Enquêteren in een vergadering.
2   Selecteer in het gedeelte Vraag een van de volgende typen vragen:
 • Als u meerdere antwoorden wilt selecteren uit een lijst met mogelijkheden, selecteert u Meerkeuze en vervolgens Meerdere antwoorden.
 • Als u één antwoord wilt selecteren uit een lijst met mogelijkheden, selecteert u Meerkeuze en vervolgens Eén antwoord.
 • Als u een beknopt antwoord wilt opgeven, selecteert u Beknopt antwoord.
3   Selecteer Nieuw en typ vervolgens een vraag.
4   In het gedeelte Antwoord klikt u op Toevoegen en typt u vervolgens een antwoord. 

Als u nog een antwoord wilt opgeven, selecteert u Toevoegen.

   De vraag en antwoorden worden weergegeven in het gedeelte Enquêtevragen.
5   Herhaal stap 2 t/m 4 om meer vragen toe te voegen.

Een vragenlijst maken op een Mac

      
1   Open het deelvenster Enquêteren in een vergadering.
2   Selecteer het pictogram Een vraag toevoegen en typ vervolgens de vraag.
3   Selecteer het pictogram Een antwoord toevoegen en typ vervolgens het antwoord.
4   Herhaal stap 3 om meer antwoorden toe te voegen.
5   Herhaal stap 2 om meer vragen toe te voegen.
6   Als u het vraagtype wilt wijzigen, selecteert u Klik hier om het vraagtype te wijzigen en voert u een van de volgende handelingen uit:
 • Als u meerdere antwoorden wilt selecteren uit een lijst met mogelijkheden, selecteert u Meerdere antwoorden.
 • Als u één antwoord wilt selecteren uit een lijst met mogelijkheden, selecteert u Eén antwoord.
 • Als u een beknopt antwoord wilt opgeven, selecteert u Beknopt antwoord.

Taken voor Snelle referentie: een enquête houden

                                       

Taak

Actie

Het vraagtype wijzigen

Selecteer de vraag, selecteer het nieuwe vraagtype in het gedeelte Vraag en selecteer vervolgens Type wijzigen.

Een vraag of antwoord bewerken

Selecteer de vraag of het antwoord, selecteer het pictogram Bewerken en breng vervolgens uw wijzigingen aan.

Een vraag of een antwoord verwijderen

Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer vervolgens het pictogram Verwijderen.

De volgorde van de vragen of antwoorden wijzigen

Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer vervolgens het pictogram Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen.

Een hele vragenlijst verwijderen

Selecteer Alles wissen.

Een timer weergeven tijdens een enquête

 1. Open het dialoogvenster Opties enquête door een van de volgende handelingen uit te voeren:

   

  • Windows: selecteer Opties onderaan uw deelvenster Enquête.

    

  • Mac: selecteer het pictogram Opties in de rechterbenedenhoek van het deelvenster Enquête.

    

 2. Selecteer Weergave, typ de tijdsduur in vak Alarm: en selecteer vervolgens OK.

   

Een enquête openen

 1. Als uw enquêtevragenlijst wordt weergegeven in het deelvenster Enquête, selecteert u Enquête openen.

   

 2. Selecteer Enquête sluiten als de enquête is voltooid. De enquête wordt automatisch gesloten als u een tijd hebt opgegeven.

   

De enquêteresultaten delen met deelnemers

Selecteer in het gedeelte Delen met deelnemers een van beide of beide opties Enquêteresultaten en Afzonderlijke resultaten en selecteer vervolgens Toepassen.

Een enquêtevragenlijst opslaan tijdens de vergadering

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêtevragen en volg de aanwijzingen op het scherm.

De resultaten van een enquête opslaan

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêteresultaten en volg de aanwijzingen op het scherm.

Als u de resultaten van meerdere enquêtes liever in één bestand opslaat, selecteert u Opslaan > Alle enquêteresultaten en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Een enquêtevragenlijstbestand openen om de vragenlijst in uw deelvenster Enquête weer te geven

Selecteer Bestand > Enquêtevragen openen en volg de aanwijzingen op het scherm.

Opties voor enquêteresultaten opgeven

 1. Selecteer Opties onder in uw deelvenster Enquête.

   

 2. Selecteer een van de volgende opties of beide om het volgende in de enquêteresultaten op te nemen:

   

  • Geen antwoord opnemen om niet-respondenten op te nemen.

    

  • Aantal reacties weergeven om het aantal respondenten van het totale aantal deelnemers aan de enquête te tonen. Als u alleen respondenten wilt opnemen, schakelt u Geen antwoord opnemen niet in.

    

 


Attachments

  Outcomes